WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Перебудова стилю і методів керівництва на підприємстві (Райффайзен Банк Аваль) - Курсова робота

Перебудова стилю і методів керівництва на підприємстві (Райффайзен Банк Аваль) - Курсова робота


Курсова робота
Перебудова стилю і методів керівництва на підприємстві (Райффайзен Банк Аваль)
Вступ
1. Загальна характеристика (об'єкту досліджень). 4
1.1 Історія розвитку, характеристика продукції. 7
1.2 Аналіз внутрішнього середовища підприємства (місія) аналіз
основних техніко - економічних показників. 9
1.3 Аналіз зовнішнього середовища (пряма дія, непряма дія). 11
1.4 SWOT - аналіз. Описує сильні та слабкі сторони, можливості та
загрози. 16
2. Теоретико методологічні аспекти. 20
2.1 Історія розвитку, характеристика керівництва на підприємстві. 21
2.2 Аналіз внутрішнього середовища керівництва (місія). 23
2.3 Аналіз зовнішнього середовища. 35
3. Аналіз теми. 37
Висновок. 38
Література. 39
Вступ :
Розвиток економіки в умовах ринкового господарювання і її можливі успіхи цілком залежать від досягнень в області формування багатоманітних форм підприємницької діяльності від дії системи управління на національному і регіональному рівнях підприємств бізнесу, здатності підприємницьких структур швидко адаптуватися до динамічної змінної кон'юнктури ринку, враховувати невідповідності майбутньої ринкової ситуації і можливості її використання в благо своєї фірми.
Ринкова економіка - найскладніша економічна система з властивим їй безліччю ступенів свободи. Самостійність конкретних підприємств призводить до того що відповідний результат може бути досягнутий шляхом оптимального вибору з альтернативних варіантів планово-управлінських рішень.
Знайти краще рішення - достатньо складна задача, справиться з якою, як показав накопичений досвід роботи в умовах ринку,
більшості працюючих менеджерів виявилося не під силу. І справа тут в тому, що для отримання такого рішення треба мати свою, в розпорядженні, обширну різноманітню інформацію, уміти на її основі спрогнозувати майбутню ринкову ситуацію, і лише потім, зваживши і оцінивши наслідки ухваленого рішення прийняти його за основу плану на конкретний майбутній період.
Людський мозок не в змозі плідно сприйняти величезний масив інформації, з тим щоб достовірно уяснити: скільки і яких ресурсів треба використовувати при виготовленні продукції; яку продукцію треба випускати і якої якості; як відобразяться на витратах темпи інфляції національної валюти; які параметри ринку слід врахувати і в яких ринкових нішах переважно продавати випущену продукцію; яке конкурентне середовище діятиме в майбутньому періоді; яку кількість продукції проводити, і за якими цінами слідує її продавати; нарешті, який ризик виробництва і які кінцеві результати виробництва будуть отримані після реалізації запланованої програми діяльності. Зрозуміло традиційними методами, до яких звикли вітчизняні управлінці, що працюють в умовах планової економіки, поставлені задачі вирішити неможливо. Послідовно, їх треба перенавчати. Крім того сучасних студентів потрібно навчати принципам оптимального ринкового управління на новій методологічній основі. В основу такого підходу, на наш погляд, повинен бути встановлений принцип комплексного навчання припускаючи вивчення всіх сторін економічного управління виробництвом. Як показує практика, тільки правильно організований менеджмент приводить до сприятливих фінансових результатів. Принцип системного підходу до ринкової економіки дозволяє зрозуміти, що майбутні досягнення в діяльності підприємства формуються не тільки на ньому самому, але і за його межами, під впливом зовнішнього середовища.
Саме з цих принципових позицій і пропонуються навчальні посібники, в яких вивчаються основи економічного управління бізнесом.
1. Загальна характеристика об'єкту досліджень.
Посадові обов'язки, здійснює загальне керівництво і забезпечує стійку, ефективну роботу територіального банку (далі - банку) і його відділень відповідно до загальних положень "Райффайзен банк Аваль", внутрівідомчими нормативними документами і інструкціями в рамках чинного законодавства, очолює правління банку, дотримує колегіальність при рішенні принципово важливих для банку питань. Розробляє стратегію діяльності банку і забезпечує його розвиток, упровадження найпрогресивніших технологій, програм і методик.
Керівник несе відповідальність за організацію роботи банку по всіх напрямах його діяльності. Координує роботу по подальшому вдосконаленні банківської справи, розрахунково-касових і безготівкових розрахунків, операцій з цінними паперами, валютою, сприяючи поліпшенню фінансової діяльності банку, зміцненню грошового обігу в регіоні. Розглядає і затверджує положення про структурні підрозділи банку і посадові інструкції працівників. Забезпечує виконання структурними підрозділами банку своїх функцій підвищення рівня обслуговування клієнтів і розширення банківських послуг. Проводить ефективну кредитно-грошову політику, забезпечує отримання максимального прибутку і зміцнення фінансового положення банку. Організовує раціональне розміщення правильне зберігання і управління облігаціями депозиту . Здійснює аналіз діяльності структурних підрозділів банку і його відділень, а також постійний контроль за їх роботою. Проводить роботу по запобіганню випадків спричинення банку збитку, а в необхідних випадках його своєчасне відшкодування.
Пред'являє претензії і позови у встановленому законодавством порядку. Забезпечує економічну безпеку банку, за збереження увірених банку грошових коштів і цінностей, організацію їх інкасації, а також безпеку співробітників. Вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної бази банку, вирішує питання, пов'язані з його господарською діяльністю. Укладає господарські і інші договори з юридичними і фізичними особами, відповідає за виконання договірних зобов'язань.
Забезпечує законне і доцільне використовування грошових коштів і майна банку, що знаходиться на його балансі розпорядником яких він є. Забезпечує ведення достовірного і своєчасного бухгалтерського обліку і звітності відповідно до діючими в банку Аваль інструкціями. Забезпечує ділову і творчу обстановку в колективі банку своєчасний дозвіл

 
 

Цікаве

Загрузка...