WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Закономірності і принципи управління, сутність основних функцій управління, зміст методів управління і сучасних технологій менеджменту - Курсова робота

Закономірності і принципи управління, сутність основних функцій управління, зміст методів управління і сучасних технологій менеджменту - Курсова робота

Стабільність складу персоналу.
Плинність кадрів призводить до зниження продуктивності.
13. Ініціатива.
Означає розробку плану і забезпечення його успішної реалізації. Це додає
Компанії силу і енергію.
14. Корпоративний дух.
Будь-яка команда повинна працювати разом. Кожний повинен вносити стільки,
скільки він може. (12(
Існує також безліч інших принципів управління, я думаю, що не варто
перелічувати їх все, хотілося б торкнутися тільки ще одного аспекту
управлінської діяльності. У принципах управління Анрі Файоля відображені не
тільки економічні принципи управління, але і психологічні принципи впливу
на персонал і взаємодії з ним.
Не менш відомі 12 принципів продуктивності Г. Емерсона, що перегукуються
з принципами А. Файоля. Ці принципи старі , але зовсім не застарілі,
оскільки і сьогодні можуть бути використані.
1.4. Сучасні принципи менеджменту.
Принципи управління відображають теоретичний ідеал управління,
до досягнення якого необхідно прагнути. Реалізація цих принципів є
критерієм ефективності і науковості управління на всіх його рівнях.
Для формування, функціонування і розвитку системи менеджменту
дотримувати принципи, які є загальними для всіх підсистем системи
управління:
- поєднання спеціалізації і універсалізація в управлінні (при
виконанні управлінських робіт повинно забезпечуватися оптимальне
співвідношення між спеціалізацією і універсалізація);
- стійкість до зовнішнього середовища (при зміні окремих
елементів мікро - і макросередовища підприємства система управління
повинна продовжувати функціонувати і виконувати поставлені цілі);
- економічність управління (при виборі способів і функцій для
здійснення управління і досягнення мети необхідно обмежувати
витрати: трудові, матеріальні, тимчасові, фінансові, моральні.
- ефективність управління;
- поєднання централізації і децентралізації в управлінні (в
кожній конкретній системі управління повинен бути оптимальний рівень
централізації (децентралізація) виконання відповідних функцій).
Приведені принципи управління характерні для будь-якої
підсистеми. Разом з тим кожна підсистема системи повинна
формуватися і функціонувати на основі ще і специфічних принципів.
Так специфічними принципами управління персоналом є: розподіл
праці; єдиноначальність; підлеглість особистих інтересів загальним і
т.д. (14(
2. Сутність і зміст функцій менеджменту.
Функції управління - це конкретний вид управлінської діяльності, що
здійснюється спеціальними прийомами і способами, а також відповідна
організація робіт.
Одним з основних компонентів, що складають зміст управління, є
функції. Таким чином, для виконання тієї чи інший відносно простої роботи
необхідно заздалегідь визначити, що потрібно в підсумку одержати, як
організувати справу, мотивувати і проконтролювати його виконання. Це і є
функції управління. Хоча згодом техніка управління й удосконалилася,
основні управлінські функції залишилися порівняно незмінними.
Кожна функція менеджменту являє собою сферу дії визначеного процесу
управління, а система управління конкретним чи об'єктом видом діяльності -
це сукупність функцій, зв'язаних єдиним управлінським циклом. У цьому суть
процесного підходу до дослідження функцій менеджменту.
Сутнісна характеристика менеджменту - це функція або вид
діяльності по керівництву людьми.
У процесі розвитку менеджменту сутність управління одержала
трактування "впливу" на людей для узгодження й упорядкування їхніх дій у
спільній праці за допомогою мотивації поведінки.
Найбільш повний зміст менеджменту як процесу відбивають основні
функції, що виступають загальною умовою управління соціальними і соціально-
економічними процесами.
Процес впливу буде реальним при його завершенні у виробничо-
господарській діяльності, де застосовуються будь-які засоби взаємодії:
мети, стратегії, методи, структури управління. Тому процес управління
може бути розглянутий як процес взаємодії суб'єкта й об'єкта управління, де
реалізуються ідеї суб'єкта, тобто менеджера. Дана група функцій поєднується
процесом вироблення і реалізації управлінського рішення, що має
універсальні етапи у визначеній їхній послідовності, які можна трактувати
як групи функцій менеджменту, тобто видів діяльності по виробленню і
реалізації управлінських рішень. (19(
Сутнісна особливість менеджменту обумовлює наявність менеджера -
суб'єкта управління, професійного керуючого, що пройшов спеціальну
підготовку, що дає йому право на виконання функцій по керівництву людьми.
У ринкових умовах повинні закріплюватися не тільки функції, але і
ресурси, зв'язані з виконанням даних функцій і прийняттям рішень, конкретні
види відповідальності за результативність менеджменту.
Для менеджерів знання взаємозв'язку і взаємодії груп функцій
менеджменту створює умови прийняття правильних рішень в області формування
і функціонування систем менеджменту.
Важлива особливість функцій менеджменту, обумовлена специфікою
української економіки, полягає в потребі високого ступеня адаптивності до
змін зовнішнього і внутрішнього середовища.
Під адаптивністю розуміється здатність збереження якісної визначеності
функції менеджменту при змінах соціально-економічного середовища. У систему
адаптивних елементів системи менеджменту включається вся сукупність засобів
впливу: цільові, регулюючі, координуючі, що активізують, мотивуючі,
контролюючі, самоорганізуючі. Звідси випливає, що система засобів
впливу і взаємодії по кожній функції повинна мати гнучкість і забезпечувати
менші втрати ресурсів при зміні соціально-економічних і організаційно-
технічних факторів.
Функції управління мають специфічний характер, особливий зміст і
можуть здійснюватися самостійно, бути як не зв'язаними між собою, так і
нерозривно зв'язаними. (8(
2.1. Основні функції соціального менеджменту.
Основні функції соціального менеджменту характеризуються повнотою змісту,
стійкістю структури, системністю й універсальністю використання в різних
сферах діяльності. Головна їхня особливість у тому, що кожна основна
функція соціального менеджменту являє собою окремий процес управління по виробленню
методів активізації і засобів впливу на персонал і його діяльність для
досягнення загальних результатів

 
 

Цікаве

Загрузка...