WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Міжнародний фінансовий менеджмент. Міжнародні фінансові організації. Стратегії та діяльність ТНК Стратегічне планування в Україні - Контрольна робота

Міжнародний фінансовий менеджмент. Міжнародні фінансові організації. Стратегії та діяльність ТНК Стратегічне планування в Україні - Контрольна робота

усіх видів діяльності, зв'язані з якістю продукції, і взаємодіє з ними. Вона охоплює всі стадії життєвого циклу продукції і процесів, починаючи з визначення потреб ринку і закінчуючи задоволенням вимог.
Керування якістю - це ті аспекти виконання загальної функції керування, що визначають політику в області якості, мети і відповідальність, а також здійснюють їх за допомогою таких засобів, як планування якості, оперативне керування їм, його забезпечення і поліпшення в рамках системи якості. Обов'язку по керуванню якістю лежать на всіх рівнях керівництва, але очолювати його повинна вища адміністрація. У керування якістю утягують усі члени організації.
Стандарти ISO серії 9000 були розроблені технічним компонентом ISO/ТК 176 в ррезультаті поєднання національного досвіду різних країн стосовно функціонування систем якості Вони не стосуються конкретного сектору промисловості чи економіки і являють собою наставляння по керуванню якістю і загальні вимоги по його забезпеченню, вибору і побудові елементів системи якості. Ці стандарти містять опис елементів, що повинні включати системи якості, а не порядок їхнього введення тією чи іншою організацією. Вони не ставлять метою спонукати до створення однакових систем якості тому, що в різних організацій різні потреби. Побудова і шляхи впровадження систем якості повинні обов'язково враховувати конкретні цілі організації, продукцію, що вона робить, процеси, що при цьому використовуються, а також конкретні методи праці.
За роки, що пройшли з часу опублікування цих стандартів, вони одержали широке визнання і поширення; більш 50 країн прийняли їх у якості національних. Після цього почався процес їхнього широкого застосування для сертифікації систем якості, що викликав потребу у визначенні правил самої процедури сертифікації і вимог до експертів, що здійснюють перевірку системи.
З цією метою ISO /ТК 176 підготував і опублікував у 1990-1992 р. два стандарти ISO серії 10000:ISO 10011 і ISO 10012. Перший, ISO 10011, має три самостійні частини: 1) наставляння по перевірці системи якості; 2) кваліфікаційні вимоги до експертів-аудиторів по перевірці системи якості; 3) керівництво програмою перевірки якості. Другий, ISO 10012, містить вимоги по забезпеченню якості вимірювального устаткування.
Надалі минулому внесені зміни в стандарти ISO серію 9000 і ISO 8402 для більшої зручності користування ними, після чого вони мають наступний склад.
ISO 8402 : 1994 керування якістю і забезпечення якості. Словник. У цьому стандарті, зокрема, дається визначення якості як сукупності характеристик об'єкта, що відносяться до його здатності задовольняти встановлені і передбачувані потреби.
ISO 9000 : 1994 стандарти по керуванню якістю і забезпечення якості. Вони складаються з таких частин: 1) наставляння на вибір і застосування; 2) наставляння на вибір 18ПРО 9001, 18ПРО 9002 і 18ПРО 9003; 3) наставляння по використанню 18ПРО 9001 для розробки, постачання й обслуговування програмного забезпечення; 4) наставляння по керуванню програмою надійності.
ISO 9001 : 1994 системи якості. Модель для забезпечення якості при проектуванні, розробці, виробництві, монтажі і ^обслуговуванні. Цей стандарт варто застосовувати тоді, коли необхідно підтвердити здатність компанії-постачальника до управлінню процесами при проектуванні і виробництві відповідної продукції. Установлені вимоги спрямовані головним чином на досягнення задоволеності споживача за допомогою попередження невідповідностей продукції на усіх ; стадіях від проектування до обслуговування.
ISO 9002 : 1994 системи якості. Модель для забезпечення якості при виробництві, монтажі й обслуговуванні. Цей стандарт треба застосовувати тоді, коли необхідно підтвердити здатність компанії-постачальника до керування процесами при виробництві відповідної продукції.
ISO 9003 : 1994 системи якості. Модель для забезпечення якості при остаточному контролі й іспитах. Цей стандарт варто застосовувати тоді, коли необхідно підтвердити здатність постачальника до добору невідповідної продукції і керуванню її утилізацією в процесі остаточного контролю й іспитів.
ISO 9004 : 1994 керування якістю й елементи системи якості. Ці стандарти складаються з таких частин: 1) наставляння; 2) наставляння по послугах; 3) наставляння по матеріалах, що переробляються; 4) наставляння по поліпшенню якості; 5) наставляння по програмах якості; 6) наставляння по забезпеченню якості при керуванні проектуванням; 7) наставляння по керуванню конфігурацією; 8) наставляння по принципах системи якості і їхніх застосувань для керування.
Рамки навчального посібника не дозволяють розглянути всі стандарти ISO серію 9000, тому дамо лише загальне представлення системи якості згідно з цими стандартами.
Об'єктом керування якістю є виробничий процес, у ході якого при створенні продукції формується її якість, а суб'єктом - система якості як інструмент керування їм.
Відповідно до цілями і стратегією ведеться планування, здійснюється мотивація кадрів і організується змістовна робота всього підприємства і його елементів, що є об'єктами керування. На наступному етапі здійснюється контроль об'єктів керування, у результаті чого формується інформація про фактичне положення справ. Ця "внутрішня" інформація доповнюється "зовнішньої", що дозволяє порівняти свої досягнення з тим, що потрібно в зовнішньому світі.
У результаті такого порівняння розробляються необхідні заходи, що впроваджуються після ухвалення рішення керівництвом, у міру необхідності коректуються плани робіт, вносяться зміни в систему мотивації кадрів.
Після впровадження заходів знову здійснюється контроль, формується інформація, розробляються і впроваджуються нові заходи. Таким чином, цикл керування повторюється. Якщо вжиті заходи були обрані вірно й успішно впроваджені, то наступний цикл керування проводиться вже на більш високому рівні, підтверджуючи тим самим ефективність керування.
3. Стратегічне планування в Україні.
Після здобуття незалежності та виходи України на міжнародну арену як незалежної держави постало дуже багато питань. Одним з головних є стратегічне планування на Україні. Ясно одне, що для подолання того кризи, яка зараз є на Україні, необхідно чітко та з урахуванням всіх особливостей економіки України намітити її подальшу діяльність. Особливостями в стратегічному плануванні України є певні особливості економіки України та її ресурсів. Україна довгий час перебувала у складі колишнього Радянського Союзу, в Україні діяла адміністративно-командна економіка. Зараз, в період переходу України до ринкових відносин, інвестиційний клімат не є сприятливим для зарубіжних компаній , оскільки є великий ступінь ризику.
Деякі з основ стратегічного планування малих та середніх підприємств України:
Стратегія росту фірми полягаєу визначені основних направлень розширення ділової активності фірми.
" Розширення активності фірми в "глибину" -сегментація існуючих ринків з метою об'єднання своєю продукцією нових груп споживачів.
" Розширення активності фірми в "ширину" - діверсіфікація

 
 

Цікаве

Загрузка...