WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → 1. Менеджмент як категорія людей які здіснюють управління. 2. Особливості адаптивних структур управління. 3. Проаналізуйте фінансовий стан підприємств - Реферат

1. Менеджмент як категорія людей які здіснюють управління. 2. Особливості адаптивних структур управління. 3. Проаналізуйте фінансовий стан підприємств - Реферат

характеризує прибутковість поточних витрат, вигідність для підприємства виробництва певного виду продукції.
Інший економічний зміст мав показник рентабельності товарообороту (продаж), який визначається так:
,
де Rт - рентабельність товарообороту;
Т - виручка від реалізації продукції (без ПДВ, акцизного збору);
Пр - прибуток від реалізації.
Цей показниквикористовується для оцінки результатів господарської діяльності торговельних підприємств. Він показує розмір прибутку на одиницю товарообороту або частку торговельного прибутку в ціні товару.
Нижче наводиться аналітична таблиця, яка характеризує показники рентабельності АК "Київ-Енерго" за 1999-2001 роки.
Аналізуючи дані таблиці, можна стверджувати, що в цілому результати діяльності аналізованого підприємства мають позитивний характер. Так, ефективність використання наявних ресурсів підприємства, що характеризується рентабельністю діяльності Rд, коливається в межах 2-5%, маючи значення від 19,2% у 2000 році до 24,1% - у 1999 році, у 2001 році - 21,2%. Тобто у 2001 році підприємство одержало на кожну гривню вкладеного капіталу 21,2 коп. прибутку. Для "чистого" прибутку цей показник дорівнював у 2001 році 14,9 коп.
Рентабельність власного капіталу як у загальному вигляді, так і враховуючи тільки "чистий" прибуток, має стійку тенденцію до зростання - за 2 роки показники збільшилися на 12,5% та на 9,4% відповідно.
Таблиця 4
Аналіз результатів діяльності АК "Київ-Енерго" у 1999-2001 рр.,
тис. грн.
№ п/п Показник Роки Відхилення, %
1999 2000 2001 2000 р. від 1999 р. 2001 р. від 2000 р. 2001 р. від 1999 р.
І Звітні показники
Середньорічний залишок капіталу - всього 1118,2 988,9 1944,5 11,6 +96,9 +73,9
У тому числі власний капітал 987,7 879,9 1035,9 -11,0 +17,7 +4,9
Балансовий прибуток 269,5 189,7 412,5 -29,6 +117,4 +53,0
У тому числі "чистий прибуток" 183,3 132,8 288,8 -27,6 +117,5 +57,6
Прибуток від реалізації 269,5 189,7 412,5 -29,6 +117,4 +53,0
Собівартість реалізації 658,8 891,9 752,6 +35,4 -15,6 +14,2
Виручка від реалізації (без ПДВ, акцизного збору) 928,3 1113,7 1642,8 +19,9 +47,5 +76,9
ІІ Розрахункові показники, %
Рентабельність діяльності, Rд 24,1 19,2 21,2 -4,9 +2,0 -2,9
Рентабельність діяльності з урахуванням тільки "чистого" прибутку, Rд 16,4 13,4 14,9 -3,0 +1,5 -1,5
Рентабельність власного капіталу, Rвк 27,3 21,6 39,8 -5,7 +18,2 +12,5
Рентабельність власного капіталу за "чистим" прибутком, Rвк 18,5 15,1 27,9 -3,4 +12,8 +9,4
Рентабельність продукції, Rп 40,9 21,3 54,8 -19,6 +33,5 +13,9
Рентабельність товарообороту Rт 29,0 17,0 25,1 -12,0 +8,1 -3,9
Рентабельність реалізованої продукції показує зміну відпускних цін підприємства: від 40,9% у 2000 році і 21,3% - у 2000 році до 54,8% у 2001 році, а взагалі ціни підприємства за 2 роки зросли на 13,9%. Це не дуже велике значення враховуючи, що за 2 роки інфляція мала вищий рівень.
Рентабельність товарообороту в аналізованого підприємства АК "Київ-Енерго", хоча і дещо знизилася за 2 роки (на 3,9%), але залишається у 2001 році на непоганому рівні - 25,1%, тобто на 1 гривню реалізованої продукції припадає 25,1 коп. прибутку.
3.4. Висновки і пропозиції.
Фінансово-економічний стан підприємства повинен систематично і всебічно оцінюватися з використанням наявних видів і методів аналізу, комплексу різноманітних показників.
Аналізуючи діяльність АК "Київ-Енерго", можна зробити такі висновки:
підприємство в процесі своєї діяльності збільшило наявний капітал на 300,0 тис. грн. у 2001 році у порівнянні з 2000 роком, а у порівнянні із 1999 роком - на 167,8 тис. грн. або на 15,2%;
при аналізі фінансових ресурсів можна стверджувати про загальне зростання наявних фінансових ресурсів аналізованого підприємства. Основним фактором зростання власних фінансових ресурсів є нерозподілений прибуток підприємства, обсяг якого зростав щорічно. Що стосується залучених фінансових ресурсів, то ми можемо спостерігати їх зростання головним чином за рахунок кредиторської заборгованості та кредитів банків: сума кредиторської заборгованості зросла на 142,3% у 2000 році, на 26,5% у 2001 році, а загальне зростання за 2 роки склало 206,5%. Співвідношення власних та залучених фінансових ресурсів АК "Київ-Енерго" має таку картину: у 1999 році таке співвідношення склало 3,14, у 2000 році - 3,63, у 2001 році - 1,79 на користь власних фінансових ресурсів. Це свідчить про добрий фінансовий стан підприємства та можливості для одержання додаткових кредитів для розвитку діяльності;
аналізуючи узагальнюючи показники діяльності АК "Київ-Енерго", можна стверджувати, що в цілому результати діяльності аналізованого підприємства мають позитивний характер: у 2001 році підприємство одержало на кожну гривню вкладеного капіталу 21,2 коп. прибутку. Для "чистого" прибутку цей показник дорівнював у 2001 році 14,9 коп. Рентабельність власного капіталу як у загальному вигляді, так і враховуючи тільки "чистий" прибуток, має стійку тенденцію до зростання - за 2 роки показники збільшилися на 12,5% та на 9,4% відповідно. Рентабельність товарообороту, хоча і дещо знизилася за 2 роки (на 3,9%), але залишається у 2001 році на непоганому рівні - 25,1%, тобто на 1 гривню реалізованої продукції припадає 25,1 коп. прибутку.
Підприємство знаходиться в доброму фінансовому стані, а співвідношення темпів зміни балансового прибутку, обсягу реалізації, суми активів (капіталу) означає, що в АК "Київ-Енерго", прибуток збільшується більш високими темпами, чим обсяг продажів продукції, що свідчить про відносне зниження витрат виробництва й обертання; обсяг продажів зростає більш високими темпами, чим активи (капітал) підприємства, тобто ресурси підприємства використовуються більш ефективно.
Список використаної літератури
1. Анискин Ю. П. Общий менеджмент: Учеб. по общей теории менеджмента. - М.: РМАТ, 1999. - 120 с.
2. Веснин В. Р. Основы менеджмента: Учебник. - М.: Триада Лтд., 1998.-384 с.
3. Глухов В. А. Основы менеджмента: Учебно-справочное пособие. - СПб.: Специальная литература, 2000. - 325 с.
4. Грейсон Дж. Младший, О'Делл К. Американский менеджмент на пороге XXI века / Пер. с англ. - М.: Экономика, 1997. - 320с.
5. Гроув Э. С. Высокоэффективный менеджмент / Пер. с англ. - М.: Информ. -издат. дом "Филинъ", 1996. - 280с.
6. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств.-К., 2001.
7. Критический анализ теории и практики менеджмента / Пер. с нем.; Под общей ред. П. Ф. Почкина, Г. А. Шпилько. - М.: Прогресс, 1996.-432с.
8. Стэк Д. Большая игра в бизнес. - М., 1999.
9. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика фінансового аналіза.-М, 2001.
10. Японский менеджмент: Конспект лекций по теории управления.-М, 1998.-203 с
.

 
 

Цікаве

Загрузка...