WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація системи інформаційного забезпечення менеджменту персоналу промислового підприємства - Реферат

Організація системи інформаційного забезпечення менеджменту персоналу промислового підприємства - Реферат

час використовуються без змін або коли зміни здійснюються частково.
Масиви з нормативно-плановими і довідковими даними
До інформаційних масивів з нормативно-плановими і довідковими даниминалежать:
штатний розпис працівників;
режим роботи підприємства і його структурних підрозділів;
ефективний (плановий) фонд праці;
планові обсяги випуску готових виробів;
планові потреби в основних робітниках і їхній заробітній платі;
плановий фонд заробітної плати;
поопераційні норми витрат часу на виготовлення одиниці продукції;
часові тарифні ставки;
календар року;
інші.
Розглянемо їхній зміст і методи їх формування.
1. В умовах ринкових відносин укомплектування виробництва кадрами стає проблематичним, а працедавці - вкрай вибагливими. Кількість штатних посад персоналу, як відомо, розраховується відповідно до обсягів виробництва (виробничої програми) та умов праці на підприємстві. А це ставить відповідні вимоги до штатних посад. Тому необхідно насамперед і в повному складі однозначно визначити професійні та специфічні вимоги до кожної штатної посади, її матеріальне забезпечення тощо. Це потрібно робити і для державних служб (центрів) зайнятості, куди надсилаються заявки на потрібних працівників, а також для оголошень, які підприємство може публікувати в пресі.
Структура масиву штатного розпису працівників підприємства SHTAT включає ряд блоків і має такий вигляд:
Блок 1.
Ключові слова:
структурний підрозділ;
категорія персоналу;
посада (професія);
кваліфікація (розряд);
кількість працівників на посаді.
Блок 2.
Зарплата й відпустки:
оклад або тарифна ставка;
величини доплати за вислугу років тощо;
тривалість основної відпустки;
тривалість додаткової відпустки;
інше.
Блок 3.
Специфічні вимоги до посади:
освіта;
вік;
рівень кваліфікації;
спеціальні навички (володіння комп'ютером тощо);
спеціальні вимоги (знання іноземної мови тощо);
специфічні умови праці (відрядження, вечірній чи нічний час тощо);
інше.
Блок 4.
Додаткове забезпечення:
халат;
рукавички;
взуття;
каска;
верхнє вбрання;
інше.
Метод організації масиву - послідовний.
Ключі впорядкування - структурний підрозділ, категорія персоналу, посада (професія).
Дані при формуванні масиву SHTAT одержують із додаткових розрахунків або з чинного штатного розпису, посадових та інших інструкцій і нормативних документів.
2. На підприємствах, де застосовується 2-4-змінна праця, велике значення має інформація про режим роботи структурних підрозділів.
Структура масиву режиму роботи підприємства REGIM має такий вигляд:
термін праці - квартал, місяць, тиждень;
структурний підрозділ;
виробнича дільниця;
1-а зміна - з ____ по ____ годину;
обідня перерва 1-ї зміни - з ____ по ____ годину;
4-а зміна - з ____ по ____ годину;
обідня перерва 4-ї зміни - з ____ по ____ годину;
інше.
Метод організації масиву - послідовний.
Ключі впорядкування - термін праці, структурний підрозділ, виробнича дільниця, номер зміни.
Джерелом формування масиву REGIM є графіки змінності тощо.
3. Плановий ефективний фонд робочого часу на підприємстві характеризує загальний час праці одного працівника на робочий період - місяць, квартал тощо і встановлюється на основі чинного законодавства.
Структура масиву ефективного (планового) фонду праці одного працівника FVREMK має такий вигляд:
календарний рік;
вид умов праці;
структурний підрозділ;
категорія персоналу;
професія (посада);
тривалість робочого дня;
ефективний (плановий) фонд робочого часу (годин) на місяць, квартал, півроку, 9 місяців, рік;
інше.
Метод організації масиву - послідовний.
Ключі впорядкування - вид умов праці, структурний підрозділ, категорія персоналу, професія (посада).
Джерелом формування масиву FVREMK є відповідні законодавчі та інші акти.
4. Планові обсяги основного виробництва (виробничої програми) на різні періоди року розраховуються окремо за допомогою економіко-математичних методів оптимального планування. Вихідні дані фіксують у масив планових обсягів випуску готових виробів DKPLANI, структура якого має такий вигляд:
плановий період;
код виробу;
одиниця виміру;
кількість виробів.
Метод організації масиву - послідовний.
Ключі впорядкування - коди виробів.
5. Згідно з плановими обсягами основного виробництва розраховують (див. форму 7.4) і показники потреби в основних робітниках і їхньої заробітної плати. Вихідні дані фіксуються в масив планової потреби в основних робітниках і їхньої заробітної плати PLKARD, структура якого має такий вигляд:
плановий період;
професія;
розряд;
кількість робітників;
сума нормативної (тарифної) заробітної плати.
Метод організації масиву - послідовний.
Ключі впорядкування - професія, розряд.
6. Згідно з обсягами виробництва (виробничою програмою) і необхідною кількістю працівників для його виконання розраховується і плановий фонд заробітної плати структурним підрозділам на різні періоди року - місяць, квартал тощо.
Структура масиву планового фонду заробітної плати ZPFONDK має такий вигляд:
календарний рік;
квартал;
місяць;
структурний підрозділ;
сума на місяць;
загальна сума на квартал;
загальна сума на рік;
інше.
Метод організації масиву - послідовний.
Ключі впорядкування - квартал, місяць, структурний підрозділ.
7. Для автоматизованого нарахування заробітної плати працівникам використовують, з одного боку, поопераційні норми затрат часу на виготовлення однієї деталі чи складання одного виробу, з другого - погодинні тарифні ставки. Поопераційна послідовність виготовлення однієї деталі чи складання одного виробу відповідає технологічному процесу.
Структура масиву поопераційних норм витрат часу на виготовлення однієї деталі OPZPD або складання одного виробу OPZPV має такий вигляд:
вид норми;
група норм виробітку;
код деталі чи виробу;
код технологічного переходу та операції;
професія;
тарифна група;
розряд;
нормативний час (години);
розцінка (сума нормативного або тарифного заробітку);
інше.
Метод організації масивів OPZPD або OPZPV - послідовний.
Ключі впорядкування - вид норми, код деталі чи виробу, код технологічного переходу та операції.
Джерелом формування цих масивів є поопераційні технологічні карти виготовлення однієї деталі або складання одного виробу, норми праці тощо.
Розцінка (сума нормативного або тарифного заробітку) в цьому масиві додатково розраховується за допомогою масиву годинних тарифних ставок для оплати праці робітників

 
 

Цікаве

Загрузка...