WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Наявність і прийняття працівників - Реферат

Наявність і прийняття працівників - Реферат

служби.
Соціально-побутові умови працівників
Створення нормальних соціально-побутових умов для працівників - важливе, хоча й складне та важко розв'язуване нині соціальне завдання. Щоб виконати його, насамперед потрібно мати повні дані про конкретні соціально-побутові умови працівників: загальний дохід сім'ї та на одного члена, квартирні умови, потреби щодо місць для влаштування дітей у дошкільних дитячих закладах, спортивно-оздоровчих таборах, базах відпочинку, профілакторіях і т. ін.
Метою складання вихідних відомостей є отримання інформації, яка характеризує зазначені соціально-побутові умови з різних поглядів.
Про соціально-побутові умови працівників складають вихідні документи двох основних видів:
соціальне забезпечення працівників;
побутові умови;
інше.
Відомості складають за формою за довідковою структурою періодично чи за потребою. Такі відомості відповідні менеджери можуть одержувати за формою, в якій назви рядків (градація працівників за будь-якою ознакою, наприклад, робочим стажем, з урахуванням тих чи інших заслуг тощо) будуть постійними, а граф - змінними.
Наприклад, можлива така градація рядків: перший рядок - працюючі на підприємстві зі стажем до одного або двох років, другий - до трьох або п'яти років, третій - до десяти років, четвертий - ветерани праці, п'ятий - ветерани війни і т. д.
Назви граф визначаються згідно зі змістом відомостей. Так, коли йдеться про житлово-комунальні умови, то в відповідних графах зазначається кількість сімей, у тому числі кількість членів сім'ї, дітей, розмір житлової площі, з якого часу перебуває на обліку на квартиру тощо.
У відомостях про влаштування дітей у дитячі ясла чи садки зазначається кількість сімей, у тому числі членів сім'ї, з них працюючих; кількість дітей ясельного (садкового) віку, з них - тих, які вже відвідують ясла (садок); кількість дітей шкільного віку й т. ін.
У зведених відомостях про доходи сім'ї зазначають категорію персоналу, кількість сімей і членів в одній сім'ї, а також загальний дохід однієї сім'ї, середній дохід на одного члена сім'ї. У решті відомостей - інший зміст рядків і граф форми вихідного документа.
Щоб скласти такі відомості, використовують масив про наявних і прийнятих працівників KADR (Блоки 1, 5 і 9), а також спеціальні масиви регламентуючої інформації REGLAMI і бібліотеки описаних форм вихідних документів BIBFORV. Відомості складають за станом на певну дату як у межах структурних підрозділів, так і по підприємству в цілому, як в аналітичному, так і в зведеному вигляді.
Наприклад, зведені відомості про розміри житла сім'ї і кількості осіб, які там проживають, у розрізі стажу роботи працівників у конкретному структурному підрозділі за станом на певну дату характеризують рівень забезпеченості житлом. У графах форми зазначаються: елементи об'єкта інформації - категорія персоналу, градація стажу працюючих по роках, а також кількість сімей і загальна площа житла (кв. м), кількість прописаних, у тому числі дітей, а також середня площа житла на одного прописаного. Ці відомості можна одержати також в аналітичному складі.
Складаються й інші вихідні документи, які характеризують, наприклад, виробничі умови працівників, про які потрібно знати менеджерам персоналу.
Норми виробітку, що застосовуються на виробництві, та їх виконання працівниками
Відомо, наскільки важливі для виробництва технічно обґрунтовані норми виробітку й норми затрат праці зокрема. Якщо норми затрат праці науково і технічно обґрунтовані, то вони віддзеркалюють стан науково-технічного прогресу на даному підприємстві, а також є важливим чинником щодо мотивації праці. Ось чому потрібно визначити питому вагу технічно обґрунтованих, досвідно-статистичних, тимчасових та інших норм у їх загальній масі, ступінь їх виконання тощо, а далі рішуче запроваджувати технічно обґрунтовані норми.
Крім того, неабияке значення має й аналіз продуктивності праці робітників, особливо тих, які пов'язані з відрядною роботою. Йдеться про виконання норми виробітку окремими представниками тієї чи іншої професії.
Тому метою складання вихідних відомостей є отримання інформації, що характеризує склад норм виробітку на виробництві, їх питому вагу, а також як виконуються ці норми основними робітниками різних професій на підприємстві.
Вихідні форми з результатною інформацією про норми в різних аспектах використовуються менеджерами персоналу відділу організації праці і заробітної плати, нормувальниками різних рівнів тощо.
Щоб одержати відомості, які складаються за довідковою структурою, про склад норм виробітку, використовують масиви з показниками діючих поопераційних норм затрат часу на виготовлення однієї деталі OPZPD або складання одного виробу OPZPV, а також масиви регламентуючої інформації REGLAMI і бібліотеки описаних форм вихідних документів BIBFORV.
Наприклад, зведені відомості про склад норм виробітку, які застосовуються в конкретному цеху за станом на певну дату, характеризують структуру й питому вагу цих норм на виробництві. У графах форми зазначаються: елементи об'єкта інформації - вид норми, група норм виробітку, одиниця часу нормування, а також кількість норм і підсумок нормованого часу за кожною групою, загальний підсумок кількості норм і нормованого часу, питома вага кожної групи норм за їх кількістю та нормованим часом.
Зауважимо, що точніше схарактеризувати питому вагу діючих норм дозволить показник, який визначається за нормованим часом, а не за кількістю тих чи інших норм.
Крім зазначених, складають зведені відомості про станфактичного виконання чинних норм виробітку робітниками-відрядниками основних виробничих професій.
Проте, щоб скласти ці зведені відомості, необхідно спочатку визначити рівні виконання норм виробітку основними робітниками-відрядниками в тому чи іншому місяці. Використовуючи проміжний масив нарахованої заробітної плати ZARKADR (в частині робітників-відрядників основних професій), а також спеціальні масиви регламентуючої інформації REGLAMI і бібліотеки описаних форм вихідних документів BIBFORV, складають відомості про виконання норм виробітку основними робітниками-відрядниками основних професій по цеху №__ за такий-то період (форма 7.12).
ПЕОМ № _____ Форма 7.12
ВІДОМІСТЬ
про виконання норм виробітку основними робітниками-відрядниками
основних професій цеху №____ за такий-то період
Елементи об'єкта інформації Відпрацьований час Процент виконання норм виробітку
робітником
професія табельний номер фактичний нормативний
1 2 3 4 5
Зазначимо, що процент виконання норм виробітку визначається, як правило, тим робітникам-відрядникам, які відпрацювали всі робочі дні місяця.
Процент виконання норм виробітку робітником j-ї професії ( ) визначається діленням величини нормативного часу ( ) на фактично відпрацьований ( ):
.
Вихідні дані цієї відомості (місяць, структурний підрозділ, професія, табельний номер, а також процент виконання норм виробітку) фіксуються в робочий масив виконання норм виробітку основними робітниками-відрядниками основних професій VIKNORM.
Цей робочий масив VIKNORM, а також спеціальні масиви REGLAMI і BIBFORV використовуються для складання за довідковою структурою зведеної відомості про стан фактичного виконання діючих норм виробітку робітниками-відрядниками основних виробничих професій по такому-то цеху за певний період (форма 7.13).
ПЕОМ №

 
 

Цікаве

Загрузка...