WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Менеджмент: сутність, зміст, цілі, завдання, функції - Курсова робота

Менеджмент: сутність, зміст, цілі, завдання, функції - Курсова робота

питаннями престижу, але і побоюванням, що кращі місця на цьому перспективному ринку розхапають інші.
Менеджмент пронизує всю організацію, торкається практично всіх сфер її діяльності. Однак при всьому різноманітті взаємодії менеджменту і організації можна досить чітко визначити кордони діяльності, яка складає зміст менеджменту, а також виділити його окремі види:
Виробничий менеджмент - це комплексна система забезпечення конкурентноздатності товару, що випускається на конкурентному ринку. Вона включає питання побудови виробничих і організаційних структур, вибору організаційно правової форми управління виробництвом, збуту і фірмового обслуговування товару відповідно до попередніх стадій життєвого циклу.
Фінансовий менеджмент - це комплексна система стійкості, надійності і ефективності управління фінансами. Вона включає формування і планування фінансових показників з дотриманням наукових підходів і принципів менеджменту, балансу прибутків і витрат, показників ефективності використання ресурсів, рентабельності роботи і товарів.
Інноваційний менеджмент - це комплексна система управління інвестиціями, що вкладаються власниками в розвиток всіх видів інновацій. Вона включає будову організаційних структур, вибір напрямів інновацій, оптимізацію інвестицій, різні аспекти управління персоналом.
Крім приведених видів спеціального менеджменту в нас час розрізняють інші види:
- менеджмент соціальної сфери;
- банківський менеджмент;
- податковий менеджмент;
- організаційний менеджмент;
- міжнародний менеджмент та інші.
Менеджмент як сукупність принципів, методів, функцій і форм управління фірмами на Заході відомий в нашій країні давно. Однак ще десять років назад наші фахівці вважали, що його основними цілями є отримання високого прибутку і постійне випередження країн соціалізму по продуктивності праці в інтересах зміцнення позицій імперіалізму.
Демократизація суспільного життя країни дозволила широким верствам населення, практичним працівникам ознайомитися з накопиченим багатим світовим досвідом теорії і практики менеджменту, а орієнтація української економіки на ринкові відносини зробила просто необхідними вивчення і використання досвіду передових держав.
У зв'язку з цим відношення до менеджменту в Україні в останні роки значно змінилося. Опубліковані труди видних теоретиків і практиків менеджменту. Почалася активна підготовка керуючих менеджерів.
Висновок
Ефективне становлення ринкових відносин в Україні багато в чому визначається формуванням сучасних управлінських відносин, підвищенням керованості економіки. Саме менеджмент, управління забезпечує зв'язаність, інтеграцію економічних процесів в організації.
Менеджмент - найважливіше поняття в ринковій економіці. Його вивчають економісти, підприємці, фінансисти, банкіри і всі, хто стосується бізнесу.
"Управляти - означає вести підприємство до його мети, витягуючи максимум можливостей з існуючих ресурсів". Фахівцям нового покоління необхідні глибокі знання по менеджменту, а для цього треба чітко представляти суть і поняття менеджменту.
Зміна умов виробничої діяльності, необхідність адекватного пристосування до неї системи управління, позначаються не тільки на удосконалюванні його організації, але і на перерозподілі функцій управління по рівнях відповідальності, формах їхньої взаємодії і т.д. Мова йде насамперед про таку систему управління (принципах, функціях, методах, організаційній структурі), що породжена об'єктивною необхідністю і закономірностями ринкової системи господарювання., зв'язаними з задоволенням у першу чергу індивідуальних потреб, забезпеченням зацікавленості працівників у найвищих кінцевих результатах, що ростуть з доходами населення, регулюванням товарно-грошових відносин, широким використанням новітніх досягнень науково-технічної революції. Усе це жадає від промислових фірм, адаптації до ринкових умов, подання виникаючих протиріч в економічному і науково-технічному процесах.
Першорядна задача менеджменту полягає в створенні організаційної культури, творчого інноваційного клімату, що стимулюють працівників на нововведення. Керівники підприємств покликані стати ініціаторами в області реалізації технологічних і організаційних змін.
Тому, найважливішим фактором успіху, стає безупинне теоретичне і практичне навчання керівників нового типу: високопрофесійних, компетентних у широкому колі економічних, соціальних і технологічних питань, з високим почуттям відповідальності за результати діяльності підприємства.
Яким би прогресивним і передовим не був закордонний досвід, цінність його складається не тільки тим, щоб служити зразком для наслідування, але головним чином тим, щоб бути ключем до аналізу власного досвіду і практики, вміти в них розібратися й одержати матеріал для порівнянь і зіставлень.
Сучасна теорія і практика менеджменту, здобувають особливе значення:
По-перше, перехід української економіки на ринкові відносини вимагає вивчення форм і методів управління, на рівні основної господарської ланки - виробничого відділення (малі підприємства). Практичне використання такого досвіду, на вітчизняних підприємствах - одна з першочергових задач.
По-друге, широкий вихід вітчизняних малихпідприємств на ринки, обумовлюють необхідність глибокого вивчення і знання практики менеджменту.
Це висуває високі вимоги до підготовки фахівців-менеджерів і в першу чергу тих, котрі будуть зайняті в економічній сфері діяльності і зв'язані з підготовкою і прийняттям рішень у цій області. Знання ними проблем теорії і практики менеджменту є обов'язковим.
Список використаної літератури
1. Бабаев Л.В. Малий бізнес. Ринок і суспільство. 1 - 2. М - МП. 1992.
2. Бакуров Т., Заславський С. Об'єднання малих і середніх підприємств.// Питання економіки, 1994. - № 11.
3. Бєляєв Ю.А. Енциклопедія починаючого підприємця. М.: Изд-во. РУНД, 1992.
4. Балабанов І.Т. "Основи фінансового менеджменту", М., - 1995, (с. 284).
5. Віханський О.С., Наумов О.І. Менеджмент: Підручник, - М.: Гардарики, 1999. - (528с.).
6. Веснін В.Р. "Основи менеджменту", М.: - 1997, (с. 412).
7. Галькевич Р.С., Набоков В.І. "Основи менеджменту", М.: - 1998, (с. 467).
8. Герчикова І.Н., "Менеджмент: підручник для вузів", - М., ЮНІТІ "Банки і біржі", 1997, (с. 375).
9. Гуськова Н.Д., Макаркин Н.П., Неретина Е.А. Підприємство. Саранськ: МГУ, 1994.
10. Кабанов А.Я. "Управління персоналом організації", - М.: 1997, (с. 435)
11. Кохно П.А., Мікрюков В.А., Коморою С.Е. "Менеджмент", - М., Фінанси і статистика, 1993 (с. 411).
12. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. - К.: "Знання" КОО, 1999, - (с. 556).
13. Ленд П.Е. "Менеджмент - мистецтво управляти", М., - 1995, (с. 284).
14. Любі нова Н.Г. "Менеджмент - шлях до успіху", - М., Агропроміздат, 1992 (с. 189).
15. Максимцов М.М., Ігнатьєва А.В. "Менеджмент", М., - 1998, (с. 389).
16. Маршалл А. Принципи економічної науки. // Пер. с.англ. - М.: Видавнича група "Прогрес", 1993 Т.З.
17. Мейсон А., Хедоури. Основи менеджменту. М.: Демо, 1992.
18. Основи підприємницької справи / Під ред. Осипова. - М.: Гуман. знання, 1992.
19. Румянцева З.П., Саломатин Н.А. Менеджмент організації. - М.: Инфра - М., 1995.
20. Рябинський Л.С. Абетка бізнесу. - М.: Освіта, 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...