WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація системи інформаційного забезпечення менеджменту персоналу промислового підприємства - Реферат

Організація системи інформаційного забезпечення менеджменту персоналу промислового підприємства - Реферат


Реферат на тему:
Організація системи інформаційного забезпечення менеджменту персоналу промислового підприємства
План
1. Формування інформаційної бази
2. Зовнішня інформація.
3. Внутрішня інформація підприємства.
1. Формування інформаційної бази
Основою інформаційного забезпечення менеджменту персоналу є інформаційна база, яка характеризує трудові ресурси даного об'єкта управління. Ця інформаційна база є складовою частиною загальної інформаційної бази, яка створюється при функціонуванні системи автоматизованого збирання й обробки інформації на об'єкті управління. Причому ця система діє на принципах безпаперової інформаційної технології.
Особливість даних, що збираються одноразово в ритмі виробництва і становлять єдине ціле інформаційної бази (баз), полягає в тому, що вони є єдиними, достовірними й об'єктивно необхідними різним користувачам: як бухгалтерам і економістам для обліку, складання звітності й аналізу виробничо-господарсь-кої та іншої діяльності об'єкта управління, так і менеджерам різних рівнів (при їх інформуванні відповідно до їхніх повноважень, посадових прав, функціональних обов'язків і міри відповідальності) для вироблення і прийняття управлінських рішень.
Інформаційна база, яка є складовою частиною інформаційного забезпечення менеджменту підприємства, складається з двох частин: зовнішньої та внутрішньої інформації. Внутрішня, в свою чергу, включає три групи масивів:
з нормативно-плановими і довідковими даними;
з фактичними даними;
спеціальні масиви.
Крім того, є й така група масивів, які характеризують похідну або вихідну інформацію. Вихідна інформація формується в процесі обробки (разом або окремо) нормативно-планових і фактичних даних.
2.Зовнішня інформація.
Зовнішня інформація підприємства має ключове значення, вона є складною за структурою і великою за обсягами. Ця інформація складає таку предметну область, яка характеризує зовнішнє середовище й орієнтована на джерела й методичні прийоми, за допомогою яких можна одержати всі необхідні відомості про події та ситуації, що складаються на зовнішньому ринку. Тому цією проблемою займається на підприємстві спеціальна служба маркетингу.
Зазначимо, що в зв'язку з тим, що маркетинг в основному спрямований на визначення нових цільових ринків, виявлення потреб і запитів потенційних споживачів з подальшою розробкою для них відповідних товарів і послуг, а також усього комплексу заходів їх обслуговування, то формування інформаційного забезпечення з цих та інших питань вимагає окремого розгляду. Крім того, маркетингова діяльність починається задовго до початку виробництва тієї чи іншої продукції, оскільки спочатку робиться аналіз ринку, а потім приймається рішення про те, яку продукцію слід виробляти й на які ринки збуту орієнтуватися. Але маркетингова діяльність не закінчується після реалізації товару, бо ж післяпродажне обслуговування клієнтів дозволяє отримувати додаткову інформацію, яка дає змогу постійно модифікувати і поліпшувати продукцію. Все це дає можливість продуктивніше задовольняти потреби клієнтів.
Збір і обробку інформації про зовнішнє середовище здійснює маркетингова інформаційна система, яка будується (при системному підході до організації одержання, обробки, аналізу інформації в процесі вироблення управлінських рішень) на основі комплексності та ув'язки всіх компонентів її предметної області, що досягається застосуванням сучасних засобів обчислювальної та інформаційної техніки.
Основними принципами формування й використання інформації в зазначеній системі є:
актуальність, що означає реальне відображення в кожний момент часу стану зовнішнього середовища, а тому потрібно щодня чи щогодини оновлювати відповідні бази даних;
вірогідність даних, що дає можливість знати про об'єктивний стан і розвиток зовнішнього середовища, ринку;
повнота відображення, необхідна для об'єктивного обліку всіх факторів, що впливають або формують зовнішнє середовище;
релевантність даних, що дозволяє одержати необхідну інформацію в певній відповідності зі сформованими вимогами та запобігти роботі з непотрібними даними;
цілеспрямованість даних, що дозволяє орієнтуватися на конкретні цілі та завдання у сфері зовнішнього ринку;
узгодженість та інформаційна єдність, що дозволяє розробляти таку систему показників, за якої були б неможливі протиріччя у висновках і неузгодженість первинних і похідних даних.
Джерелами первинних даних про ринок і зовнішнє макросередовище є такі.
1. Джерела загальної маркетингової інформації, які представлені:
а) каналами комунікації постійного невибірного впливу. Це є:
періодичні друковані видання загальної економічної орієнтованості (газети, журнали);
технічні канали засобів масової інформації (радіо, телебачення);
рекламна діяльність масового характеру;
інші.
б) каналами комунікації подієвого невибірного впливу. Це є:
виставки, наради, конференції, презентації, дні "відкритих дверей" тощо;
закони й акти, які видаються владою, укази Президента
тощо;
виступи державних, політичних і громадських діячів.
2. Джерела вузькопрофільної маркетингової інформації, представлені комунікаційними каналами вибірного впливу:
опубліковані бухгалтерські, статистичні та фінансові звіти об'єктів управління;
звіти керівників підприємств і фірм на зборах акціонерів;
вузькоспеціалізовані виробничі друковані видання;
фірмові продажі з демонструванням спроможності товарів;
відомості економічного характеру, що розповсюджуються спеціалізованими фірмами у формі друкованої продукції чи на машиночитальних носіях інформації;
комерційні бази та бази даних різних інформаційних центрів;
інше.
3. Джерела, що формуються в результаті проведення спеціальних маркетингових досліджень, метою яких є збір додаткової інформації, пов'язаної з вирішенням конкретних маркетингових задач. Методи дослідження - спостереження, експеримент, опитування й т. ін.
Організація збирання, обробки та використання інформації про зовнішнє середовище розглядається окремо в інформаційних маркетингових системах.
Зовнішня інформація тісно пов'язана з внутрішньою інформацією різних організаційно-економічних і соціальних об'єктів управління.
Серед форм, що представляють первинну маркетингову інформацію, виділяють: текстову, табличну й матричну, графічну (календарні, сітьові графіки, графіки функціональної залежності між параметрами, графіки динамічних змін параметрів) тощо.
3.Внутрішня інформація підприємства.
Внутрішня інформація характеризує всі процеси та явища, стан та інше, які виражаються через фактичну інформацію, а також нормативно-плановими, довідковими, договірними й іншими даними, що певний

 
 

Цікаве

Загрузка...