WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → CASE-STUDY як форма інтерактивного вивчення студентами менеджменту: загальні принципи організації та проведення практичних занять - Реферат

CASE-STUDY як форма інтерактивного вивчення студентами менеджменту: загальні принципи організації та проведення практичних занять - Реферат

поділяють на два основні етапи: домашня самостійна робота й робота в аудиторії [2; 7]. Готуватися до роботи з кейсом в аудиторії повинні і студенти, і викладачі.
Підготовка студентів до роботи з кейсом
Для детального ознайомлення з матеріалами кейсу потрібно багато часу, тому не доцільно витрачати на це саме аудиторні години. Для того, щоб побіжне ознайомлення відбувалося в межах самостійної роботи студента, використовують практикуми з менеджменту [2; 3; 5; 6] або кейси, які наведені наприкінці розділів у підручникахта навчальних посібниках [4; 11; 14]. Навчальні посібники, розроблені викладачами кафедри менеджменту МАУП, містять кейси, сформульовані на матеріалах про досягнення реальних менеджерів, реальних компаній, які працюють на українському ринку, вони висвітлюють реальний стан на ринку, базуються на чинній нормативно-правовій базі [1; 10].
Використовуючи практикуми з менеджменту для самостійної роботи, студенти можуть ознайомитися з матеріалами кейсу і зробити первинний аналіз управлінської ситуації вдома. Наприкінці кожного ситуаційного завдання в практикумах наведено основні питання для аналізу. Викладачі можуть запропонувати й інші питання для обговорення, виходячи з потреб аудиторії й мети практичного заняття. У використанні в навчальному процесі кейсів, які базуються на даних реальних українських компаній, перед студентом може бути поставлено завдання щодо пошуку новітніх даних про компанію та її безпосереднє середовище.
Підготовка викладачів до роботи з кейсом
Цей етап роботи детально викладено в основних методичних посібниках [16]. Для підготовки до практичного заняття із застосуванням кейс-технології викладачу необхідно:
o визначити, які елементи кейсу є основними для досягнення цілей певної теми курсу, а які - меншими важливі або які питання будуть
доречніші у вивченні інших тем чи на заняттях іншої форми;
o проаналізувати, як конкретний основний момент кейсу необхідно дослідити на основних етапах самостійної та аудиторної роботи;
o на перебіг обговорення, безумовно, впливатиме сама студентська аудиторія й стосунки, які склалися у викладача із студентами. Студенти, які мають досвід практичної роботи, й студенти, які не поєднують своє навчання з практичною діяльністю, поводитимуться по-різному. Практичний досвід викладацької роботи свідчить, що іноді групи одного лекційного потоку вимагають різних педагогічних підходів. Тому для підготовки до практичного заняття необхідно проаналізувати, які сценарії обговорення доцільно застосувати в певній групі;
o якщо послідовність обговорення вирішення конкретної ситуації має принципове значення, то доцільно скласти приблизний план проведення практичного заняття. Це вимагає зосередження на двох основних чинниках: послідовність обговорення та розподіл часу на кожен етап аудиторної роботи. Доцільно визначити основні запитання на кожному етапі обговорення, продумати можливі відповіді студентів, можливі відхилення від логіки просування до кінцевої мети й способи повернення до визначеної викладачем структурно-логічної схеми обговорення. Після визначення основних питань необхідно розподілити час на обговорення кожного з них. Обмеження в часі на кожному етапі обговорення досить важко досягти в умовах жвавої, інформаційно обґрунтованої дискусії;
o спланувати фіксування роботи на дошці. Основні теоретичні питання або визначення основних закономірностей у прийнятті управлінського рішення доцільно записувати на дошці. Потрібно продумати, як Ви будете розміщувати їх. Фіксація матеріалу на дошці сприятиме ефективному запам'ятовуванню студентами важливих елементів вирішення конкретної ситуації, надасть викладачеві можливість підсумувати роботу над ситуацією, може бути використана для ілюстрації внеску кожної малої групи в спільне рішення. Цей аспект підготовки набуває особливого значення, якщо проблемна ситуація висвітлюється на початку вивчення теми й використовується як основа для викладання теоретичного матеріалу;
o сформувати попереднє ставлення студентів до предмету обговорення за допомогою ретельного самостійного опрацювання кейсу. Серед найбільш дієвих засобів, що сприяють якісній домашній підготовці студента до аудиторного заняття, - письмовий аналіз питань, визначених наприкінці кожної конкретної ситуації. В деяких ВНЗ України навіть практикують зошити для виконання самостійних домашніх завдань. Така робота оцінюється викладачем або після вивчення кожної теми, або для оцінювання роботи студента за змістовним модулем. Стимулювати попередню роботу студента над кейсом можна за допомогою підготовки рефератів-оглядів, які: деталізують окремі інформаційні блоки кейсу (правові, тенденції розвитку ринку, аналіз основних конкурентів тощо); надають додаткову інформацію про прецедент вирішення схожих ситуацій в інших компаніях; спрямовані на пошук інформації з суміжних навчальних дисциплін (психології, управління персоналом тощо). Якщо ситуаційна вправа передбачає участь кількох учасників, студентам можна доручити підготувати виконання ролі персонажів кейсу.
Ретельно підготовлене та проведене практичне заняття з використанням методу конкретних ситуацій дає змогу зменшити час на вивчення навчальної дисципліни внаслідок підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу.
?
Література
1. Баєва О. В., Новальська Н. І., Ангелова В. І. Практичні аспекти менеджменту: Навч. практ. посібник. - К.: МАУП, 2006.
2. Бай С. І. Менеджмент організацій. Практикум: Навч. посібник. - К.: Київ. нац. торг.-економ. ун-т, 2004.
3. Бай С. І., Іванова І. В., Микитенко Н. В. Операційний менеджмент. Практикум: Навч. посібник. - К.: Київ. нац. торг. економ. ун-т, 2004.
4. Гірняк О. М., Лазановський П. П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навч. посібник. - К.: "Магнолія плюс", Львів: "Новий світ-2000", 2003.
5. Іванова І. В. Менеджмент підприємства. Практикум: Навч. посібник. - К.: Київ. нац. торг.-економ. ун-т, 2001.
6. Казанцев А. К., Подлесных В. И., Серова Л. С. Практический менеджмент: В деловых играх, хозяйственных ситуациях и тестах: Учебн. пособие. - М.: ИНФРА-М, 1998.
7. Ковальчук Г. О. Активізація навчання в економічній освіті: Навч. посібник. - Вид. 2. - К.: КНЕУ, 2003.
8. Панфилова А. П. Игротехнический менеджмент. Интерактивные технологии для обучения и организационного развития персонала: Учебн. пособие. - СПб.: ИВЭСЭП, "Знание", 2003.

 
 

Цікаве

Загрузка...