WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Наявність і прийняття працівників - Реферат

Наявність і прийняття працівників - Реферат

_____ Форма 7.13
ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
про стан фактичного виконання діючих норм виробітку
робітниками-відрядниками основних виробничих професій
по такому-то цеху за певний період
Елементи об'єкта інформації Кількість робітників,
які виконали норми виробітку до Разом робітників
професія 90% 100% 110% 120% і т. д.
1 2 3 4 5 6 7
Кількість робітників ( , графи 2, 3, 4, 5 і т. д.) визначається кількістю табельних номерів, тобто:
; ; …; .
Загальний підсумок робітників по професії ( , графа 7) визначається:
.
Кількість робітників по відомості (підприємству в цілому) визначається аналогічно по графах 2, 3, 4, 5 і т. д., 7.
Складають також інші вихідні документи, потрібні менеджерам.
Заробітна плата працівників
Метою складання вихідних відомостей є отримання даних, що характеризують нараховану заробітну плату працівникам у різних аспектах, за різні відрізки часу як в аналітичному (попрізвищевому), так і зведеному складі - по категоріях персоналу і професіях, структурних підрозділах і підприємству в цілому.
Складені вихідні форми з результатною інформацією з різними аспектами даних про нараховану заробітну плату використовуються менеджерами персоналу відділу організації праці та заробітної плати, структурних підрозділів, а в окремих випадках і керівниками підприємства.
Використовуючи масив про наявність і прийняття працівників KADR (Блок 1) і похідний масив нарахованої заробітної плати ZARKADR, а також спеціальні масиви регламентуючої інформації REGLAMI і бібліотеки описаних форм вихідних документів BIBFORV, складають необхідні для менеджерів вихідні відомості, які характеризують структуру нарахованої заробітної плати працівникам за різними ознаками: по видах заробітної плати; категоріях персоналу, посадах (професіях) і видах оплати; категоріях персоналу з визначенням відношення середнього заробітку працівника однієї категорії до іншої; категоріях і видах оплат з визначенням відношення додаткової заробітної плати до основної тощо. Складаються ці відомості в розрізі як по структурних підрозділах, так і по підприємству в цілому за формою з довідковою структурою.
Розглянемо деякі з них.
Структура заробітної плати працівників. Основними структурними групами заробітної плати є: основна і додаткова заробітна плата, премії тощо. Основна заробітна плата визначається такими видами оплат: погодинна, відрядна, відрядно-прогресивна, відрядно-преміальна тощо; додаткова заробітна плата - різні види доплат тощо.
Для складання за довідковою структурою відомості про структуру заробітної плати, нарахованої працівникам цеху №__ в звітному місяці використовується масив нарахованої заробітної плати ZARKADR, а також спеціальні масиви REGLAMI і BIBFORV. У графах вихідної форми зазначаються: елементи об'єкта інформації - групи зарплати (графа 1) і види оплат (графа 2), а також сума зарплати по видах оплат (графа 3) і групах зарплати (графа 4), відношення (в %) основної (графа 5) і додаткової (графа 6) зарплати, премії (графа 7) до загальної суми зарплати по цеху (відомості). Підсумок суми заробітної плати по цеху визначається в кінці відомості.
Сума заробітної плати n-х працівників по v-му виду оплати h-ї групи зарплати c-го цеху ( , графа 3), по h-й групі ( , графа 4) і цеху ( ), визначається:
; ; .
Відношення суми основної заробітної плати ( , графа 5), додаткової зарплати ( , графа 6) і премії ( , графа 7) до загальної суми зарплати по цеху ( ) визначається (в %):
; ; .
Дані зазначеної відомості використовуються менеджером персоналу цеха для аналізу структури заробітної плати, нарахованої в звітному місяці.
Аналогічну зведену відомість можна складати і по підприємству в цілому не лише за місяць, а й за квартал, рік, а також у порівнянні з відповідним минулим періодом.
Середня заробітна плата працівників та виконання планового фонду зарплати. Використовуючи інформаційні масиви KADR (Блок 1), ZARKADR і спеціальні масиви REGLAMI і BIBFORV, можна скласти відомості, які характеризуватимуть рівень заробітної плати в різних співвідношеннях як по структурних підрозділах, так і по підприємству в цілому.
Використовуються менеджерами персоналу відповідного рівня для аналізу величин середньої заробітної плати.
Наприклад, складені за довідковою структурою зведені відомості про нараховану середню заробітну плату і її співвідношення по категоріях персоналу по підприємству в цілому за певний місяць (форма 7.14) характеризують рівень середньої заробітної плати працівників різних категорій.
ПЕОМ № _____ Форма 7.14
ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
про нараховану середню заробітну плату і її співвідношення
по категоріях персоналу по підприємству в цілому за певний місяць
Елементи
об'єкта
інформації Кількість
працівників Загальна сума
заробітної
плати Середня сума
заробітної
плати на одного працівника Величина відношення середньої суми зарплати
однієї категорії до іншої
Категорія
персоналу 1 : 2 1 : 3 1 : 4 і т. ін.
1 2 3 4 5 6 7 8
Узведені відомості включають лише тих працівників, які відпрацювали всі робочі дні місяця.
Кількість працівників k-ой категорії ( , графа 2) і їхню загальну заробітну плату ( , графа 3) визначають:
; .
Середня заробітна плата на одного працівника ( , графа 4) визначається:
.
Величина відношення середньої суми зарплати 1-ї категорії до другої категорії ( , графа 5), першої до третьої ( , графа 6), першої до четвертої ( , графа 7) визначаються (в разах):
; ; .
Крім того, складають відомості за формою з повною структурою, які характеризують виконання планового фонду заробітної плати структурними підрозділами і підприємством у цілому. При складанні цих відомостей, крім зазначених масивів ZARKADR, REGLAMI i BIBFORV, використовують і масив планового фонду заробітної плати ZPFONDK.
Зведені відомості про виконання планового фонду заробітної плати по структурних підрозділах і підприємству в цілому за конкретний місяць характеризують рівень використаного фонду зарплати. У графах форми, складеної за повною структурою, зазначаються елементи об'єкта інформації - структурний підрозділ, а також суми заробітної плати - плановий фонд, фактично нараховано, абсолютні й відносні відхилення по структурному підрозділу, а потім підсумки по підприємству в цілому.
Використовуються зведені відомості менеджером персоналу відділу організації праці та заробітної плати для аналізу виконання планового фонду заробітної плати по підприємству в цілому.
Непрацездатність працівників. Важливе значення для менеджерів персоналу мають складені за довідковою структурою відомості про перебування працівників у стані непрацездатності за різними ознаками. Ці відомості складаються в розрізі категорій персоналу, посад (професій), видів непрацездатності (за даними видів оплат), віку, статі тощо, як по структурних підрозділах, так і підприємству в цілому, як за звітний місяць, так і за квартал, рік.
Використовуючи масив про наявність і прийняття працівників KADR (Блок 1, а інколи і Блок 3) і похідний масив нарахованої заробітної плати ZARKADR за певний період, а також спеціальні масиви REGLAMI і BIBFORV, можна скласти, наприклад, відомості про перебування працівників у стані непрацездатності за причинами по цеху №__ за звітний період. В графах цієї форми зазначаються:

 
 

Цікаве

Загрузка...