WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Аналіз організаційних структур управління сучасними підприємствами в Україні (на прикладі ТОВ “ Зоя”) - Реферат

Аналіз організаційних структур управління сучасними підприємствами в Україні (на прикладі ТОВ “ Зоя”) - Реферат


Дипломна робота
На тему: Аналіз організаційних структур управління сучасними підприємствами в Україні (на прикладі ТОВ " Зоя")
Зміст
Вступ……………………………………….….………………………………3
1. Теоретичні питання структури управління організацією
1.1. Суть організаційних структур управління та принципи їх побудови........................................................................................................... 5
1.2. Порівняльна характеристика організаційних структур управління організацією.......................................…………………………7
1.3. Фактори вибору організаційних структур управління....... 14
2. Дослідження організаційної структури управління ТОВ "Зоя"
2.1. Характеристика господарської діяльності підприємства... 25
2.2. Аналіз організаційної структури управління ТОВ ''Зоя''.. 27
2.3. Аналіз впливу характеру діяльності на розмір і внутрішню культуру організації…….……………………………….………… 39
2.4. Основні аспекти організаційного процесу………...……….. 45
2.5. Аналіз діяльності торгового відділу……………….…………56
2.6. Аналіз функцій маркетингу та торгової діяльності організації…………………………………………………………………………….. 61
2.7. Вплив зовнішніх факторів на організаційну структуру управління ТОВ ''Зоя''……………………………………………………………….67
3. Вдосконалення організаційної структури управління ТОВ ''Зоя''
3.1. Заходи по вдосконаленню організаційної структури управління ТОВ ''Зоя''……………………………………………………73
Висновки………………………………………………………………….…77
Список використаної літератури……………………………………….. 80
Вступ
Обрана для дослідження тема "Аналіз організаційних структур управління сучасними підприємствами в Україні ",тому що є актуальною, оскільки саме структура організації повинна забезпечити реалізацію її стратегії, взаємодію організації із зовнішнім середовищем та ефективне вирішення основних задач організації. І в широкому розумінні задача менеджерів при цьому полягає в тому, щоб обрати ту структуру, яка найкраще відповідає цілям і задачам організації, а також внутрішнім і зовнішнім факторам, що впливають на неї.
За умов адміністративно - командної економіки проблема відповідності організаційної структури управління цілям і задачам організацій, а також внутрішнім та зовнішнім факторам, які впливають на неї не вивчалася. Існували організаційні структури бюрократичного типу з жорсткими ієрархічними зв'язками, високим ступенем формалізації, Централізованим прийняттям рішень. Дана структура вважалася ідеальною і ефективною. В той же час, зовсім не бралися до уваги, що організаційна структура і її управління не можуть бути стабільними, вони постійно змінюватися і вдосконалюватися у відповідності з умовами які постійно змінюються.
Мета роботи полягає у дослідженні та аналізі організаційних структур управління підприємства, розробці шляхів вдосконалення та поліпшення праці
Задачі проекта:
1) розкрити сутність організаційних структур управління;
2) охарактеризувати та порівняти організаційні структури управління, та дослідити організаційну структуру управління ТОВ " Зоя";
3) та запропонувати заходи по вдосконаленню організаційних структур управління ТОВ " Зоя";
Предметом цієї роботи є організаційні структури управління підприємства.
За умов ринкової економіки підприємствам і організаціям необхідно швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища і адаптувати ці організаційні структури до цих змін. Тому дана тема детально розроблена в спеціальній літературі, де викладено загальну характеристику організаційних структур, їх види, значна увага приділена нових форм адаптивних структур, питанню вибору і вдосконаленню організаційних структур управління.
Об'єктом дослідження обрано організацію ТОВ "Зоя" щоб проаналізувати вплив на організацію зовнішнього середовища і дослідити внутрішній розвиток організації з метою вдосконалення її організаційної структури управління.
Структура. Дипломна робота має три розділи, які в свою чергу поділяються на підрозділи, у яких поступово та логічно розкривається тема, тобто вона починається з розглядання теоретичних питань структури управління організацією, далі іде дослідження організаційної структури управління ТОВ "Зоя" та запровадження заходів по її вдосконаленню.
Написання роботи базується на наступній інформаційної бази: підручники, посібники, іноземних (Зигерд В., Ланг Л.,Вейл Питер, Маскон М., Альберт та інш.) та вітчизняних авторів ( Чубаков Г., Румянцева К.Р.,Андрушків Б.М та інш.),словники, періодична преса: статті з газет та журналів ( "Бізнес", "Освіта"), а також практичні данні з підприємства ТОВ "Зоя".
При дослідженні застосовувалися методи економічного аналізу: порівняння, графічний метод та планування на основі фактичних даних.
1. Теоретичні питання структури управління організацією
1.1. Суть організаційних структур управління та принципи їх побудови
Під структурою управління організацією розуміється упорядкована сукупність взаємопов'язаних елементів, які знаходяться між собою в сталих відношеннях, що забезпечують їх функціонування і розвиток як єдиного цілого. Елементами структури є окремі робітники, служби та інші ланки апарату управління, а відношення між ними підтримуються завдяки зв'язкам, що прийнято поділяти на горизонтальні' і вертикальні. Горизонтальні зв'язки носять характер погодження і є, як правило, однорівневими. Вертикальні зв'язки - це зв'язки підпорядкування, і необхідність в них виникає при ієрархічності управління, тобто. за наявності декількох рівнів управління. Крім того, зв'язки в структурі управління можуть носити лінійний і функціональний характер. Лінійні зв'язки відображають рух управлінських рішень і інформації між так званими лінійними керівниками, тобто. особами, які повністю відповідають за діяльність організації або її структурних підрозділів, функціональні зв'язки мають відповідати лінії руху інформації і управлінським рішенням тим або іншим функціям управління.
В рамках структури управління протікає управлінський процес (рух інформації і прийняття управлінських рішень), між учасниками якого розподілені задачі і функції управління, а отже - права і відповідальність за їх виконання. З цих позицій структуру управління можна розглядати як форму розподілу і кооперації управлінської діяльності, в рамках якої відбувається процес управління, направлений на досягнення наміченої цілі менеджменту.
Таким чином, структура управління включає в себе всі цілі, розподілені між різноманітними ланками, зв'язки між якими забезпечують координацію окремих дій по їх виконанню. Тому її можна розглядати як зворотну сторону характеристики механізму функціонування (як процесу реалізації структурних зв'язків системи управління). Зв'язок структури управління з ключовими поняттями менеджменту - його метою, функціями, процесом, механізмом функціонування, людьми і їх повноваженнями, - свідчить

 
 

Цікаве

Загрузка...