WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Закономірності і принципи управління, сутність основних функцій управління, зміст методів управління і сучасних технологій менеджменту - Курсова робота

Закономірності і принципи управління, сутність основних функцій управління, зміст методів управління і сучасних технологій менеджменту - Курсова робота

Особливе значення має впровадження інформаційного менеджменту,
значно розширювальної можливості використання компаніями інформаційних
ресурсів. Розвиток інформаційного менеджменту зв'язано з організацією
системи обробки даних і знань, послідовного їхнього розвитку до рівня
інтегрованих автоматизованих систем управління, що охоплюють по вертикалі і
горизонталі всі рівні і ланки виробництва і збуту.
Технологія нерозривно зв'язана з машинізацією виробничого чи
невиробничого, насамперед управлінського процесу. Управлінські технології
ґрунтуються на застосуванні комп'ютерів і телекомунікаційної техніки.
Відповідно до визначення, прийнятому ЮНЕСКО, інформаційна технологія
- це комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних
дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці людей, зайнятих
обробкою і збереженням інформації; обчислювальну техніку і методи
організації і взаємодії з людьми і виробничим устаткуванням, їхні практичні
додатки, а також зв'язані з усім цим соціальні, економічні і культурні
проблеми. Самі інформаційні технології вимагають складної підготовки,
великих первісних витрат і наукомісткої техніки. Їхнє введення повинне
починатися зі створення математичного забезпечення, формування
інформаційних потоків у системах підготовки фахівців.
Технологічну основу інформатизації менеджменту створюють комп'ютери
останніх поколінь і сучасні засоби зв'язку. На базі цих технічних засобів
формуються інформаційні технології - цілісні системи збору, переробки,
передачі, використання інформації з метою управління. В основному мова йде
про створення інформаційних технологій з використанням штучного інтелекту.
Вважається, що основні напрямки в області створення інформаційних
технологій і штучного інтелекту зв'язані з перебуванням ефективних систем
надання знань і організацією процесу комунікації користувачів з ЕОМ, а
також із плануванням доцільної діяльності, формуванням глобальної структури
нормативної поведінки. Іншими словами, якісно перебудовується саме
управлінське середовище, що пристосовується до вимог сучасних ЕОМ.
В останні десятиліття менеджменти в найбільш розвинутих країнах,
зокрема, у США і Японії, на творчі інформаційні технології так названого
третього (вищого) рівня. Вони охоплюють повний інформаційний цикл -
вироблення інформації (нових знань), їхню передачу, переробку, використання
для перетворення об'єкта, досягнення нових більш вищих цілей.
Інформаційні технології третього рівня означають вищий етап
комп'ютеризації менеджменту, дозволяють задіяти ЕОМ у творчому процесі,
з'єднати силу людського розуму і міць електронної техніки.
Повна інтегрована автоматизація менеджменту припускає охоплення
наступних інформаційно-управлінських процесів: зв'язок, збір, збереження і
доступ до необхідної інформації, аналіз інформації, підготовка тексту,
підтримка індивідуальної діяльності, програмування і рішення спеціальних
завдань.
До сучасних технічних засобів автоматизації інформаційно-
управлінської діяльності відносяться:
1. Персональні комп'ютери, об'єднані в мережі.
2. Електронні друкарські машинки.
3.Змістообробні системи ( проблемно-орієнтовані комп'ютерні системи,
що мають великі функціональні можливості).
4. Копіювальні машини.
5. Комунікаційні засоби, телефонну техніку.
6. Засоби для автоматизації введення архівних документів і пошуку
інформації (до них відносяться нетрадиційні носії інформації: магнітні
диски і стрічки, мікрофільми, диски з оптичними записами).
7. Засоби для обміну інформацією - "електронна пошта".
8. Відеоінформаційні системи.
9. Локальні комп'ютерні мережі.
10. Інтегровані мережі організацій. (21(
Таким чином, у сучасних умовах винятково важливе значення має
перебудова технічної і технологічної баз управління, що забезпечує процеси
інформатизації. Однак не слід переоцінювати роль інформаційно-управлінської
техніки. Вона виконує насамперед забезпечення функції. Основні напрямки
робіт з інформатизації менеджменту лежать в області організаційної,
соціальної, кадрової перебудови управлінської діяльності.
4.2. Інноваційний менеджмент.
У світовій економічній літературі "інновація" інтерпретується як
перетворення потенційного науково-технічного прогресу в реальний, що
втілюється в нових продуктах і технологіях. Проблематика нововведень у
нашій країні протягом багатьох років розроблялася в рамках економічних
досліджень НТР.
Відповідно до міжнародних стандартів інновація визначається як
кінцевий результат інноваційної діяльності, що одержав втілення у виді
нового чи удосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового або
удосконаленого технологічного процесу, використовуваного в практичній
діяльності, або в новому підході до соціальних послуг. Розробка,
впровадження у виробництво нової продукції мають для фірм важливе значення
як засіб підвищення конкурентноздатності й усунення залежності фірми від
розбіжності життєвих циклів виробленої продукції. У сучасних умовах
відновлення продукції йде досить швидкими темпами.
Інноваційний менеджмент - один з напрямків стратегічного управління,
здійснюваного на вищому рівні компанії. Його метою є визначення основних
напрямків науково-технічної і виробничої діяльності фірми в наступних
областях: розробка і впровадження нової продукції (інноваційна діяльність);
модернізація й удосконалювання продукції, що випускається; подальший
розвиток виробництва традиційних видів продукції; зняття з виробництва
застарілої продукції.
Інноваційний менеджмент порівняно нове поняття для наукової
громадськості і підприємницьких кіл України. Саме в даний час Україна
переживає бум новаторства. На зміну одним формам і методам управління
економікою приходять інші. У цих умовах інноваційною діяльністю буквально
змушені займатися всі організації. Інноваційний менеджмент - управління
науково-технічним прогресом, упровадження досягнень науки і техніки у
виробництві , що характерно для централізовано керованої економіки. У
ринкових умовах господарювання, де комерційні організації мають повну
юридичну й економічну самостійність, ні про яке впровадження чого-небудь не
може бути і мови. Процес введення нововведення на ринок прийнято називати
процесом комерціалізації.
У повсякденній практиці, як правило, ототожнюють поняття нововведення,
новація, нововведення,

 
 

Цікаве

Загрузка...