WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Наявність і прийняття працівників - Реферат

Наявність і прийняття працівників - Реферат

використовуються Блоки 1, 7 і 12 масиву KADR і спеціальні масиви REGLAMI і BIBFORV.
ПЕОМ № _____ Форма 7.11
ВІДОМІСТЬ-РОЗШИФРОВКА
про працівників, які навчаються в закладах освіти, цеху №____
за станом на певну дату
Елементи
об'єкта
інформації Табельний номер Прізвище, ім'я
та по батькові Посада (професія) Назва навчального
закладу Курс навчання
(семестр) Період
сесії Рік закінчення Посада після
закінчення навчання
форма
навчання вид
закладу початок кінець
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Зазначимо, що такі відомості будуть вірогідними лише в тому разі, коли масив KADR регулярно оновлюватиметься й уточнюватиметься за всіма параметрами, пов'язаними з навчанням і підвищенням кваліфікації працівників.
Складають і інші відомості про навчання та підвищення кваліфікації працівників, використовуючи відповідні блоки масиву KADR і спеціальні масиви REGLAMI і BIBFORV.
Відпустки працівникам
Відомо, що відпустки, які надаються працівникам згідно з чинним законодавством, бувають таких видів:
щорічні відпустки (основна, додаткові - за роботу із шкідливими і важкими умовами та за особливий характер праці тощо);
додаткові відпустки у зв'язку з навчанням (у середніх, професійно-технічних, вищих закладах освіти, аспірантурі тощо);
творчі відпустки (надаються для виконання окремих робіт);
соціальні відпустки (у зв'язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, додаткова - працівникам, які мають дітей);
відпустки без збереження заробітної плати (надаються за бажанням працівника в обов'язковому порядку та за згодою сторін);
інші види відпусток, оплата яких проводиться з прибутку підприємств.
Метою складання вихідних відомостей є отримання інформації, яка б характеризувала види відпусток у різних аспектах як по структурних підрозділах, так і по підприємству в цілому.
Використовуючи масив про наявність і прийняття працівників KADR (і в першу чергу Блоки 1 і 11), а також спеціальні масиви регламентуючої інформації REGLAMI і бібліотеки описаних форм вихідних документів BIBFORV, складають за формою необхідні для менеджерів вихідні відомості, за довідковою структурою, які характери-зують стан відпусток у різних аспектах.
Наприклад, складена за формою довідкової структури зведена відомість про надані відпустки працівникам у такому-то році по їх видах, категоріях персоналу і структурних підрозділах підприємства в цілому на конкретну дату характеризує загальний стан персоналу, який уже використав відпустки. У графах форми зазначаються: елементи об'єкта інформації - види відпусток, категорія персоналу, структурний підрозділ, період відпустки, а також кількість працівників, які використали відпустку.
Відомість про додаткові відпустки у зв'язку з навчанням працівників по категоріях персоналу, посадах (професіях), табельних номерах і прізвищах певного структурного підрозділу в конкретному (або на певний період) місяці характеризує персонал, якому необхідно надати цей вид відпустки. В графах форми зазначаються: елементи об'єкта інформації - категорія персоналу, посада (професія), табельний номер, прізвище, ім'я та по батькові, а також період і кількість календарних днів відпустки.
Крім того, на основі інформації про фактично використані щорічні відпустки працівниками в минулому році (масив KADR, Блоки 1 і 11) можна скласти орієнтовний графік відпусток працівників на поточний рік для того чи того структурного підрозділу.
Складають відомості й про інші види відпусток.
Установлені законодавством пільги працівникам
До цих груп персоналу належать такі працівники, в яких є особливості, пов'язані з визначеними ознаками. Це групи працівників, які мають установлені законодавством пільги:
неповнолітні;
інваліди;
ветерани війни і праці;
багатодітні;
"чорнобильці";
інше.
При організації праці на підприємстві в різних умовах менеджери повинні брати до уваги інформацію, що характеризує працівників з зазначеними особливостями.
Метою складання вихідних відомостей є отримання інформації, яка характеризує особливості тих чи інших працівників у різних аспектах, що суттєво відрізняють їх від інших, або впливають на продуктивність праці (наприклад, інваліди, неповнолітні та ін.), зумовлюють тривалість робочого дня (неповнолітні, учні, матері, які мають немовлят та ін.). До них належать і окремі працівники, які мають відповідні пільги, встановлені чинним законодавством. Важливими є й дані про стаж роботи працівників: загальний, безперервний, з вислугою років тощо.
Використовуючи масив про наявність і прийняття працівників KADR (Блоки 1, 3, 5, 6), а також спеціальні масиви регламентуючої інформації REGLAMI і бібліотеки описаних форм вихідних документів BIBFORV, складають за формою довідкової структури необхідні для менеджерів вихідні відомості, що характеризують групи персоналу з зазначеними особливостями працівників.
Наприклад, використовуючи дані Блоків 1, 3 і 6 масиву KADR і спеціальні масиви, складають відомості про працівників, які мають інвалідність, по категоріях персоналу і професіях в конкретному структурному підрозділі за станом на визначене число. У графах форми зазначаються: елементи об'єкта інформації - категорія персоналу, професія, прізвище, ім'я та по батькові, а також дані, що характеризують інвалідність - вид інвалідності, група інвалідності, вік, стать тощо.
Складають відомості й про інші групи працівників: про наявність учнів; неповнолітніх; матерів, які мають немовлят; ветеранів війни і праці; "чорнобильців"; багатодітних та ін. за різними характеристиками (ознаками). Крім того, на основі даних Блоків 1 і 5 масиву KADR складають зведені відомості, в яких є згруповані дані про різні види стажу роботи працівників, або які характеризують статус персоналу з погляду досвіду його роботи.
Складають також інші відомості, дані яких характеризують персонал зазначених груп з інших поглядів.
Відношення працівниківдо військової служби
До цієї категорії належать ті працівники, які мають відношення до військової служби. Це:
військовозобов'язані;
призовники;
інше.
Необхідність знати інформацію про ці групи працівників виникає тому, що вони можуть призиватися для проходження військових зборів, військової служби чи бути тимчасовими військовослужбовцями. А це означає, що їхні робочі місця після звільнення повинні заповнюватися і про це треба знати завчасно.
Використовуючи масив про наявність і прийняття працівників KADR (Блоки 1, 3 і 10), а також спеціальні масиви REGLAMI i BIBFORV, складають за формою за довідковою структурою необхідні для менеджерів вихідні відомості, які характеризують ці групи працівників.
Наприклад, використовуючи дані Блоків 1, 3 і 10 масиву KADR і спеціальні масиви REGLAMI i BIBFORV, складають відомість про призовників по категоріях персоналу, професіях і структурних підрозділах по підприємству в цілому за станом на визначене число. У графах форми зазначаються: елементи об'єкта інформації - категорія персоналу, професія, структурний підрозділ і дані, що характеризують призовників - вид відношення, стать, рік народження тощо, а також кількість призовників. Підсумки одержують по професіях, категоріях персоналу і по відомості (підприємству в цілому).
Складають і інші відомості про працівників, які мають відношення до військової

 
 

Цікаве

Загрузка...