WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Персонал організації, трудові відносини і поведінка людини в організації - Курсова робота

Персонал організації, трудові відносини і поведінка людини в організації - Курсова робота

почалася з ваучерної приватизації державної власності, розвитку банківського бізнесу і фондового ринку. Керівник підприємства може використовувати механізм цінних паперів для досягнення економічних інтересів, зростання добробуту співробітників і формування корпоративних відносин.
Податкова система складає важливий економічний механізм поповнення казни держави шляхом стягування податків з підприємств і громадян. Вона задається державою, існує поза підприємством, надає безпосередню дію на персонал, алезавжди залишає керівникові поле для маневру навіть в умовах фіскальної системи оподаткування.
Форми власності - важлива економічна категорія, що визначає характер взаємин усередині підприємства. Так, при державній і муніципальній власності єдиним господарем майна підприємства виступає державний орган, а всі працівники, включаючи директора, відносяться до найманого персоналу. Імовірно, на цих підприємствах працівники найбільш віддалені від власності і ніколи не відчуватимуть себе господарями. Тому необхідна система стеження з боку контрольних органів як за майном, так і за продукцією. Реальні зловживання (хабарі) виникають при здачі в оренду державного майна комерційним структурам.
Фази суспільного відтворення складають основу товарно-грошових відносин між людьми в процесі виробництва, обміну, розподілу і споживання товарів. У схемі простого відтворення Т - Д - Т проведений товар (Т) у сфері матеріального виробництва обмінюється на гроші (Д), на які купуються сировина і матеріали, знаряддя і засоби праці, робоча сила для виробництва нового товару (Т).
У схемі розширеного відтворення на отримані гроші від продажу товару (Д) купуються матеріали, робоча сила і знаряддя праці і здійснюється виробництво товару із збільшеною вартістю (Т), який потім продається на ринку за більшою ціною, і виручені гроші (Д') використовуються для розширення виробництва. Різниця (Д' - Д) є валовим прибутком товаровиробника і використовується для збільшення об'ємів виробництва якіснішого товару, а також для підвищення життєвого рівня працівників підприємства.
Обмін товарів в ринковій економіці реалізує схему зміни форми товару з матеріальної в грошову (Т - Д) і підтверджує його грошову вартість на ринку, тобто товар потрібний споживачеві і він готовий віддати за нього гроші. Фаза кругообігу товару (Т - Д) здійснюється у сфері торгового (комерційного) капіталу із залученням банківського капіталу.
Розподіл виступає як фаза суспільного виробництва, коли засоби виробництва і робоча сила прямують в конкретні галузі економіки, а певна частина національного доходу розподіляється між соціальними групами суспільства і нематеріальними сферами економіки (національна оборона, освіта, наука, охорона здоров'я, соціальне забезпечення і тому подібне). Розподіл у свою чергу активно впливає на виробництво і обмін, прискорюючи або уповільнюючи процеси усередині даних фаз відтворення.
Споживання направлене на використання суспільного продукту в процесі задоволення матеріальних і духовних потреб і є завершальною фазою відтворення. Споживання буває матеріальне і нематеріальне, колективне і індивідуальне. Споживання суспільного продукту в ринковій економіці здійснюється пропорційно витраченому капіталу, а усередині підприємства - по праці. У споживчому суспільстві головним є особисте споживання громадян. Споживання активно впливає на всі фази відтворення, особливо на виробництво і обмін товарів.
Отже, економічні методи виступають як різні способи дії керівників на персонал для досягнення поставлених цілей. При позитивному використанні економічних методів кінцевий результат виявляється в хорошій якості продукції і високого прибутку. Навпаки, при неправильному використанні економічних законів, їх ігноруванні або зневазі ними можна чекати низьких або негативних результатів .
3.3. Соціально-психологічні методи
Соціально-психологічні методи - це способи здійснення управлінських дій на персонал, що базуються на використанні закономірностей соціології і психології. Об'єктом дії цих методів є групи людей і окремі особи. По масштабу і способам дії ці методи можна розділити на дві основні групи: соціологічні методи, які направлені на групи людей і їх взаємодії в процесі виробництва (зовнішній світ людини); психологічні методи, які направлено впливають на особу конкретної людини (внутрішній світ людини).
Таке розділення достатнє умовно, оскільки в сучасному суспільному виробництві чоловік завжди діє не на ізольованому світі, а в групі різних по психології людей. Проте ефективне управління людськими ресурсами, що складаються з сукупності високорозвинутих осіб, припускає знання як соціологічних, так і психологічних методів.
3.3.1.Соціологічні методи управління
Соціологічні методи грають важливу роль в управлінні персоналом, вони дозволяють встановити призначення і місце співробітників в колективі, виявити лідерів і забезпечити їх підтримку, пов'язати мотивацію людей з кінцевими результатами виробництва, забезпечити ефективні комунікації і вирішення конфліктів в колективі. Елементи, регульовані за допомогою соціологічних методів, включають:
Соціальне планування забезпечує постановку соціальних цілей і критеріїв, розробку соціальних нормативів (рівень життя, оплата праці, потреба в житло, умови праці і ін.) і планових показників, досягнення кінцевих соціальних результатів.
Соціологічні методи дослідження складають науковий інструментарій в роботі з персоналом, вони надають необхідні дані для підбору, оцінки, розстановки і навчання персоналу і дозволяють обгрунтовано ухвалювати кадрові рішення. Анкетування дозволяє збирати необхідну інформацію шляхом масового опиту людей за допомогою спеціальних анкет. Інтерв'ювання припускає підготовку до бесіди, потім, в ході діалогу із співбесідником, - отримання необхідної інформації. Інтерв'ю - ідеальний варіант бесіди з керівником, політичним або державним діячем, вимагає високої кваліфікації інтерв'юєра і значного часу. Социометрічеський метод незамінний при аналізі ділових і дружніх взаємозв'язків в колективі, коли на основі анкетування співробітників будується матриця переважних контактів між людьми, яка також показує і неформальних лідерів в колективі. Метод спостереження дозволяє виявити якості співробітників, які часом виявляються лише в неформальній обстановці або крайніх життєвих ситуаціях (аварія, бійка, стихійне лихо). Співбесіда є поширеним методом при ділових переговорах, прийомі на роботу, виховних заходах, коли в неформальній бесіді вирішуються невеликі кадрові завдання.
Особові якості характеризують зовнішній образ співробітника, який достатньо стабільно виявляється в колективі і є невід'ємною частиною соціології особи. Особові якості можна розділити на ділових (організаційні), які необхідні для виконання конкретних функцій і завдань, і моральні

 
 

Цікаве

Загрузка...