WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Сучасні теорії - Реферат

Сучасні теорії - Реферат

Постачальники
3. Поява нових конкурентів
3. Держава
3.Конкуренція
4. Економіка
4. Маркетингові посередники
4. Постачальники
4. Інвестори
4. Витрати виробництва
5. Технологія
5. Контактні аудиторії
5. Поява нових товарів замінників
5. Товари - замінники
5. Уряд
6. Незалежні засоби масової інформації
6. Потенційні учасники
6. Стан економіки
7. Постачальники
З навединих даних видно, що різні автори однозначно називають лише два неконтрольованих чинники ? споживачів і конкурентів. Рожбіжності у кількості неконтрольованих факторів конкурентного середовища свідчить про складність аналізу такого явища і неоднозначність поглядів дослідників на проблему його вирішення.
Середовище непрямого впливу лише формує загальні перспективи розвитку, сприятливі чи не зовсім тенденції, проблеми пастки, кон'юктуру ринку тощо; його вплив відчувається згодом, з плином часу, воно лише визначає напрям процесів у економіці, формує загальні тенденції розвитку галузі на віддалену перспективу. Сюди належать політичні і соціокультурні фактори впливу, стан економіки, НТП, технологічні зміни та законодавчий вплив уряду, міжнародні відносини та стосунки з місцевим населеням, вплив групових інтересів, деякі макроекономічні явища (зокрема інфляцію, кризу надвиробництва, безробіття і ін.). Існують також інші сили, що вимагають врахування їх впливу на діяльність фірми.
Узагальнимо їх думки за допомогою схеми:
За визначенням Джеральда Белла: "Зовнішнє середовище організації містить такі елементи як споживачі, конкуренти, урядові установи, постачальники, фінансові організації та джерела трудових ресурсів, активні ( потенційно активні) щодо операцій організації".
Характеристики зовнішнього середовища:
Взаємозв'язок чинників зовнішнього середовища ? це рівень сили (ступінь залежності), з якою зміна одного чинника діє на іншу (питома вага).
Під складністю зовнішнього середовища слід розуміти кількість факторів, на які організація повинна реагувати, а також рівень варіативності кожного фактора.
Рухливість середовища ? це швидкість, з якою відбуваються зміни в оточенні організації.
Невизначеність зовнішнього середовища ? відносна кількість інформації про середовище і впевненість у її достовірності.
2. Забезпечення ефективних комунікацій.
Комунікації ? це обмін інформацією, на оснсві якої керівник отримує дані, необхідні для прийняття рішень, і доводить їх до працівників організації.
Проблема ефективних комунікацій ? одна з ключових у діяльності керівників, оскільки за їх допомогою здійснюється обмін повідомленнями, що виражені різними символами і мають певне смислове навантаження.
У спрощеній формі комунікації відбуваються за схемою: ХТОСЬ здійснює ЩОСЬ у напрямку КОГОСЬ із ПЕВНИМ ЕФЕКТОМ. Ефективність будь-яких комунікацій залежить від кількох елементів, зокрема:
ў джерела;
ў повідомлення;
ў аудиторія;
ў каналів і засобів комунікацій.
Джерело . Арістотель вказував, що для успішного спілкування людина повинна володіти здоровим глуздом, справжнім бажанням та істинними моральними якостями. Протягом тривалого часу більшість досліджень у даній сфері була сконцентрована на елементах правдивості, достовірної інформації. Згодом дослідники дійшли висновку, що ефективність того, хто спілкується, залежить від:
ў правдивості (достовірності);
ў динамізму;
ў соціалізації;
ў авторитарних рис;
ў надійності;
ў особистої привабливості.
Окремі дослідження свідчать про залежність ефективності комунікацій від соціального статусу, віку відправника інформації, зовнішнього виду, манери спілкування тощо.
Повідомлення. При виробі шляхів ефективних комунікацій відправник інформації стикається з рядом проблем:
ў порядком викладу аргументів;
ў першочерговістю;
ў однобічністю чи двобічністю;
ў спрощеним чи ускладненим викладом висновків;
ў особистими якостями.
Аудиторія. Ефективність спілкування суттєво залежить від аудиторії. До чинників ефективності належать:
ў рівень підготовленості, здатність зрозуміти повідомлення;
ў якості особистості (самоповага, догматизм, авторитаризм);
ў загальномотиваційні риси (побоювання ускладнення);
Канали комунікацій. Ефективність будь-якого спілкування залежить від того, як воно здійснюється, через який канал. Канадський вчений Маршал МакЛюен вказував, що "засіб є повідомлення". Найчастіше дослідники зосереджують увагу на мові, яка є вищою формою спілкування. Вербальний (словесний) компонент будь-якого людського повідомлення супроводжують як тон і сила голосу (паравербальний компонент), так і рухи, жести того хто надсилає повідомлення, і того, хто його отримує, що є невербальним компонентом повідомлення.
Теорія і практика менеджменту виробила багато методів, які можуть бути використані для поліпшення системи комунікацій в організаціях. Серед них виділяють дві групи: вдосконалення міжособових комунікацій і вдрсконалення організаційних комунікацій.
Вдосконалити міжособові комунікації можна на основі:
1. Розуміння потреб і настроїв підлеглих.
2. Вдосконалення персональних стосунків.
3. Використання зрозумілої мови та повторів.
4. Правильний вибір засобів комунікацій.
5. Забезпечення довіри у підлеглих.
6. Розвиток вміння слухати.
7. Забезпечення активності слухача.
Вдосконалення організаційних комунікацій можливе шляхом реалізації таких кроків:
1. Об'єктивна оцінка трудоміскості кожної управлінської функції.
2. Вдосконалення інформаційних
3. Перегляд організаційної структури управління організацією.
4. Застосування сучасних інформаційних технологій.
3. Ситуація.
Для чого потрібно вчитися ? Як часто ми чуємо це питання. Інколи воно звучить досить банально, а деколи зовсім риторично.
А справді: для чого потрібно вчитися ? Америку вже давно відкрили, колесо теж уже придумали, в космос навіть екскурсантом можна полетіти… Вже все відоме, тоді, для чого мені вчитися ? Даю сама собі відповідь: для себе. Що ? Надто просто ? Надто скромно ? Зате, досить правдиво.
Хочу вчитися, щоб знати. Знати те, що до тепер ще не знала, знати те, що для когось є досить простим, відомим, а для мене це щось таке, що мене зацікавило, заставило вивчити.
Хочу вчитися, щоб удосконалюватись як людина, як майбутній підприємиць чи бізнесмен.
Хочу вчитися, щоб поборотися за своє місце в суспільстві, щоб бути незалежною, без комплексів, знаючою.
Хочу вчитися, щоб відкрити свою справу, а не залежати від когось, не просити зарплати у вигляді милостині.
Хочу вчитися ? Ні, я мушу вчитися, щоб вижити, ні, щоб жити в цей складний час, щоб твердо стати на ноги, щоб не бути сіренькою мишкою.
Для цього і треба вчитися.
Використана література:
Тарнавська, Пушкар "Менеджмент теорія та практика"

 
 

Цікаве

Загрузка...