WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Наявність і прийняття працівників - Реферат

Наявність і прийняття працівників - Реферат

ученого ступеня чи звання, вміння працювати на комп'ютері, знання іноземних мов, наявність заохочень або покарань, а також результати голосування при обранні й наступних атестацій тощо. Тільки на підставі всієї сукупності зазначених формальних та інших об'єктивних даних можна скласти правильне уявлення про того чи іншого керівника.
Метою складання вихідних відомостей є отримання для аналізу інформації, яка б характеризувала якісний склад керівного персоналу різних рівнів із різних аспектів.
Вихідні форми з результатною інформацією про якісний склад керівного персоналу використовуються менеджерами персоналу вищого рівня (відділу кадрів) при відбиранні працівників для підвищення по службі або кваліфікації, відряджень, наприклад, для роботи в інших країнах тощо.
Необхідні відомості про якісний склад керівного персоналу складають за формою довідкової структури в різних аспектах по підрозділах і підприємству в цілому на певну дату, використовуючи для цього масиви про наявних та прийнятих працівників KADR, а також спеціальні масиви регламентуючої інформації REGLAMI і бібліотеки описаних форм вихідних документів BIBFORV. До граф форми відомості у поіменному складі вносять усі формальні ознаки, що характеризують якісний склад керівників. Іноді складають вибіркові довідкові відомості у поіменному складі за окремими ознаками - умінням працювати на комп'ютері чи водити автомобіль, знанням іноземних мов, наявністю вченого ступеня або звання й т. ін.
Крім того, складають відомості для різних рівнів керівників про якісний склад керівного персоналу зі скороченим обсягом ознак і за станом на певну дату.
Для складання цих зведень використовуються ті самі масиви, про які йшлося раніше, а часом і додаткові (про результати атестації, голосування при виборах на посаду тощо).
Так, для складання зведеної відомості про працівників, які мають вчені ступені і звання, а також володіють іноземними мовами по підприємству в цілому за станом на певну дату (форма 7.8) використовують дані Блоків 1 і 4 масиву KADR та спеціальні масиви REGLAMI і BIBFORV.
ПЕОМ № _____ Форма 7.8
ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
про працівників, які мають вчені ступені і звання, а також володіють
іноземними мовами по підприємству в цілому за станом на певну дату
Елементи
об'єкта інформації Кількість працівників, які
мають вчені ступені і звання володіють іноземними мовами
категорія
персоналу посада
(професія) кандидат наук,
доцент доктор наук,
професор англійська французька німецька інші
1 2 3 4 5 6 7 8
Кількість працівників по категорії персоналу і підприємству в цілому, які мають вчені ступені і звання, а також володіють іноземними мовами, підраховується по кожній графі і зазначається по кожній категорії персоналу та в кінці зведеної відомості.
Користувач цієї зведеної відомості має змогу оперативно одержати відомість-розшифровку (форма 7.9), яка складається на основі даних Блоків 1, 3 і 4, а також спеціальних масивів REGLAMI і BIBFORV.
ПЕОМ № _____ Форма 7.9
ВІДОМІСТЬ-РОЗШИФРОВКА
про працівників, які мають вчені ступені і звання, а також володіють
іноземними мовами по підприємству в цілому за станом на певну дату
Елементи об'єкта інформації Прізвище, ім'я
та по батькові Рік народження Освіта Професія за освітою Кваліфікація
за освітою Який(е) має вчений(е): Якою володіє
іноземною мовою
категорія
персоналу посада
(професія) структурний
підрозділ табельний
номер ступінь звання
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Складають і інші відомості, які характеризують якісний склад керівного персоналу, на основі масиву KADR і масивів REGLAMI та BEBFORV. Тому дані масиву KADR мають регулярно відновлюватися з метою встановлення їх відповідності дійсному значенню.
Навчання та підвищення
кваліфікації працівників
Працівники підприємств підвищують свій освітянський і професійний рівень, як правило, без відриву від виробництва двома шляхами:
через навчання (вечірня чи заочна форма) в закладах освіти - загальноосвітніх школах, технікумах, коледжах, вищих навчальних закладах (інститутах, університетах, академіях) тощо;
через різні курси підвищення кваліфікації та школи майстерності тощо.
Все це сприяє значному підвищенню продуктивності праці на підприємстві. Ось чому підвищення рівня освіти і кваліфікації працівників без відриву від виробництва через мережі вечірньої та заочної освіти набуло значного поширення.
Зважаючи на сказане, слід узяти до уваги, що відрядження, вечірні зміни тощо на підприємстві для зазначених працівників виключаються, відпустки в них здебільшого збігаються. І якщо не регулювати ці явища, то виконання виробничої програми завжди буде під загрозою.
Метою складання вихідних відомостей є одержання інформації, яка б характеризувала в різних аспектах стадії та процеси навчання й підвищення кваліфікації працівників у мережі вечірньої та заочної освіти. Це можуть бути відомості про тих, хто й де навчається та підвищує кваліфікацію, за якою формою навчання, коли й на скільки днів необхідна відпустка для складання сесії або участі в зборі тощо.
Ось чому в серпні кожного року (чи в інший час) потрібно складати за формою довідкової структури відомості про навчання та підвищення кваліфікації працівників за структурними підрозділами (насамперед), а зведені відомості - по підприємству в цілому. Для структурних підрозділів ці відомості складають окремо за видами і формами навчання в порядку прізвищ. Крім "шапки", у графах форми зазначаються елементи об'єкта інформації: показники форми навчання (вечірня, заочна), види навчання (загальноосвітня школа, технікум, інститут тощо), клас, семестр, курс, рік навчання, строки екзаменаційної сесії чи збору, категорія, професія чи посада, прізвище й табельний номер працівника й т. ін.
У зведених формах графи з прізвищем і табельним номером працівника відсутні, а вводиться додаткова графа "кількість працівників". Для складання цих відомостей використовується масив про наявних і прийнятих працівників KADR (Блоки 1, 7, 8) на певну дату, а також спеціальні масиви регламентуючої інформації REGLAMI і бібліотеки описаних форм вихідних документів BIBFORV.
Оперативну інформацію про навчання та підвищення кваліфікації працівників той чи інший менеджер має змогу одержати на екрані ПЕОМ на будь-який час і в будь-якому розрізі.
Так, для одержання оперативної інформації про працівників, які навчаються в закладах освіти,цеху № __ за станом на певну дату (форма 7.10), використовуються відібрані відповідні дані масиву про наявність і прийнятих працівників KADR (Блок 1 і 7) з даними на певну дату, а також спеціальні масиви REGLAMI і BIBFORV.
ПЕОМ № _____ Форма 7.10
ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
про працівників, які навчаються в закладах освіти, цеху №____
за станом на певну дату
Елементи об'єкта інформації Кількість працівників, які навчаються
форма навчання вид закладу
1 2 3
Кількість n-х працівників по f-м формах навчання (вечірня, заочна) в z-х закладах визначається як підсумок відповідних показників:
; .
Користувач цієї оперативної інформації має змогу також оперативно (по запиту) одержати відомість-розшифровку про працівників, які навчаються в закладах освіти, цеху №__ за станом на певну дату (форма 7.11) і включені в попередню вихідну форму. Для одержання цієї інформації

 
 

Цікаве

Загрузка...