WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Сутність баз даних і джерела їх формування - Реферат

Сутність баз даних і джерела їх формування - Реферат

являє собою пласку двовимірну таблицю. Така таблиця називається відношенням, кожен стовпець - атрибутом, сукупність значень одного типу (стовпця) - доменом, а рядка - кортежем. Отже, стовпці таблиці є традиційними елементами даних, а рядки - записами. Таблиці (відношення) мають імена. Імена присвоюються також і стовпцям таблиці. Кожний кортеж (запис) відношення має ключ. Ключі бувають прості та складні. Простий ключ - це ключ, який складається з одного атомарного атрибута, значення якого унікальне (не повторюється). Складний ключ складається з двох і більше атрибутів. Для зв'язків відношень одного з одним у базі даних є зовнішні ключі. Атрибут або комбінація атрибута відношення є зовнішнім ключем, якщо він не є основним (первинним) ключем цього відношення, але є первинним ключем для іншого відношення.
Внутрішній рівень пов'язаний з фізичним розміщенням даних у пам'яті ЕОМ. На цьому рівні формується фізична модель бази даних, яка містить структури зберігання даних у пам'яті ЕОМ і включає опис форматів записів, їхнє логічне чи фізичне впорядкування, розміщення за типами пристроїв, а також характеристики і шляхи доступу до даних. Запит оформляється за певною формою та охоплює назву даних, період часу, за який потрібні дані, а також структуру та зміст відео- або документограм.
Від параметрів фізичної моделі залежать такі характеристики бази даних: обсяг пам'яті та час реакції системи. Фізичні параметри бази даних можна змінювати в процесі її експлуатації (не змінюючи при цьому опису інших рівнів) з метою підвищення ефективності функціонування системи.
Для ведення й підтримки бази даних в актуальному стані призначається адміністратор АБД з такими його основними функціями:
розробка опису бази даних і початкове її завантаження;
підтримка цілісності бази даних і організація захисту зберігання даних;
відновлення бази даних при її пошкодженнях або збоях;
нагромадження статистики щодо роботи бази даних;
реорганізація та реструктуризація бази даних згідно зі зміною потреб, що виникли на об'єкті управління, та ін.
Якщо використовується персональна ЕОМ, то функції адміністратора виконуються користувачем і частково програмістом, який відповідає за супровід даної системи. При цьому користувач відповідає за завантаження бази даних та її підтримку в актуальному стані, програміст - за функції відновлення бази даних у випадках її зруйнування.
Джерелами формування інформаційних масивів баз даних є:
дані про внутрішній стан і процеси, що відбуваються на даному об'єкті управління;
вибіркові дані про зовнішнє середовище, пов'язані з даним об'єктом управління.
Дані про внутрішній стан і процеси, що відбуваються на об'єкті управління, фіксуються переважно в первинних документах. Зміст їх - характеристика виробничо-господарської та іншої діяльності об'єкта. Фрагмент джерел формування інформаційних масивів для об'єктивного інформаційного забезпечення менеджменту персоналу розглянуто в п. 7.2. Про деякі методи автоматизації процесів збирання первинної (фактичної) інформації описано в п. 3.3.
Дані про зовнішнє середовище, що формуються службою маркетингу і потрібні для організації виробництва на об'єкті управління, вибираються з джерел, які розглянуті в п. 7.2. Крім того, в Україні використовуються також ось такі конкретні інформаційні джерела:
Комерційні телевізійні і радіогазети. За допомогою цих видань за відповідну плату можна автоматично одержати дані про різні фірми, товари тощо із записом їх на магнітний носій ПЕОМ.
Інформаційні центри з мережами. Ці центри, які створюються при різних об'єктах управління і в регіонах, мають різноманітні комерційні дані, інформацію про законодавчі, розпорядчі та інші нормативні й правові акти. Зазначена інформація надається користувачам з записом її на магнітний носій ПЕОМ.
Проспекти й буклети, які видають самі фірми, газети, журнали тощо. Вони містять інформацію про фірми, їхній виробничо-торговельний потенціал тощо.
Торговельно-економічна палата України. Вона має інформацію про всі акредитовані при ній фірми, товари тощо.
Торговельні, фінансові та інші біржі. В них можна одержати інформацію про товари, що продаються й купуються, стан валютного ринку тощо.
Решта джерел інформації, що характеризують стан зовнішнього середовища.
Наприклад, Інститут проблем реєстрації інформації (ІПРІ) Національної академії наук України розробив і з успіхом запроваджує на території України Автоматизовану систему масового розповсюдження комп'ютерної інформації (АСМРКІ) каналами телебачення. Практичним упровадженням цієї системи стало створення електронної комп'ютерної газети "ВСЕ-ВСІМ", яка виходить 5 разів на тиждень на каналі Українського телебачення УТ-1. Постачальниками інформації для газети є інформаційні структури Верховної Ради, Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів, міністерств і відомств, банків, бірж, інститутів, видавництв, підприємств і організацій, а також закордонні банки даних, що надходять через супутниковий зв'язок системи EUTELSAT. Таке інформаційне обслуговування включає організаційно-розпорядчі та нормативні документи України різних владних і відомчих структур, технологічні, інженерні та економічні відомості з різних питань тощо, поширювані як каналами телебачення, так і з допомогою машинних носіїв для банків даних, щовикористовують персональні ІBM-сумісні комп'ютери.
Крім того, інформаційно-аналітичним центром "ЛІГА" розроблено інформаційно-пошукову систему "Законодавчі та нормативні акти України", яка доповнює щойно згадану систему АСМРКІ і функціонує в Україні для передавання оперативної правової інформації за допомогою модемного зв'язку (мережі RELCOM, BBC) як через телегазету "ВСЕ-ВСІМ" на першому каналі телебачення України, так і через дискети. Юридичні документи подаються до центру відповідними структурами Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів, Міністерства юстиції, Головної державної податкової інспекції, Державного митного комітету тощо.
Функціонують також інформаційно-пошукові системи "ПРАВО" при інформаційному центрі Верховної Ради України, "ЮІС" (фірма "Юридичні інформаційні системи") тощо.
Слід згадати також інші джерела інформації, які рекламують фірми й товари, що їх вони виробляють або перепродують. Це довідники типу "Жовті сторінки", газети типу "Бізнес", журнали типу "Кто есть кто на компьютерном рынке Украины" тощо. В них наводяться також адреси фірм, телефони, інша інформація.
Джерелом інформації, яка характеризує міжнародні комерційні та інші чинники, є ось що:
проспекти і каталоги, які публікують самі фірми. У них наводяться такі основні дані про фірми: їхній правовий статус і структура (за наявності відділень і філій); виробничий і торговельний профіль, збутові мережі та клієнтура; баланс доходів і витрат, фінансові звіти (про стан кредиторської та дебіторської заборгованостей, обсяги продажу, обсяги акціонерного капіталу і нарахованих дивідендів тощо); реклама про окремі товари чи групи товарів тощо;
міжнародні та національні технічні і комерційні довідники. У них фіксуються дані про виробничу й комерційну діяльність фірм, їхню структуру тощо з наданням адрес, телефонів, іншої інформації;
відомості про кредитоспроможність фірм. Ці дані видаються за відповідну плату різними закордонними кредитними та довідковими бюро чи конторами. Наприклад, американська кредитно-довідкова фірма "Dun and Bradstreet, іnc", яка має свої філії та кореспондентів у багатьох країнах світу;
довідники про керівний склад фірм. Наприклад, книга "WHO'S WHO", яка щорічно видається і в якій є дані не лише про фірми, а й про їхніх керівників (прізвище, посада, освіта, успіхи в бізнесі й т. ін.);
різні комерційні банки даних та інформаційні банки з комп'ютерною мережею комерційної інформації. Наприклад, комерційно-виробнича фірма "Вычислительний центр коллективного пользования" об'єднання Совинцентр (Російська федерація), що входить до міжнародної комп'ютерної мережі комерційної інформації "WTC NETWORK" і має змогу підключатися до 160 центрів міжнародної торгівлі й тисяч фірм, розташованих у понад 90 країнах;
торговельно-виробничі та економічні палати країн. У цих палатах можна дістати різні дані про акредитовані при них фірми, товари тощо;
інші джерела інформації про комерційні та інші аспекти.
Особливу інформаційну насиченість несе міжнародна глобальна комп'ютерна мережа Internet, яка широко розповсюджується в Україні (див. п. 9.2). Значна частина зазначених та інших джерел інформації розміщується в мережі Internet.

 
 

Цікаве

Загрузка...