WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → 1. Менеджмент як категорія людей які здіснюють управління. 2. Особливості адаптивних структур управління. 3. Проаналізуйте фінансовий стан підприємств - Реферат

1. Менеджмент як категорія людей які здіснюють управління. 2. Особливості адаптивних структур управління. 3. Проаналізуйте фінансовий стан підприємств - Реферат

Первісна вартість ОФ 1152,7 - 1205,7 - 1960,8 - - - -
3. Залишкова вартість ОФ 926,1 83,9 796,3 82,0 1235,0 97,2 -1,9 +15,2 +13,3
4. Залишкова вартість нематер. активів 18,5 1,7 15,2 1,6 12,5 1,0 -0,1 -0,6 -0,7
5. Незавершені капіталовкладення 130,6 11,8 0,0 0,0 23,1 1,8 -11,8 +1,8 -10,0
6. Запаси 27,6 2,6 159,1 16,4 0,0 0,0 +13,8 -16,4 -2,6
7. Всього ОФ і запасів 1102,8 100 970,6 100 1270,6 100 -12,0 +30,9 +15,2
8. Середньозмінна чисельність персоналу основної діяльності, чол. 68 87 104 +27,9 +19,5 +52,9
Вартість основних фондів на одного працівника основного виду діяльності підприємства (торгівлі) становили відповідно: 13,6 тис. грн. у 1999 році, 9,2 тис. грн. - у 2000 році, 11,8 тис. грн. у 2001 році, зменшилась у 2001 році на 1,8 тис. грн. у порівнянні з 1999 роком внаслідок перевищення темпу приросту середньоспискової чисельності персоналу над темпом приросту залишкової вартості основних фондів.
Позитивним фактором є введення у 2001 році нової частини ОФ, що підвищує потенціальні можливості зростання фондовіддачі і, зрештою, рентабельності.
Важливим показником є також коефіцієнт фондоозброєності робітників (Кф), який розраховується за формулою:
,
де Ф - залишкова вартість фондів, Вр - загальна кількість працівників. По рокам цей коефіцієнт дорівнює: 11,2 тис. грн. у 1999 році, 7,4 тис. грн. у 2000 році, 9,8 тис. грн. - у 2001 році.
Отже, спостерігається зниження цього показника внаслідок випереджаючого зростання чисельності працівників над збільшенням ОФ.
3.2. Аналіз забезпеченості, структури та ефективності використання фінансових ресурсів
Бухгалтерський баланс підприємства являє собою документ публічної звітності, основне джерело інформації для зовнішнього фінансово-економічного аналізу діяльності підприємства. Він складається за єдиною, встановленою відповідними органами державного управління (в Україні це Міністерство фінансів і Міністерство статистики), формою як складова річних, квартальних та місячних бухгалтерських звітів, надсилається в обов'язковому порядку регіональним статистичним органам, а також міністерствам і відомствам, якщо підприємство входить до сфери управління одного з них, недержавним засновникам. У бухгал-терському балансі на звітну дату фіксується склад фінансових ресурсів підприємства і склад його активів, куди вкладені наявні фінансові ресурси. У цьому і полягає найсуттєвіша інформаційна та аналітична цінність цього звітного документа.
Склад фінансових ресурсів підприємства наведено у таблиці 3.
Дані таблиці свідчать про загальне зростання наявних фінансових ресурсів аналізованого підприємства. Основним фактором зростання власних фінансових ресурсів є нерозподілений прибуток підприємства, обсяг якого зростав щорічно. Статутний фонд АК "Київ-Енерго" має поки що символічну величину, що свідчить про відпуск наявних коштів у обороті. Майже не змінювалася у аналізованому періоді сума спеціальних фондів і цільового фінансування.
Таблиця 3
Аналіз фінансових ресурсів АК "Київ-Енерго" у 1999-2001 роках,
тис. грн.
№ п/п Показник
Роки Відхилення, %
1999 2000 2001 2000 р. від 1999 р. 2001 р. від 2000 р. 2001 р. від 1999 р.
1. Статутний фонд 1,6 2,0 2,0 25,0 0,0 25,0
2. Резервний фонд - - - - - -
3. Додатковий капітал - - - - - -
4. Капітальні вкладення - - - - - -
5. Спеціальні фонди і цільове фінансування 802,8 745,1 745,1 -7,2 0,0 -7,2
6. Амортизаційний фонд - - - - - -
7. Резерви наступних витрат і платежів - - - - - -
8. Нерозподілений прибуток 183,3 132,8 288,8 -27,6 +117,5 +57,6
9. Відстрочена податкова заборгованість - - - - - -
10. Кредити банків 180,0 - 285,0 - - +58,3
11. Кредиторська заборгованість 85,8 207,9 263,0 +142,3 +26,5 +206,5
12. Інші позикові кошти 48,0 33,9 30,0 -29,4 -11,6 -37,5
13. Власні фінансові ресурси 987,7 879,9 1035,9 -11,0 +17,7 +4,8
14. Залучені фінансові ресурси 313,8 241,8 578,0 -23,0 +139,0 +84,2
15. Загальний обсяг фінансових ресурсів 1301,5 1121,7 1613,9 -13,9 +43,9 +24,0
16. Обігові кошти 43,0 177,4 673,9 +312,6 +279,9 +1467,2
Що стосується залучених фінансових ресурсів, то ми можемо спостерігати їх зростання головним чином за рахунок кредиторської заборгованості та кредитів банків: сума кредиторської заборгованості зросла на 142,3% у 2000 році, на 26,5% у 2001 році, а загальне зростання за 2 роки склало 206,5%. Кредитування банків мало місце у 1999 та у 2001 роках.
З боку співвідношення власних та залучених фінансових ресурсів АК "Київ-Енерго" має дуже непоганий стан: у 1999 році таке співвідношення склало 3,14, у 2000 році - 3,63, у 2001 році - 1,79 на користь власних фінансових ресурсів. Це свідчить про добрий фінансовий стан підприємства та можливості для одержання додаткових кредитів для розвитку діяльності.
Також добрим показником є наявність збільшення обігових коштів підприємства: на 312,6% у 2000 році, 279,9% - у 2001 році, а взагалі за 2 роки - на 1467,2. Це свідчить про нарощування товарообороту, розширення діяльності, добрий фінансовий стан АК "Київ-Енерго".
3.3. Аналіз результатів діяльності підприємства
Основним показником рентабельності капіталу підприємства є відношення балансового прибутку до всього авансованого капіталу - рентабельність діяльності підприємства:
,
де Rд - рентабельність діяльності підприємства;
П - балансовий прибуток;
К - середній за аналізований період залишок власного і позикового капіталу підприємства (або суми всіх активів).
Даний показник визначає, який прибуток одержує підприємство на кожну грошову одиницю (наприклад, гривню) вкладеного капіталу, тобто характеризує ефективність використання наявних ресурсів підприємства. Залежно від цілей аналізу можуть використовуватися також такі (ана-логічні за логікою побудови) ресурсні показники рентабельності діяльності підприємства:
де R'д - рентабельність діяльності, яка враховує лише "чистий" прибуток;
ЧП - "чистий" прибуток (що залишається після сплати податків і обов'язкових платежів);
R - рентабельність власного капіталу;
ВК - середній за аналізований період залишок власного капіталу;
R'вк - рентабельність власного капіталу, яка враховує лише "чистий" прибуток.
Коефіцієнти показують у відсотках:
Rд' - скільки "чистого" прибутку приносить кожна гривня капіталу, вкладеного у підприємство;
Rвк R'вк- скільки прибутку (відповідно "чистого" прибутку) приносить кожна гривня власного авансованого капіталу.
Інший економічний смисл має показник рентабельність продукції, який визначається так:
,
де Rп - рентабельність продукції;
Пр - прибуток від реалізації продукції;
С - собівартість реалізованої продукції.
На відміну від ресурсних показників рентабельності рентабельність продукції

 
 

Цікаве

Загрузка...