WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація регламентуючої інформації та методи її формування - Реферат

Організація регламентуючої інформації та методи її формування - Реферат

компетенції і наданих повноважень приймати чи не приймати ті чи ті управлінські рішення.
Джерелами необхідної менеджерам і фахівцям різних рівнів інформації, яка має внутрішній характер, є процеси виробничо-господарської та іншої діяльності структур або об'єкта управління в цілому, наявність (за станом на певну дату) матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів, діючі різні норми та нормативи, планові розрахунки та прогнози, а також розпорядчі, виконавчі та інші акти, що видаються на даному об'єкті.
Основна зовнішня інформація формується службою маркетингу, як правило, через глобальну комп'ютерну чи інші мережі. Це і ринкові дані про попит і пропозицію готових виробів і послуг, сировину й матеріали, про їхні ціни та якість, стан розрахунків, валютний ринок тощо. Сюди відносять також законодавчі, юридичні та інші акти, що видаються державними, відомчими та регіональними структурами. Джерелами такої інформації є інформаційні центри різних рівнів і призначення, адміністративні і владні структури, біржі, банки, інші зовнішні об'єкти управління тощо (див. п. 7.2).
При формуванні об'єктивно необхідної інформації для менеджерів і фахівців різних рівнів слід ураховувати внутрішню й зовнішню інформацію, яка міститиме дані про об'єкти, тобто про що названим керівникам потрібно знати.
Дані про ці види об'єктів інформації, якими треба керувати в процесі їхньої діяльності чи мати про них об'єктивну й вірогідну інформацію, розміщуються у відповідній зоні таблиці по горизонталі, поруч з попередньою зоною. У цій зоні розміщуються коди і назви об'єктів інформації (про що), приналежних до виробничих або до невиробничих (управлінських) структур.
До видів об'єктів інформації виробничих структур належать насамперед назви таких угруповань об'єктів, що характеризують виробничі процеси, групи операцій, а також назви виробів, ресурсів, розділів кошторисів тощо. Об'єкти інформації, якими користуються менеджери персоналу, наведені в п. 7.3. Ці назви розміщуються в зоні за ступенем важливості. Фактичні дані про ці об'єкти в ряді випадків порівнюються з відповідними плановими, нормативними та іншими показниками.
До видів об'єктів інформації невиробничих структур належать згруповані назви видів управлінських робіт або операцій, напрямків діяльності, нормативні чи інші документи, решта видів управлінської діяльності на об'єкті. При цьому фактичні дані цих об'єктів інформації, як правило, не порівнюються з нормативно-плановими чи іншими показниками, бо вони носять довідковий чи юридичний характер.
Зазначимо, що об'єкт інформації для кожного менеджера і фахівця, а також величини ознаки критерії втручання визначаються на основі делегованих цьому менеджерові повноважень менеджером вищого рівня відповідальності за доручену справу.
У чотирьох графах зони про що розміщуються такі ознаки: критерії втручання, номер форми, вид носія, в який строк. Ці підлеглі частини є приналежними, з одного боку, до кожного конкретного виду об'єкта інформації, з другого - до кожного конкретного менеджера і фахівця, й мають значення тільки в сукупності з даним видом об'єкта інформації і конкретним користувачем.
Як бачимо, надання інформації менеджерам про стан або процеси, що відбуваються на об'єкті інформації, здійснюється в двох режимах: за ознакою критерії втручання - для основних (типових) процесів і ознаках в який строк для інших (не типових) процесів.
Показники графи критерії втручання (ці показники інколи називають критеріями для прийняття рішень - decіsіon crіterіn, - які означають норми чи нормативи та інші директивні показники, з якими можна співвідносити альтернативні варіанти рішень) характеризують такі значення, які потребують негайних дій від того чи того менеджера щодо того чи іншого об'єкта інформації. Вони по-різному визначаються для об'єктів з виробничою структурою і для об'єктів управління з невиробничою (управлінською) структурою.
Відомо що, сучасні комплекси ПЕОМ (АРМ) і розроблені методи забезпечують збирання й обробку первинної інформації в ритмі виробництва, тобто в часі, який близький до реального. У такому самому ритмі, тобто за критеріями втручання, менеджери можуть реально забезпечуватися необхідною результатною інформацією.
Термін "збирання й обробка інформації в ритмі виробництва" означає, що насамперед ідеться про збирання терміново необхідної для управління - оперативної інформації. (В дужках зазначимо, що в умовах функціонування системи автоматизованого збирання й обробки інформації ця оперативно зібрана з єдиного джерела інформація є і вірогідною, й документально оформленою, а тому - вона єдина і має використовуватися не лише для управління, а й для потреб обліку, складання зведеної звітності, аналізу тощо).
Оперативна - це така інформація, яку можна використати в управлінні на одному й тому самому відрізку часу (наприклад, протягом робочої зміни або її частини), протягом якого здійснюються зазначені (виробничо-господарські та інші) процеси чи операції. Тобто, інтервал часу, протягом якого інформація зробить повний "кругообіг", від її появи до обробки й використання для прийняття управлінського рішення, не повинен перевищувати тривалість пів зміни чи іншої частини її. Якщо відбувається збій у виробництві в даній зміні, то про нього має знати відповідний менеджер завдяки ознаці критерії втручання, і цей збій має бути виправлений у цій самій зміні. Крім того, зазначений термін може виражати і конкретніші часові параметри. Наприклад, за такий параметр можна взяти інтервал часу, протягом якого здійснюється процедура на об'єкті інформації, для якого встановлений єдиний крок при плануванні, обліку, а іноді й нормуванні.
В цих випадках, тобто при наявності збою, величина якого для кожного менеджера по кожному об'єкту інформації визначається ознакою критерії втручання, інформація такому керівникові надається завдяки цьому показнику.
У зазначеній графі (для об'єктів управління з виробничою структурою) знаходяться показники, що розміщуються на перехресті цієї графи об'єкта інформації та кожного рядка рівня менеджера, і характеризують величини (%) можливих відхилень фактичних даних від заданих (планових, нормативних). Ці показники розраховуються заздалегідь (опісля можливе їх коригування) і встановлюються для об'єктів виробничих структур у процентному відношенні, як відхилення в допустимих межах (від і до). При цьому ці показники встановлюються для кожного конкретного менеджера, згідно з мірою його відповідальності, по конкретному об'єкту інформації, яким потрібно керувати. Так, найменше відхилення, наприклад, до 1% за першою групою виробів, відноситься до менеджера найнижчого ступеня ієрархії. Інтервали відхилень у менеджерів одного рівня по одному і тому самому об'єкту інформації можуть коливатися залежно від особи менеджера, його організа-ційних здібностей тощо. З підвищенням рівня

 
 

Цікаве

Загрузка...