WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Міжнародний фінансовий менеджмент. Міжнародні фінансові організації. Стратегії та діяльність ТНК Стратегічне планування в Україні - Контрольна робота

Міжнародний фінансовий менеджмент. Міжнародні фінансові організації. Стратегії та діяльність ТНК Стратегічне планування в Україні - Контрольна робота

дол.). Євробанк існує для того, щоб "сприяти переходу до ринкової економіки, а також розвитку приватної підприємницької ініціативи в країнах Центральної, Східної Європи і СНД". Для досягнення цієї мети банк фінансує визначені проекти (причому тільки комерційно доцільні і прибуткові) у 26 країнах, що знаходяться на різних рівнях цього переходу.
Головні інструменти фінансування: кредити (їхня частка найбільш висока - 78%), акціонерний капітал (21%,Міжнародні фінансові організації і ця частка постійно росте) і банківські гарантії (1%).
Основними фінансовими рішеннями в міжнародному менеджменті є:
" Процеси комунікації та прийняття рішень (включаючи моделі та методи);
" Базові функції управління (стратегічне планування і реалізацію стратегій, побудова організації, мотивація, контроль і координація);
" Питання групової динаміки і керівництва;
" Питання ефективності діяльності фірми (управління персоналом, виробництвом, маркетингом ).
2. Стратегії та діяльність ТНК
В науковій літературі нині утверджується висновок, що до сучасних ТНК навряд чи можливо застосувати категорію конкретної національної належності. В рамках стратегії глобалізації І країна початкового базування дедалі частіше розглядається ними лише як один із районів з певними перевагами розміщення. ТНК беруть участь у міжнародному поділі праці на двох рівнях - внутрішньофірмовому і міжфірмовому. Внутрішньокорпораційний поділ праці, який визначає характер і способи взаємодії окремих структурних ланок у процесі міжнародного усуспільнення виробництва, складається під впливом стратегії ТНК. На міжфірмовому рівні такий поділ праці починає дедалі більше складатися не між країнами, а між діючими в них ТНК.
Глобальна конкуренція між фірмами змушує їх розглядати світ як величезний цілісний ринок. Незважаючи на олігополістичний характер структури багатьох сегментів цього ринку, тут відбувається постійна зміна співвідношення сил між агентами економічної діяльності внаслідок передусім змін у перевагах власності, а також еволюції переваг інтерналізації й розміщення. ТНК - найдинамічніший структурний елемент світової еконо-міки. За мобільністю, здатністю до трансформації зв'язків та організаційних структур, швидкістю реакції на імпульси НТР вони набагато перевершують національні або регіональні форми господарських утворень. На відміну від них ТНК не прив'язані до тієї чи іншої території, а отже здатні з'єднати фактори виробництва різної державної належності і брати участь в освоєнні ринків у будь-якій частині світу.
Логіка глобальної конкурентної боротьби змушує середні та дрібні фірми, що мають перевага власності, брати участь у міжнародній виробничій діяльності, щоб відстояти чи закріпити свої позиції на ринку. Технічний прогрес розширює можливості трансграничних операцій для таких фірм завдяки подрібненню технологічного процесу, розвитку інформаційних і транспортних систем. Скорочення транспортних витрат та витрат, пов'язаних з передаванням інформації, дає змогу навіть невеликим фірмам користуватися перевагами інтерналізації за допомогою координації діяльності в різних країнах світу. Зростання витрат дрібного виробництва, пов'язаних з відсутністю економії на масштабах, а також із зростанням заробітної плати, робить для таких фірм особливо привабливим використання вигод від міждержавних відмінностей у вартості факторів виробництва, тобто переваг розміщення.
Традиційним напрям стратегії ТНК - проста інтеграція, яка допускає винесення за кордон окремих технологічних стадій виробництва продукції. В межах внугрішньофірмового поділу праці на зарубіжних філіях, наприклад, організується виготовлення проміжної продукції, там же іноді відбувається складання готових виробів, які реалізуються в країні базування або в третіх країнах. Аналогічні виробничі ланки складаються і в сировинних ТНК, де окремі філії можуть виконувати послідовні функції переробки сировини. Масштаби, напрями та характер зв'язків, що виникають у межах простої інтеграції, можуть бути різними, але головне, у чому полягає технологічний парадокс ТНК - неможливість самостійного функціонування філії, її інтегрованість у виробничий ланцюг ТНК .
Головним стимулом для реалізації стратегії простої інтеграції є використання переваг розміщення (доступу до сировини, дешевої робочої сили та ін.) щодо тих чи інших видів виробництва ТНК. Батьківська компанія при цьому контролює весь виробничий ланцюг (через володіння капіталом чи неакціонерні форми), централізуючи деякі корпоративні функції.
Глобальний характер конкуренції не тільки робить нововведення більш значимими для транснаціональних корпорацій, але обумовлює необхідність пошуку нових шляхів створення інновацій. Традиційна більшість ТНК застосовувало один із двох класичних типів проведення технологічної політики: політика глобального центра і політика поліцентризму.
Політика глобального центра
Даний тип політики складається в пошуку нових технологій у країні базування для створення нових продуктів і процесів, використовуючи централізовані ресурси материнської фірми, і поширенні інновацій по світових відділеннях ТНК.
Гарним прикладом використання цього типу політики служить історія появи цифрового перемикача АХЕ компанії Erricson. Причиною розробки радикально нової системи переключення, заснованої на нових принципах і технологіях, став прогноз попиту і розвитку технологічних тенденцій на ринку телекомунікацій, а приводом - втрата очікуваного замовлення з боку австралійського поштового відомства. Крім того, до моменту ухвалення рішення про розгортання проекту в той час невелика і не відома за межами своєї країни французька фірма СІТ - Alcatel на господарській виставці був представлений принципово новий тип перемикача - цифровий. Це було явною погрозою стратегії фірми Erricson, заснованої на технологічному лідерстві.
Аналіз показав, що потенціал нового винаходу дуже високий, але і ризики дуже великі: новий продукт вимагав більш 50 млн. фунтів і близько 2 тис. людино-літ дослідницьких зусиль. Крім того, за попередніми оцінками було потрібно не менш п'яти років перед тим, як новий цифровий перемикач можна буде запропонувати на ринок. Однак корпоративні менеджери Erricson вирішили зробити ставку на розробку "АХЕ", як був названий новий продукт. Весь комплекс досліджень виконувався у Швеції компанією Erricson. Підприємство було забезпечено всіма повноваженнями і ресурсами, для того щоб розробити новий продукт якомога швидше. У результаті до 1976 р. компанія одержала свій перший діючий "АХЕ", а до 1984 р. система була впроваджена в 59 країнах світу.
Глобальна конкуренція також змушує до поліпшення якості технологічної продукції і тому зараз розроблене тотальне управління якості методом міжнародних стандартів якості Якість - це сукупність характеристик об'єкта, що відноситься до його здатності задовольнити встановлені і передбачувані потреби
Система якості - це сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних для здійснення керування якістю.
Як правило, система якості торкається

 
 

Цікаве

Загрузка...