WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Штатна чисельність працівників. Укомплектованість штату працівниками - Реферат

Штатна чисельність працівників. Укомплектованість штату працівниками - Реферат

потребу в персоналі в розрізі категорій, посад і дільниць для цеху № 15 за станом на 1 вересня 2000 р., наведена в п. 7.2 (див. форму № 1-п).
Показники відхилення ( , графа 6) фактичної кількості працівників по кожній d-й дільниці j-й посаді (професії) k-й категорії персоналу ( , графа 5) від штатної ( , графа 4) визначаються:
.
Питома вага цих відхилень по d-й дільниці j-й професії, k-й категорії ( , графа 7) визначається:
.
Підсумки кількості працівників по k-й категорії і по відомості в цілому за штатом ( , , графа 4), фактично ( , , графа 5) і відхилення ( , , графа 6) визначаються:
; ; ;
; ; .
Питома вага відхилень кількості працівників по k-й категорії ( , графа 7) і відомості в цілому визначається:
; .
Таку саму назву одержують зведені відомості, але складені за короткою формою, мають таку саму "шапку", у графах форми значаться: елементи об'єкта інформації - категорія персоналу,професія чи посада, номер дільниці, а також відхилення щодо кількості працівників в абсолютному ("+" або "-") і в відносному (%) вираженні. Підсумки - за професією (посадою), категорією персоналу та цеху в цілому. В цю форму не занесені позиції, в яких відсутні показники відхилення.
При формуванні (по довідковій структурі) заявки на поточну потребу в працівниках для підприємства за станом на таку-то дату (форма 7.6), яку потім направляють до місцевого центру зайнятості, використовують, з одного боку, дані (занесені в окремий проміжний масив) вищезазначеної короткої форми, але складеної по підприємству в цілому, з другого, - масив штатного розпису підприємства SHTAT (Блоки 1, 2 і 3), та спеціальні масиви REGLAMI і BIBFORV.
Потрібна кількість працівників для кожного структурного підрозділу по кожній посаді (професії), як відомо, визначається в попередній вихідній формі. Кількість потрібних працівників по кожній посаді (професії) визначається підсумком потрібних працівників для всіх структурних підрозділів ( ).
ПЕОМ № _____ Форма 7.6
ЗАЯВКА
на поточну потребу в працівниках для підприємства
за станом на таку-то дату
Елементи
об'єкта інформації Потрібна кількість
працівників Рівень кваліфікації Заробітна плата Тривалість
основної відпустки Додаткові
вимоги Спеціальні
вимоги
посада
(професія) структурний
підрозділ освіта вік навички вимоги умови праці
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Оформлену установленим порядком заявку передають за призначенням. Дані заявки заносять в окремий заявочний масив ZAJAV.
У ряді випадків складають за формою повної структури відомості про виконання заявок на потребу в працівниках для підприємства, використовуючи, з одного боку, окремий заявочний масив ZAJAV, з другого - відповідні записи масиву про наявних і прийнятих працівників KADR за певний період, а також спеціальні масиви REGLAMI i BIBFORV.
Відповідність штатної чисельності працівників тій, що розрахована на показники обсягів виробництва. В умовах ринкової економіки неабияке значення має відповідність штатної чисельності персоналу тій, що розрахована на показники обсягів виробництва на той чи інший плановий період. Це й зрозуміло. Зайві працівники збільшуватимуть собівартість продукції, що випускається, та недоставання - поставлять під загрозу виконання плану.
Для складання зведеної відомості, наприклад, відповідності штатної чисельності основних працівників тій, що розрахована на показники обсягів виробництва по підприємству в цілому за станом на початок певного планового періоду, за формою за повною структурою використовують, з одного боку, масив планової потреби в основних робітниках PLKADR, з іншого - відповідні дані масиву штатного розпису SHTAT (Блок 1), а також спеціальні масиви REGLAMI i BIBFORV.
У графах форми зазначаються: елементи об'єкта інформації - професія, розряд, а також кількість працівників - тих, що розраховані на обсяги виробництва і штатної чисельності, відхилення - кількість ("+" або "-") і відносна величина (%). Підсумки визначаються по кожному розряду і професії, а також і по підприємству в цілому (відомості). Порядок визначення зазначених показників аналогічний тому, що і для форми 1-п (див. п. 7.2. і вище "Укомплектованість штату працівників").
У ряді випадків буде цікава й аналогічна відомість, у графах форми якої є показники кількості працівників: тих, що розраховані на обсяги виробництва, штатної чисельності і фактичної наявності працівників, а також відхилення (в натуральних і відносних величинах): штатної чисельності від чисельності, що розрахована на обсяги виробництва; фактичної наявності працівників від чисельності, що розрахована на обсяги виробництва; фактичної чисельності працівників від штатної.
Така інформація (особливо з показником розряду працівників по кожній професії) вельми важлива при аналізі якісного складу працівників у зазначених трьох аспектах.
Наявність і рух працівників
Дані про наявність і рух персоналу - важливий елемент в управлінні підприємством. При цьому треба мати на увазі, що показник наявності персоналу складається, як правило, з двох складових: постійно працюючих і тимчасово працюючих. Відповідно складають і відомості. Рух працівників - це плинність персоналу; такі дані включають: відомості про прийняття працівників; відомості про працівників, що припинили трудовий договір; відомості про переміщення працівників усередині підприємства тощо. Крім того, важливе значення має складання звітності про наявність персоналу в різних аспектах.
Вихідні форми з результатною інформацією про наявність і рух працівників складаються в розрізі різних ознак, які включаються в спеціальну зону "елементи об'єктів інформації". Сюди входять структурні підрозділи, категорії персоналу, посади (професії), розряди, причини руху працівників, а також дані про їхній вік, стать, освіту, стаж (загальний, безперервний) і т. ін. Використовуються менеджерами персоналу різних рівнів при аналізі цієї інформації.

 
 

Цікаве

Загрузка...