WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Закономірності і принципи управління, сутність основних функцій управління, зміст методів управління і сучасних технологій менеджменту - Курсова робота

Закономірності і принципи управління, сутність основних функцій управління, зміст методів управління і сучасних технологій менеджменту - Курсова робота

"рентгенівського знімка" представлялася практично
не реальною, то зі становленням інтерактивних каналів зв'язку мрії про
"прозорий" покупці стали здобувати реальні форми.
Сучасне суспільство надає усе більшій кількості своїх членів право
вибору при покупці товарів і послуг. І вибір цей у першу чергу базується на
якості обслуговування. Споживач вже оцінив переваги інтерактивного контакту
з продавцем, головними з який є швидка реакція на запити, висока швидкість
виконання замовлень, зручність одержання майже необмеженої інформації.
Відмінною рисою INTERNET як нової інфраструктури маркетингу і збуту є
той факт, що тут поки не діє основний принцип ринкової економіки: попит
народжує пропозицію. Досвід багатьох країн свідчить, що не споживач
визначає обсяг цифрових послуг. Навпроти, постачальники і виробники дійдуть
висновку про необхідність сплигнути на підніжку експресу, що відходить,
"INTERNET". І розуміється це не тільки питаннями престижу, але і
побоюванням, що кращі місця на цьому перспективному ринку розхапають інші.
(8(
3. Методи і моделі управління.
У сучасному менеджменті існують різні способи рішення задач:
конкретні методи рішення задач управління, моделювання управлінських
процесів, інформаційне і технічне забезпечення прийняття рішень і
інші.
В Україні теоретична і прикладна статистика, економіко-
математичні моделі рішення задач, інженерних розрахунків і т.п.
розроблені досить добрі. Менш розвинена автоматизація процесів
обробки інформації, управління виробництвом, прийняття рішень.
Однак ефективність управління залежить не тільки від способів
рішення задач, але у величезній мірі і від господарського
механізму і системи державного регулювання. Тому багато які моделі
управління (стратегічного і оперативного ), що успішно
використовуються за кордоном, не завжди можуть бути ефективно
застосовані в Україні, що пояснюється різною мірою зрілості
ринкових відносин.
Якщо розглядати способи менеджменту з позицій макроекономіки
управління організаціями, то можна помітити, що передові методи
управління найбільш активне впроваджуються в рамках діючого і
господарського механізму, що змінюється.
3.1. Сучасні методи управління
Метод управління - це сукупність (система) управлінських прийомів, що
сприяють забезпеченню високої ефективності діяльності організації. За
допомогою правильного вибору методу управління забезпечується чітка
організація процесу управління і усієї виробничо-економічної діяльності.
У практиці управління успішно застосовуються наступні методи управління:
- адміністративні;
- економічні;
- соціально-психологічні;
- комерційні;
- правові;
- дослідницькі (таблиця 2).
Сукупність застосування методів управління покликана забезпечити:
- цілеспрямованість колективу;
- організованість;
- чіткість і злагодженість роботи;
- оперативність і своєчасність рішень;
- розпорядливість, гнучкість, дисциплінованість і ініціативність.
Адміністративне управління як головний засіб управлінської
діяльності визнає адміністративну вказівку (команду), виконання якої
жорстко контролюється. Система відповідальності при цьому відповідає
потребам такого контролю. Тут пріоритет віддається командному
розпорядженню і виробництву, а не людині у виробництві.
Економічне управління характеризується пріоритетом економічних засобів
над іншими, у тому числі й адміністративними. Для здійснення такого
управління необхідна спеціальна підготовка менеджерів, що знають економіку
і розуміють економічні процеси.
Як показує світова практика, людський фактор у сучасному виробництві грає
дуже важливу роль.
Управління повинне опиратися на людський фактор у комплексному
розумінні його прояву, а також враховувати повний набір динамічних
інтересів особистості. Таке управління можна назвати соціально-
психологічним. Це управління, у центі якого - людина, його інтереси,
потреби і цінності. (7(
Таблиця 2.
|1. Методи одержання інформації: інтерв'ю, анкети, метод вибіркових |
|спостережень |
|2. Методи аналізу: системний аналіз, створення сценарію, метод |
|мережного плану, система показників, метод контрольного списку, |
|вартісний аналіз |
|3. Творчі методи: мозковий штурм, синектика, морфологічний метод |
|4. Методи прогнозування: Дельфи, статистичної екстраполяції, аналогії,|
|поперечний аналіз, економічні моделі, аналіз вхід/вихід, моделювання |
|5. Методи оцінки: аналіз статусу продукту, моделі з підрахунком |
|пунктів, шаблон, аналіз витрати (корисність), розрахунок |
|прибутковості, аналіз рівних інтервалів, аналіз ризиків, калькуляція |
|ризиків і шансів. |
|6. Методи прийняття рішень: математичні моделі, правила прийняття |
|рішень при невизначеності, таблиця рішень, "дерево рішень". |
|7. Методи представлення: функціональні діаграми, частковий опис, що |
|течуть таблиці. |
|8. Методи аргументації: презентації, переговорів. |
3.2. Сучасні проблеми управління.
Сучасний менеджмент, враховуючи досягнення всіх шкіл і
напрямів, інтегрує їх в процесі управління.
Сучасний менеджмент характеризують наступні положення:
- відмова від пріоритету класичних принципів шкіл менеджменту,
згідно з якими успіх підприємства визначається передусім раціональною
організацією виробництва продукції, зниженням витрат, розвитком
спеціалізації, тобто впливом управління на внутрішні чинники
виробництва. Замість цього першорядною стає проблема гнучкості і
адаптованості до постійних змін зовнішньої середи. Значення
чинників зовнішнього середовища різко підвищується в зв'язку з
ускладненням всієї системи суспільних відносин ( в тому числі
політичних, соціальних, економічних), що складають середовище
менеджменту організації.
- використання в управлінні теорії систем, що полегшує задачу
розгляду організації в єдності її складових частин, які
нерозривно пов'язані із зовнішнім світом. Головні

 
 

Цікаве

Загрузка...