WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Аналіз організаційних структур управління сучасними підприємствами в Україні (на прикладі ТОВ “ Зоя”) - Реферат

Аналіз організаційних структур управління сучасними підприємствами в Україні (на прикладі ТОВ “ Зоя”) - Реферат

них виникає при ієрархічності управління, тобто. за наявності декількох рівнів управління. Крім того, зв'язки в структурі управління можуть носити лінійний і функціональний характер. Лінійні зв'язки відображають рух управлінських рішень і інформації між так званими лінійними керівниками, тобто. особами, які повністю відповідають за діяльність організації або її структурних підрозділів, функціональні зв'язки мають відповідати лінії руху інформації і управлінським рішенням тим або іншим функціям управління.
2. Дослідження організаційних структур управління, та дослідження організаційних структур управління ТОВ " Зоя", слід відмітити, що існують наступні типи організаційних структур: ієрархічний та органічний. Органічна структура, більш проста, має широку інформаційну мережу, менш формалізована. Управління в органічних структурах децентралізоване. Стосовно дослідження організаційної структури управління ТОВ " Зоя" то, була сформована організаційна структура бюрократичного типу. По-перше, ієрархія управління для такої невеликої організації є досить розгалуженою, її ієрархічність визначається одним принципів побудови структури організації - визначенням ліній влади. При дослідженні ієрархії влади, було встановлено, що в даній організації існує три рівні управління, які детально розглядаються в третій частині роботи. Статус кожної посадової особи є чітко визначеним посадовими інструкціями де передбачені функціональні обов'язки, права та відповідальність, а також порядок підпорядкування. Кожна посадова особа приймає рішення в межах своєї компетенції і функціональних обов'язків, але вона може проявити ініціативу, хоча напрямок ініціативи теж визначений посадовою інструкцією.
3. На основі даних висновків автором було запропоновано вдосконалення організаційноїструктури управління ТОВ ''Зоя'' за рахунок її спрощення. Його необхідно проводити шляхом перетворення лінійних структур в більш плоскі через скорочення штату по відділам, де існують посади в яких організація не має початкової потреби на сьогодні:
1. в торговому відділі необхідно скоротити посаду інструктора по експлуатації, виробничо технічним та організаційним питанням на який за списком знаходиться два чоловіки з місячним фондом заробітної плати в 280 грн.;
2. в дільниці експедирування товарів необхідно скороти посаду інкасатора з місячним фондом заробітної плати в 106 грн.;
3. в структурі управління організації існує група технології та якості, до якої входить два організатора оптово-роздрібної торгівлі які виконують такі ж функції ревізорів по місту Київ, як і організатори, що належать до торгового відділу. Скорочення даної групи знизить витрати організації на 295 грн. Щомісячно;
4. також необхідно скоротити робітників адміністративно - господарчого відділу, які зайняті на ремонтно будівельних роботах. В даний час організація не проводить будівництва і не має великої кількості технічних засобів для проведення ремонтних робіт, а їх функції виконуються електромеханіком. Таке скорочення знизить витрати на 636 грн. щомісячно.
Також до штатного розкладу необхідно включити посаду маркетолога та менеджера для проведення маркетингової стратегії, пошуку постачальників унікальних товарів і виконання функцій заступника директора.
Список використаної літератури
1. Андрушків Б.М., Кузьмин О.Е.// Основи менеджменту - Львів// світ, 1995. -296 с.
2. Аппенянский А.И.// Человек и бизнес. Путь совершенства.-М.// Барс, 1995.-228с.
3. Бавыкин В. // Новый менеджмент.-М.// Экономика, 1997.-368с.
4. Бреддик У.// Менеджмент в организации// Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 1997. - 344с.
5. Вейлл Питер.// Искусство менеджмента. -М. Новости, 1993. -221с.
6. Вудкок М. , Френсис Д.// Раскрепощенный менеджер. -М. Дело, 1991. - 320с.
7. Герасименко В. // Ценовая политика фирмы. - 1995.-192с.
8. Герчикова И.Н. //Менеджмент: Учебник. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - 480с.
9. Гравин В. Дятлов В.// Основы кадрового менеджмента - М 1996. - 608с.
10. Дмитренко Г. //Освіта. 1995. - 16 вересня, с.15.
11. Енциклопедичний словник бізнесмена: Менеджмент, маркетинг, інформатика. /під заг. Ред. М.І. мадаванова.-К.: Техніка, 1993.-856с.
12. Зигерд В., Ланг Л.// Руководство без конфликтов: сокр. пер. с нем. -М.: Экономика,1990.-335с.
13. Инновационный менеджмент / под ред. С.Д. Ильенковой, - М.:ЮНИТИ, 1997.
14. Коротков С. //Концепция менеджмента.: Учебное пособие. - 1996.-304с.
15. Кнорринг В.И.// Искусство управления М БЕК, 1997. - 288 с.
16. Каганец И. // Психоинформационные технологии в менеджменте //Бизнес 1996, №29, с. 28
17. Ладанов И.Д.// Психология управления рыночными структурами: преобразующее лидерство. - М.: УЦ Перспектива, 1997. - 321с.
18. Ладанов И. Д. // Практический менеджмент. -М. 1995. -491 с.
19. Лукашевич В. // Основы менеджмента в торговле.: Учебное пособие. - 1996.-191с.
20. Майталь Ш. // Экономика для менеджеров Учебник. - пер. с англ. - 0М.: Инфра-М, 1993. - 306с.
21. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф.// Основы менеджмента: Учебник. - пер. с англ. - М.: Дело, 1994. - 702с.
22. Непроизводственная сфера в условиях перехода к рыночной экономике. - К.: Наукова думка, 1993.-196с.
23. Основы менеджмента и маркетинга / Под ред. Р. Садегорова.- Минск.: Высшая шк. 1995.-382с.
24. Паркинсон С.Н. Рустамджи М.К. // Искуство управления /пер. с англ. К. Савельева.-М.:Агенство ФАИР,1997. -272с.
25. Практична психологія менеджменту: Як зробити кар'єру. Як будувати організацію: науково практичний посібник.-К.: Україна, 1994.-399с.
26. Радугин А. // Введение в менеджмент. - Воронеж.: Высш. шк., 1995. 0-195с.
27. Розенберг Д. // Бизнес. Маркетинг. Терминологический словарь. - 1997. -469с.
28. Румянцева К.Р.// Менеджмент в организации. - М.: УЦ Перспектива, 1997. - 321с.
29. Секреты умелого руководителя сост. И.В. Липсиу.-М.: Экономика,1991.-320с.
30. Словарь-справочник менеджмента - М.:1996.-608с.
31. Таранов П.С. Золотая книга руководителя.-М.: Агенство ФАИР, 1997.-496с.
32. Фатхутдинов Р. П.Система менеджмента.-М.:АО Бизнес-школа, 1996.-367с.
33. Чубаков Г. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия.-1996.-224с.
34. Хеддервик К. Финансовый и экономический анализ деятельности предприятий.-М.: Финансы и статистика, 1996.-663с.
35. Ховард К., Коротков О. Принципы менеджмента: управление в системе цивилизованного предпринимательства: Учеб. пособие. - М.: Инфра-М, 1996. - 224с.
36. Хоскинг А. Курс предпринимательства: Пер. с англ. - М.: Международные отношения, 1993. - 352с.
37. Шекня С.В. Управление персоналом современной организации: учеб. пособие.-М.: Бизнес школа /Интел синтез, 1996.-300с.

 
 

Цікаве

Загрузка...