WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Визначення управлінського впливу на ефективність функціонування авіакомпаній - Реферат

Визначення управлінського впливу на ефективність функціонування авіакомпаній - Реферат

забезпечення високої стійкості виробництва і зниження збитків авіатранспортного підприємства від збоїв може бути вирішене за допомогою вдосконалення авіа-технічної бази, від якої залежать технічне обслуговування і підготовка літаків до польотів. Авіаційно-технічну базу можна трактувати самостійним підприємством. Вона також розв'язує свої соціальні і економічні проблеми. Тривалість і частота затримок рейсів, що усувають фахівці авіатехнічної бази, мають важливе значення для пасажирів.
На повітряних лініях малої і середньої протяжності тривалість затримки є вирішальним чинником для вибору між літаком як засобом пересування й іншим видом конкуруючого транспорту [2]. На протяжних повітряних лініях, коли пасажири не мають вибору (в умовах затримки будь-якої тривалості вони змушені чекати моменту готовності повітряного судна до польоту), важливі передусім економічні показники. Чим триваліша збійна ситуація, що усувається працівниками авіаційно-технічної бази, тим більших економічних збитків буде завдано авіакомпанії.
Необхідно розробити методику побудови ефективної системи підготовки повітряних суден до рейсів, в якій завдання, пов'язані з усуненням затримок рейсів, і використовувані з цією метою ресурси підприємства були б розумно розподілені за рівнями системи. Основна мета полягає в розробці організаційно-методичного забезпечення соціально-економічних показників системи підготовки повітряних суден до рейсу і у виробленні рекомендацій для побудови економічної і стабільної системи. Для досягнення сформульованої мети необхідно вирішити такі завдання:
1) вибрати і обґрунтувати соціально-економічні критерії якості системи підготовки повітряних суден до рейсу;
2) розробити модель стійкості виробництва;
3) розробити модель економічності управління;
4) розробити методику оптимізації (за критерієм стійкості виробництва) розподілу фахівців системи підготовки повітряних суден до рейсу за її виробничими рівнями;
5) розробити методику визначення ступеня централізації усунення затримок вильотів, оптимального за критерієм економічності системи підготовки повітряних суден до рейсу.
Перехід авіакомпаній до ринкової концепції управління спричинив необхідність корінної зміни або вдосконалення організаційних структур управління діяльністю компанії. Необхідне створення гнучких організаційних структур, що легко пристосовуються до специфіки стратегічних програм і здатні вдосконалюватися.
В основі управління бізнесом за кордоном - доктрина "невтручання". Вона передбачає, що уряд не повинен втручатися в діяльність приватних осіб, що займаються підприємництвом, а надавати їм свободу дій. Все ж практика свідчить, що насправді ця доктрина меншою мірою придатна для транспорту, ніж для інших видів діяльності. Існує багато причин, через які суспільство повинне здійснювати особливий контроль над авіаційним транспортом:
1. Основні операції транспорту необхідно регулювати на користь суспільної безпеки.
2. У багатьох випадках транспорт - закономірна монополія, що є гальмівним чинником його розвитку.
3. Найчастіше у транспортній галузі відбувається конкурентна боротьба. Це призводить до зниження заробітної платні працівників галузі.
4. Соціальні витрати транспорту значні, у зв'язку з цим їх необхідно враховувати і перерозподіляти. Авіаційний транспорт не може існувати без таких складових, як аеродроми, технічне обслуговування тощо. Це вимагає додаткового фінансування.
5. Транспорт часто потребує міжнародної взаємодії, що зумовлює необхідність державних угод.
6. Транспорт разом із системою матеріально-технічного постачання і зв'язком є частиною інфраструктури національної економіки і водночас стимулятором її розвитку.
7. Транспорт, унаслідок високого рівня інтенсивності перевезення пасажирів і вантажів, є галуззю, що прогресивно стимулює інфляційні процеси. Тому в умовах нестабільної економічної ситуації необхідний контроль рівня тарифів.
8. Транспорт є центральною ланкою в ліквідації надзвичайних ситуацій і відіграє важливу роль у забезпеченні обороноздатності країни.
Основним завданням авіації є перевезення пасажирів, а супутній сервіс є видом людської діяльності, який спрямований на задоволення потреб людей за допомогою послуг. Організація сервісу на транспорті визначається сукупністю всіх видів діяльності задля задоволення і надання послуг з доставки пасажирів і їх багажу [5].
Основним фактором сервісного обслуговування, незалежно від видів перевезення, є якість обслуговування пасажирів. В умовах ринкової економіки якість послуги, як і будь-якого іншого товару, є визначальним чинником її конкурентоспроможності, зокрема щодо повітряного транспорту. Світова практика свідчить: забезпечити високу якість авіатранспортної продукції за критеріями гарантування безпеки і регулярності польотів, культури обслуговування пасажирів і вантажів, а також охорони навколишнього середовища в умовах ринкової економіки, неможливо без здійснення контролю над діяльністю авіапідприємств з боку держави.
Якість послуги визначається сукупністю властивостей послуги для задоволення певної потреби авіапасажира відповідно до його вимог (або до стандартів та інших нормативних документів) [4].
Для забезпечення конкурентоспроможності і ефективності виробництва у виконавця виникає необхідність задовольняти щоразу зростаючі вимоги споживача, тобто безперервно підвищувати якість послуг. Серед найстійкіших чинників конкурентоспроможності є регулярне підвищення рівня задоволення потреб пасажирів з випередженням зростання тарифів на надані послуги. Актуальність проблеми підвищення якості зростатиме внаслідок насичення ринку послугами з перевезення пасажирів і вантажів авіапідприємствами різних видів. Це пов'язано з тим, що проблема підвищення якості і ефективності авіатранспортної системи країни має соціальне, політичне, науково-технічне і економічне значення.
Надання права виходу на міжнароднийринок ставить перед працівниками авіапідприємств завдання оволодіти сучасними навичками управління, теорією маркетингу і практичного його використання на рівні основної виробничої ланки підприємства. Маркетинг означає якісно новий підхід до управління авіатранспортним виробництвом, до задоволення ринкового споживчого попиту. Особливості авіатранспортного маркетингу значною мірою обумовлені специфікою ринку. Цей ринок має складну структуру і є відкритою системою, елементи якої взаємодіють із зовнішнім середовищем.
Як уже наголошувалося раніше, продукцією, тобто товаром, повітряного транспорту є перевезення пасажирів і вантажів. Крім того, авіакомпанії пропонують на ринку значний перелік послуг, супутніх задоволенню додаткових потреб, пов'язаних із переміщенням. Масштабність пропозиції можна оцінити за провізною здатністю парку повітряних суден, експлуатованих авіакомпаніями на комерційній основі.
Особливу роль в організації перевезень пасажирів і якості їх обслуговування відіграє координація взаємодії служб і підрозділів авіакомпаній у процесі підготовки транспортних засобів до відправлення. Структура служби організації перевезень визначається у кожному конкретному випадку, залежно від об'єму повітряних перевезень певного аеропорту, наявності в міського аеровокзалу, в якому проводиться реєстрація пасажирів, що вилітають, типу повітряних суден, що експлуатують аеропорт, наявність в аеропорту міжнародного сектора й інших підрозділів цієї галузі транспорту.
?
Література
1. Кулаев Ю. Ф. Экономика гражданской авиации Украины. - К.: "Феникс", 2004.
2. Жан Марк ле Галль. Управление человеческими ресурсами. - Москва: МКУ, 1995.
3. Черников С. Ю. Повышение эффективности авиакомпаний посредством взаимной интеграции в альян-совые структуры // Сборник научных статей аспирантов и соискателей. Вып. 5. - М.: МИРБИС, 2006.
4. Кнорринг В. И. Теория, практика и искусство управления. - М.: НОРМА, 2001.
5. Райзберг Б. А. Фатхутдинов Р. А. Управление экономикой. - М., 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...