WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Закономірності і принципи управління, сутність основних функцій управління, зміст методів управління і сучасних технологій менеджменту - Курсова робота

Закономірності і принципи управління, сутність основних функцій управління, зміст методів управління і сучасних технологій менеджменту - Курсова робота

вирішувати питання технологій і здійснення їх
найбільш ефективного використання.
Останнім часом з появою усе більш передових технологій відповідні
завдання менеджменту стають винятково складними значимими. Це зв'язано з
тим, що їхнє рішення може привести до важливого і далеко йдуть позитивним
наслідкам для організації. Вони можуть викликати і негативні процеси у
внутрішнім житті організації, руйнувати її організаційну структуру,
привести до демотивування працівників.
Тому в сучасних умовах менеджмент не може дивитися на технології тільки
з погляду підвищення продуктивності й ефективності. Дуже важливо
враховувати те, як нові технології можуть уплинути на клімат усередині
організації, як вони можуть подіяти на її "організм".
В останнє десятиліття в діловому світі по-справжньому осмислене
значення технології управління. Без технологічного забезпечення не можуть
дієво проводитися в життя ефективні рішення.
Технологія - це комплекс наукових і інженерних знань, реалізованих у
прийомах праці, наборах матеріальних, технічних, енергетичних, трудових
факторів виробництва, способах їхнього з'єднання для створення продукту
або послуг, що відповідають визначеним вимогам.
Висновок.
Ефективне становлення ринкових відносин в Україні багато в
чому визначається формуванням сучасних управлінських відносин,
підвищенням керованості економіки. Саме менеджмент, управління
забезпечує зв'язаність, інтеграцію економічних процесів в
організації.
Менеджмент -- найважливіше поняття в ринковій економіці. Його
вивчають економісти, підприємці, фінансисти, банкіри і всі,
хто стосується бізнесу.
" Управляти -- означає вести підприємство до його мети,
витягуючи максимум можливості з існуючих ресурсів". Фахівцям нового
годині необхідні глибокі знання по менеджменту, а для цього
треба чітко представляти суть і поняття менеджменту.
Зміна умов виробничої діяльності, необхідність адекватного
пристосування до неї системи управління, позначаються не тільки на
удосконалюванні його організації, але і на перерозподілі функцій управління
по рівнях відповідальності, формам їхньої взаємодії і т.д. Мова йде
насамперед про таку систему управління (принципах, функціях, методах,
організаційній структурі), що породжена об'єктивною необхідністю і
закономірностями ринкової системи господарювання, зв'язаними з задоволенням
у першу чергу індивідуальних потреб, забезпеченням зацікавленості
працівників у найвищих кінцевих результатах, що ростуть доходами населення,
регулюванням товарно-грошових відносин, широким використанням новітніх
досягнень науково-технічної революції. Усе це жадає від промислових фірм,
адаптації до ринкових умов, подолання виникаючих протиріч в економічному і
науково-технічному процесах. (1(
Першорядна задача менеджменту полягає в створенні організаційної
культури, творчого інноваційного клімату, що стимулюють працівників на
нововведення. Керівники підприємств покликані стати ініціаторами в області
реалізації технологічних і організаційних змін.
Тому, найважливішим фактором успіху, стає безупинне теоретичне і
практичне навчання керівників нового типу: високопрофесійних, компетентних
у широкому колі економічних, соціальних і технологічних питань, з високим
почуттям відповідальності за результати діяльності підприємства.
Яким би прогресивним і передової ні був закордонний досвід, цінність
його складається не тільки в тім, щоб служити зразком для наслідування, але
головним чином у тім, щоб бути ключем до аналізу власного досвіду і
практики, вміти в них розібратися й одержати матеріал для порівнянь і
зіставлень.
Сучасна теорія і практика менеджменту, здобувають особливе значення:
По-перше, перехід української економіки на ринкові відносини вимагає
вивчення форм і методів управління, на рівні основної господарської ланки -
виробничого відділення (малі підприємства). Практичне використання такого
досвіду, на вітчизняних підприємствах - одна з першочергових задач.
По-друге, широкий вихід вітчизняних малих підприємств на ринки,
обумовлюють необхідність глибокого вивчення і знання практики менеджменту.
Це висуває високі вимоги до підготовки фахівців-менеджерів і в першу
чергу тих, котрі будуть зайняті в економічній сфері діяльності і зв'язані
з підготовкою і прийняттям рішень у цій області. Знання ними проблем теорії
і практики менеджменту є обов'язковим.
Список використаної літератури.
1. Бабаев Л.В. Малий бізнес. Ринок і суспільство. 1-2. М - МП. 1992.
2. Бакуров Т., Заславский С. Об'єднання малих і середніх
и, 1994. - №11.
3. Бєляєв Ю.А. Енциклопедія починаючого підприємця. М.: Изд- во. РУНД,
1992.
4. Балабанов И.Т. "Основи фінансового менеджменту", М., - 1995,
(с.284).
5. Віханський О. С., Наумов О. І. Менеджмент : Підручник. - М.: Гардарики,
1999. - (528с.)
6 . Веснін В.Р. "Основи менеджменту", М., - 1997,(с.412).
7. Галькевич Р.С. Набоков В.И. "Основи менеджменту", М., - 1998,
(с.467).
8. Герчикова И.Н. "Менеджмент: підручник для вузів", - М.,
ЮНІТІ "Банки і біржі", 1997, (с.375).
9.Гуськова Н.Д., Макаркин Н.П., Неретина Е.А.
10. Кабанов А.Я. "Управління персоналом організації", - М.,
1997, (с.435).
11.Кохно П.А., Мікрюков В.А., Коморов С.Е. "Менеджмент",
-М., Фінанси і статистика, 1993, (с.411).
12.Кредісов А. І. Панченко Є. Г. , Кредісов В. А. Менеджмент
для керівників. - К.: "Знання" КОО, 1999. - (556с.)
13. Ленд П.Е. "Менеджмент - мистецтво управляти", М., -
1995, (с.284).
14. Любінова Н.Г. "Менеджмент - шлях до успіху", - М.,
Агропроміздат, 1992, (с.189).
15. Максимцов М.М. Ігнатьєва А.В. "Менеджмент", М., -
1998, (с.389).16.Маршалл А. Принципи економічної науки./Пер. с англ.- М.:
Видавнича група "Прогрес", 1993. Т.3.
17.Мескон А., Хедоури. Основи менеджменту. М.: Демо, 1992.
18.Основи підприємницької справи/Під ред. Осипова.- М.:
Гуман. знання, 1992.
19.Румянцева З.П., Саломатин Н.А. Менеджмент
організації.- М.: Инфра- М, 1995.
20.Рябинский Л.С. Абетка бізнесу.- М.: Освіта, 1993.
21.Сучасний менеджмент: теорія і практика . / під. Ред.
Г. В. Щекіна. - К.: МЗУУП,1994 (144с.)
22.Телор Фредерік Уїнслоу, "Менеджмент", - М., 1992, (с.175).
23.Туленков М.В. Вступ до теорії і практики менеджменту. -
К.: МАУП, 1998. (136с.)

 
 

Цікаве

Загрузка...