WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → 1. Менеджмент як категорія людей які здіснюють управління. 2. Особливості адаптивних структур управління. 3. Проаналізуйте фінансовий стан підприємств - Реферат

1. Менеджмент як категорія людей які здіснюють управління. 2. Особливості адаптивних структур управління. 3. Проаналізуйте фінансовий стан підприємств - Реферат

пристосуватися до динамічно мінливого середовища.
Різновидами структур цього типу є проектні, матричні і бригадні форми організації управління.
Проектні структури - це структури управління комплексними видамидіяльності, що через їхне вирішального значення для компанії вимагають забезпечення безупинного координуючого й інтегруючого впливу при твердих обмеженнях по витратах, термінам і якості робіт.
Проектні структури формуються при розробці організацією проектів, що охоплюють будь-які процеси цілеспрямованих змін у системі (наприклад, модернізацію виробництва, освоєння нових виробів і технологій, будівництво складних об'єктів). Управління проектом включає визначення його цілей, формування структури, планування й організацію виконання робіт, координацію дій виконавців.
Одна з форм проектного управління - створення спеціального підрозділу - проектної команди (групи), що працює на тимчасовій основі, тобто протягом часу, необхідного для реалізації завдань проекту. До складу групи звичайно включаються самі кваліфіковані співробітники різних професій. Керівник проекту наділяється так називаними проектними повноваженнями, що охоплюють відповідальність за планування, складання графіку і хід виконання робіт, витрату виділених коштів, а також за матеріальне заохочення працюючих. У зв'язку з цим великого значення набуває уміння керівника розробити концепцію управління проектом, розподілити задачі між членами групи, чітко намітити пріоритети і конструктивно підійти до вирішення конфліктів. По завершенні проекту структура розпадається, а співробітники переходять у нову проектну команду чи повертаються на свою постійну посаду. При конкретній роботі вони звільняються відповідно до умов угоди.
Розглянутого типу структури мають велику гнучкість, досить прості й економічні. До того ж вони дозволяють організації паралельно розробляти кілька проектів, не змінюючи звичної структури управління.
Однієї з найбільш складних структур адаптивного типу визнається матрична структура. Спочатку вона була розроблена в космічній галузі, застосовувалася в електронній промисловості й в областях високих технологій. Матрична структура виникла як реакція на необхідність проведення швидких технологічних змін при максимально ефективному використанні висококваліфікованої робочої сили.
Матрична структура управління може бути охарактеризована як "ґратчаста" організація, побудована на основі принципу подвійного підпорядкування виконавців: з одного боку, безпосередньому керівнику функціонального підрозділу, що надає персонал і інші ресурси керівнику проекту (чи цільової програми), а з інший, - керівнику тимчасової групи, що наділений необхідними повноваженнями і несе відповідальність за терміни, якість і ресурси. При такій організації керівник проекту взаємодіє з двома групами підлеглих: із членами проектної групи і з іншими працівниками функціональних підрозділів, що підкоряються йому тимчасово і по обмеженому колу питань (причому зберігається їхнє підпорядкування безпосереднім керівникам підрозділів - відділів, служб). Таким чином, установлюється поділ прав менеджерів, що здійснюють управління підрозділами, і менеджерів, що керують виконанням проекту, і найважливішою задачею вищого керівного складу компанії в цих умовах стає підтримка балансу між двома організаційними альтернативами.
Масштаби застосування матричних структур в організаціях досить значні, що говорить про їхню ефективність, хоча система подвійного (а в ряді випадків навіть множинного) підпорядкування викликає чимало проблем з управлінням персоналом і його ефективним використанням.
Основу бригадної структури складає групова форма організації праці і виробництва, давно відома і в усьому світі, і в нашій країні. Однак, тільки в 80-і роки з'явилася і можливість, і необхідність у більш повному використанні її переваг: прискорення процесів, зв'язаних з відновленням продукції і технологій; орієнтація на відносно малоємні ринки; підвищення вимог до якості обслуговування споживачів. І, звичайно, не можна скидати з рахунків найжорстокішу конкуренцію за споживача і ринки збуту. Вихід був знайдений саме у формуванні невеликих мобільних команд (бригад) спеціалізованих на задоволенні тієї чи іншої потреби і цілком відповідальних за результати своєї виробничо-господарської діяльності.
Теоретично бригадну структуру управління організацією в цілому пропонується зображувати у виді піраміди, у якій на кожному рівні ієрархії веєроподібно розміщаються бригади різного призначення і профілю, зв'язані між собою процесами рішення проблем (див. мал. 1).
Керівник підприємства
Робоча група
Підлеглий (керівник)
Робочі групи
Підлеглий (керівник)
Робочі групи
Підлеглі
Рис.1. Структура організації, що складається з бригад різного рівня і профілю.
Практично таку схему реалізують деякі компанії, вбачаючи в неї ризик утрати звичної керованості. Така організація дозволяє більш ефективно використовувати знання й уміння працюючих і істотно скоротити час на узгодження інженерних рішень, та й на самі розробки завдяки росту продуктивності праці.
3. Проаналізуйте фінансовий стан підприємства, де ви працюєте. Розробить пропозиції по його удосконаленню.
3.1. Аналіз забезпеченості, структури та ефективності використання матеріальних ресурсів
Починати такий аналіз треба з визначення обсягу власного капіталу підприємства, всього капіталу і його розміщення в основних засобах, нематеріальних активах, оборотних засобах, засобах обігу.
На цьому ж етапі аналізу важливо визначити, які фінансові джерела були і є у підприємства для створення його матеріально-технічної бази. Якщо аналіз вказує на стійке зниження питомої ваги вкладень капіталу у виробничі основні засоби, це дає підставу для поглибленого вивчення обґрунтованості відповідних управлінських рішень.
По аналізованому підприємству дані щодо матеріальних факторів зведені в табл. 2.
Порівняння показників свідчить про те, що підприємство в процесі своєї діяльності збільшило наявний капітал на 300,0 тис. грн. у 2001 році у порівнянні з 2000 роком, а у порівнянні із 1999 роком - на 167,8 тис. грн. або на 15,2%. З цих коштів більшу частину спрямовано на збільшення основних засобів - 308,9 тис. грн. або 13,3% приросту. Частка інших статей матеріальних ресурсів, не дивлячись на значні коливання, має тенденцію до зменшення. Так, частка капітальні вкладення знизилася на 10%, нематеріальних активів - на 0,7%, запасів - на 2,6%.
Таблиця 2
Динаміка показників, що характеризують використання матеріальних ресурсів АК "Київ-Енерго" у 1999-2001 рр., тис. грн.
№ п/п Показник Роки % приріст
1999 2000 2001 2000 р. від 1999 р. 2001 р. від 2000 р. 2001 р. від 1999 р.
Всього Питома вага, % Всього Питома вага, % Всього Питома вага, %
1. Статутний фонд 1,6 2,0 2,0
2.

 
 

Цікаве

Загрузка...