WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Моделі і методи прийняття управлінських рішень у прогнозуванні розвитку підприємства - Реферат

Моделі і методи прийняття управлінських рішень у прогнозуванні розвитку підприємства - Реферат

раціональності має вигляд:
1)виявлення потреби;
2)визначення мети і формування критеріїв, що характеризують мінімально сприйнятливий варіант;
3)пошук альтернатив;
4)вибір варіанта, що забезпечує прийнятний результат. Головна особливість цього варіанта - встановлення обмежень, що характеризують прийнятні варіанти.
3. Постулати принципу ефективного управління по Пітерсу і Уотермену ґрунтуються на тому, що лишня раціональність сковує іновації, приводить до переоцінки значимості фінансів, не враховує неекономічну мету підприємства, тому керівник повинен:
o проявляти гнучкість;
o робити все відразу;
o експериментувати;
o діяти з високою швидкістю.
Цей метод використовується в умовах невизначеності.
4. Соціологічний і психологічний підходи ґрунтуються на впливі свідомості людини і людських відносин на процес прийняття рішень. В межах соціологічного підходу існує три основні групи теорій:
теорія політичної взаємодії;
теорія колективного навчання;
теорія корпоративної культури.
3. Вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень.
Вибір критеріїв залежить від моделі прийняття управлінських рішень в конкретній ситуації. Всі критерії можна розмістити між двома полюсами : повною раціональністю і повною іраціональністю, про що описувалося в попередньому питанні..
Таблиця 9.1. Вибір критеріїв прийняття управлінських рішень
Фактори, що визначають вибір критеріїв Підхід Застосування критеріїв прийняття управлінських рішень
Зовнішнє середовище: науково-технічні фактори, природні фактори, юридичні фактори. Внутрішнє середовище: затрати, терміни. Завдання: терміни, затрати, вигода. Повністю раціональний Кількісні: максимізація прибутку, акціонерна вартість фірми
Зовнішнє середовище: фактори культурного оточення, демографічні фактори, політичні фактори. Внутрішнє середовище: корпоративна культура, ієрархія та повноваження в організації, особистості, оргструктура. Завдання: учасники, баланс сил, баланс інтересів. Повністю іраціональний Якісні: завоювання престижу фірми, інтереси групи в середині фірми, задоволення амбіцій керівника.
Для будь-якої конфігурації факторів можна сформулювати вимоги, на які необхідно орієнтуватися при прийнятті управлінських рішень:
1) повна оцінка всіх економічних наслідків рішення в короткому і
2) довгому періодах, виходячи з мети підприємства ;
3) відповідність системі мети підприємства;
4) пристосування до аналізу в умовах невизначеності;
5) об'єктивність і доступність вихідних даних;
6) універсальність;
7) гнучкість;
8) врахування специфіки поставленого завдання;
9) зручність і зрозумілість у використанні.
10) орієнтація на перспективу;
11)можливість раннього попередження.
При розробці системи критеріїв прийняття управлінських рішень часто виникають проблеми:
o показникам, які легко вимірюються приділяється надзвичайно багато уваги, в той же час важко вимірювальні показники ігноруються;
o короткостроковим факторам приділяється більше уваги, ніж довгостроковим;
o важко розробити систему показників, яка б відображала важливість різних видів діяльності і мети підприємства
В прийнятті управлінських рішень керівник часто використовує кількісні і якісні критерії. Якісні критерії визначають індивідуальну специфіку конкретної ситуації, а кількісні - є більш універсальними, а тому використовуються при аналізі прийнятих управлінських рішень і при їх розробці.
3. Методи діагностики ефективності стратегії підприємства.
Економічна стратегія підприємства орієнтована на зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства. Результати реалізації керівництвом підприємства стратегічних рішень в більшості обумовлені впливом цих середовищ на характер розроблюваних рішень, однак і самі стратегічні управлінські рішення впливають на процеси, які протікають в цих середовищах. А тому однією із важливих задач при прийнятті управлінських рішень є діагностика ефективності стратегії підприємства: наскільки правильно вибрана стратегія, наскільки вона відображає цільові установки підприємства. Чи відповідає вона умовам зовнішнього та внутрішнього середовищ.
Існують наступні види стратегій:
Товарна стратегія фірми - правила та прийоми дослідження і формування потенційних ринків товарів і послуг, що відповідають місії фірми. Товарна стратегія визначає методи пошуку найбільш бажаних для фірми напрямків діяльності, методи формування такого набору напрямків діяльності, який забезпечить гнучкість фірми в зовнішньому середовищі.
Головні задачі товарної стратегії:
- ув'язка перспективних задач фірми з потенційними можливостями ринку і ресурсами фірми, якими вона може володіти в майбутньому;
- аналіз життєвих циклів попиту товарів;
- розроблення правил формування товарного асортименту, який забезпечує конкурентні переваги підприємства, і на цій основі максимізація економічного прибутку в довгостроковій перспективі.
Товарна стратегія підприємства є основою для планування кадрової політики, інвестиційної політики, політики формування ресурсів підприємства. На основі товарної стратегії розробляються всі інші. Які знаходяться з нею в залежності.
Стратегія ціноутворення:
- цінова політика;
- правила поведінки фірми в залежності від кон'юнктури ринку;
- прийоми цінової конкуренції;
- прийоми моніторингу ситуацій, що складаються на ринках цінних паперів, валютних ринках і правила поведінки в зв'язку з цим цінової політики;
- прийоми моніторингу процесів зміни попиту і пропозицій;
- методи оцінки цінової еластичності попиту;
- принципи врахування впливу макро та мікроекономічних факторів на процеси ціноутворення.
Стратегія взаємодії фірми з ринками виробничих ресурсівпредставляє собою набір принципових положень, які дозволяють ефективно розподілити ресурси і на цій основі вибрати найбільш бажаних постачальників виробничих ресурсів. Дана складова

 
 

Цікаве

Загрузка...