WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Закономірності і принципи управління, сутність основних функцій управління, зміст методів управління і сучасних технологій менеджменту - Курсова робота

Закономірності і принципи управління, сутність основних функцій управління, зміст методів управління і сучасних технологій менеджменту - Курсова робота

інновація. Нововведенням може бути новий порядок,
новий метод, винахід. З моменту прийняття до поширення нововведення
здобуває нова якість і стає інновацією.
Будь-які винаходи, нові явища, види або послуг методи тільки тоді
одержують суспільне визнання, коли будуть прийняті до поширення
(комерціалізації), і вже в новій якості вони виступають як нововведення
(інновації).
Під інноваціями в широкому змісті розуміється прибуткове використання
нововведень у виді нових технологій, видів продукції і послуг,
організаційно-технічних і соціально-економічних рішень виробничого,
фінансового, комерційного, адміністративного або іншого характеру.
Науково-технічні розробки і нововведення виступають як проміжний
результат науково-виробничого циклу і в міру практичного застосування
перетворюються в науково-технічні інновації - кінцевий результат. Науково-
технічні розробки і винаходи є додатком нового знання з метою його
практичного застосування, а науково-технічні інновації - це матеріалізація
нових ідей і знань, відкриттів, винаходів і науково-технічних розробок у
процесі виробництва з метою їхньої комерційної реалізації для задоволення
визначених запитів споживачів.
У результаті інноваційної діяльності народжуються нові ідеї, нові й
удосконалені продукти, нові або удосконалені технологічні процеси,
з'являються нові форми організації і управління різними сферами економіки і
її структур.
Результати інноваційної діяльності на внутрішньому і зовнішньому
ринках можуть бути представлені шляхом передачі науково-технічних знань і
досвіду для надання науково-технічних послуг, нових технологій.
Роль і місце науки в суспільстві істотно залежать від рівня розвитку
суспільної свідомості, інформованості населення про можливості застосування
результатів науково-технічної діяльності для рішення соціально-економічних
задач, а також реально отриманих практичних результатів такого
застосування.
Особливістю сучасного етапу розвитку інноваційної діяльності є
утворення в найбільших фірмах єдиних науково-технічних комплексів, що
поєднують у єдиний процес дослідження і виробництво. Це припускає наявність
тісного зв'язку всіх етапів циклу "наука -виробництво". Створення цілісних
науково-виробничо-збутових систем об'єктивно закономірно, обумовлено
науково-технічним прогресом і потребами ринкової орієнтації фірми.
В сучасних умовах в великих фірмах склалися стійкі механізми керування
науково - технічною діяльністю, що відбивають особливості процесу
інтеграції науки і виробництва, все більшу орієнтацію досліджень і
розробок на ринкові потреби, посилення впливу ринкових факторів на
визначення стратегічних позицій фірм. Нові задачі спричинили за собою
зміни в системі зв'язків як по вертикалі - між усіма рівнями керування, так
і по горизонталі - між підрозділами науково - виробничо - збутового
ланцюга. (8(
4. 3. Нова соціальна система управління.
Комплексний підхід до управління як єдності усіх функцій дозволив
виділити нове в характері управління - функцію керівництва персоналом.
Керівництво персоналом як функція управління покликана поєднувати,
координувати, з'єднувати і інтегрувати всі інші функції в єдине ціле.
Функція керівництва - це мозок усього управління, його центральна нервова
система. Ніж складніше система функцій управління, диференціювання, тим
гостріше перед керівництвом встає задача постійного удосконалювання
управління як усередині кожної функції, так і в міжфункціональному аспекті.
У результаті від функції керівництва все частіше уособлюється специфічна
функція удосконалювання управління як самостійну функцію.
Система управління, що складає з ієрархії різних ступіней (ланок),
припускає закріплення різних етапів управління за окремими керівниками або
органами (апаратом) управління. Ці керівники мають різні ранги. Так, при
розвинутій ієрархії управління вищий керівник не зайнятий якою-небудь
однією функцією управління. (25(
У сучасних умовах перетерпіла істотні зміни мотивація керівництва
персоналом: переважне значення придбали соціально-економічні і соціально-
психологічні методи управління персоналом над адміністративними;
керівництво тепер спрямоване на здійснення співробітництва персоналу й
адміністрації для досягнення намічених цілей; одержав розвиток принцип
колегіальності в керуванні.
Колегіальність у керуванні припускає, що професіонали-менеджери
працюють у тісному контакті один з одним і зв'язані узами співробітництва і
взаємозалежності, складаючи управлінський штат.
Важливе значення придбали наступні соціально-психологічні аспекти
управління:
- стабільність службового становища - головний стимул у роботі;
- звільнення з ініціативи адміністрації порівняно рідко, тому що зв'язано з
дотриманням безлічі різних правил;
- виховання в працівників почуття прихильності своїй фірмі ( видання
фірмових інформаційних бюлетенів, журналів, у яких висвітлюються
діяльність і події життя фірми; показ престижних відео - і кінофільмів;
організація свят і днів відпочинку, на які витрачаються значні засоби).
Соціальна система управління покликана забезпечити ефективну роботу
технічної системи. Вона створюється в тісному взаємозв'язку з нею і не
передається в розпорядження підрозділів по керуванню виробництвом.
Розробка і проведення соціально-економічної політики у фірмах
здійснюються по багатьом напрямкам, найважливіші з який6
- політика доходів;
- політика у відношенні співробітництва з профспілками;
- політика соціального забезпечення працівників.
У сучасних умовах підготовці і перепідготовці кадрів менеджерів
надається важливе значення як на офіційному рівні, так і на рівні окремих
фірм.
Перехід до нових технологій вимагає значних витрат, зв'язаних з
відновленням знань, перепідготовкою працівників. Вважається, що
перепідготувати працівника дешевше, ніж замінити його. (10(
Розвиток нових технологій вимагає більш досконалих знань і умінь.
Проблема полягає в тому, щоб знайти механізм постійного підвищення
кваліфікації всіх зайнятих у процесі переходу від одного набору необхідних
знань і навичок до іншого.
4.4. Значення технологій управління.
Технологія , що включає в себе технічні засоби і способи комбінування
і використання для одержання кінцевого продукту, створюваного організацією,
є предметом найпильнішої уваги з боку менеджменту.
Управління повинне

 
 

Цікаве

Загрузка...