WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Етнополітичний менеджмент: теоретичне обґрунтування та емпірична реальність - Реферат

Етнополітичний менеджмент: теоретичне обґрунтування та емпірична реальність - Реферат

питання, що стосуються національних меншин. До завдань міжміністерського комітету зачислено: розробку законопроектів, планів заходів; здійснення контролю за виконанням урядових програм і координацію їх у сфері меншин.
Конституцією Угорщини передбачено створення Офісу Спеціального парламентського уповноваженого ("омбудсмен меншин") з питань національних і етнічних меншин. Відповідно до Закону "Про права національних і етнічних меншин" висунення кандидатури на розгляд парламенту на посаду Уповноваженого здійснюється президентом республіки з обов'язковим погодженням її з органами самоврядування меншин на національному рівні (або у разі відсутності такого органу, із зареєстрованою національною радою, що представляє інтереси певної меншини). Уповноважений несе відповідальність за розслідування будь-яких видів зловживань і порушень. Функції та повноваження омбудсмена меншин визначені Законом "Про парламентську гарантію громадянських прав" (1993 р.).
Своєрідна система етнополітичного менеджменту склалась у Чеській Республіці. На рівні законодавчих органів влади, питання національних меншин зачислені до повноважень Підкомітету з питань національних меншин Палати депутатів (створений в жовтні 1998 року) і Підкомітету із застосування Хартії фундаментальних прав і свобод. Обидва ці підкомітети функціонують в межах Комітету прохань Палати депутатів. Питаннями національних меншин займаються також Комітет з питань петицій. Комітет з питань прав людини, Комітет з питань науки, Комітет з питань освіти і Комітет з питань культури Сенату Чеської Республіки.
У структурі виконавчої влади функціонують два урядові консультативні органи - Урядова рада у справах співробітництва циган і Урядова рада з національних меншин. Існують також спеціальні органи (наприклад, робочі комітети Міністра праці і соціальних справ), які сформовано в лінійних міністерствах. На місцевому рівні (у районних органах влади) створено посади радників з питань циган, які також допомагають координувати процес інтеграції меншини циган. Посада координатора радників з питань циган функціонує на рівні регіональних органів самоврядування.
Урядова рада з національних меншин складається із представників уряду, представників одинадцяти національних меншин та трьох членів від меншини циган.
На раду покладено виконання таких функцій: 1) участь у підготовці заходів уряду, які стосуються прав національних меншин на території Чехії; 2) аналіз проектів законів, нормативно-правових актів і планів дій, які стосуються прав національних меншин до моменту їх представлення уряду; 3) підготовка урядових звітів щодо ситуації з національними меншинами; 4) підготовка урядові окремим міністерством чи державною установою рекомендації щодо забезпечення потреб осіб, які належать до національних меншин, особливо у сфері освіти, використання рідної мови, а також питань соціального і культурного життя; 5) координація практичного виконання урядової політики у сфері національних меншин окремими міністерствами і відомствами; 6) співробітництво з органами місцевого самоврядування з питань практичної реалізації урядової політики у сфері національних меншин; 7) співробітництво з Міністерством закордонних справ стосовно міжнародних аспектів стану і прав національних меншин.
Важливим завданням Урядової Ради з національних меншин є підготовка "Порядку і умов надання грантів з центрального бюджету для діяльності представників національних меншин". Надання такої фінансової допомоги передбачено статтями Закону "Про права представників національних меншин". Метою надання грантів є системна реалізація урядової політики, зосередженої на створенні умов для дотримання і захисту прав національних меншин. Порядок охоплює такі сфери підтримки: збереження, розвиток культур національних меншин; розповсюдження інформації на мовах національних меншин (включаючи публікацію періодичних видань національних меншин), освіта на мовах національних меншин, а також інтеграція циган. Щодо циган порядок не просто встановлює стандартні програми надання допомоги, але й передбачає також і спеціальні програми з акцентом на запобігання виключенню циган з соціальної і освітньої сфери; формування довіри, розуміння і терпимості в суспільстві, визнання історії і традицій культури циган.
Урядова Рада у справах співтовариства циган (до 19 грудня 2001 року здійснювала свою діяльність як міжміністерська комісія з питань співтовариства циган), є консультативним, координаційним органом уряду, створеного його розпорядженням від 17 вересня 1997 року. Уряд призначив члена Кабінету - міністра, так званого міністра без портфеля, який очолює Раду. До складу Ради входять 12 представників від центральної влади (у ранзі заступника міністра), а також 6 представників циган (відповідним розпорядженням уряду в 1998 році число представників було збільшено до 12 з метою досягнення рівного представництва). Перший заступник голови Ради виконує посаду Уповноваженого уряду з захисту прав людей, а другий заступник - член ради від співтовариства циган. Представники співтовариства циган призначаються в Раду на підставі регіонального принципу. Для забезпечення діяльності Ради в структурі Канцелярії прем'єр-міністра було створено Секретаріат. Рада виконує такі функції: 1) аналізує документи стратегічного характеру, які використовуються урядом при ухваленні рішень у сфері общини циган; 2) здійснює оцінку рішень окремих міністерств на відповідність програмі уряду у сфері общини циган; 3) готує пропозиції щодо розподілу фондів, направлених на розвиток общини циган, робить експертні висновки щодо доцільності і використання засобів на програми розвитку; 4) збирає інформацію про стан і розвиток общини циган, і у разі потреби, але не менше ніж раз на рік, складає звіт і представляє його на розгляд уряду; Концепцією урядової політики було передбачено створення "Офісунаціональної рівності", тому Рада поки що залишається головним урядовим органом для формування політики у сфері меншин.
Особливими функціями наділено спеціальні органи, створені на рівні міністерств. Так, комісія міністра праці і соціальних справ займається виконанням заходів, спрямованих на стимулювання зайнятості національних груп на ринку праці із особливою увагою до представників меншини циган, яка за своїм статусом є міністерським консультативним органом, що здійснює нагляд за виконанням національного плану зайнятості й інших урядових рішень, присвячених цій проблемі. Консультативний комітет з питань культури національних меншин, який функціонує в структурі Міністерства культури, забезпечує діяльність національних меншин у сфері духовно-культурного розвитку. Консультативний комітет складається з представників національних меншин, у його складі є й представник меншини циган. Одним із завдань Комітету є надання грантів національним меншинам на проекти у сфері відновлення і розвитку власної культури. Представник Міністра внутрішніх справ з питань національних меншин відповідає за безпеку циган та інших груп.
Оскільки однією із найчисельніших національних меншин в Угорщині є циганська, в управлінській системі етнополітичною сферою було створено такий специфічний механізм, як радники з питань циган. Відповідно до розпорядження уряду до січня 1999 р. у всьому 81 районі Чехії відбулося призначення радників з питань циган, близько половини з яких були представниками співтовариства цієї меншини. Хоча за час існування інститут радників не виправдав повною мірою сподівань громад циган, державної адміністрації й місцевих органів самоврядування, однак він виявився дієвим засобом у вирішенні багатьох назрілих проблем циганської спільноти, а радники стали активними посередниками у відносинах між громадськими циганськими об'єднаннями і органами місцевої влади.
Український науковець В. Б. Євтух, аналізуючи практику створення системи етнополітич-ного менеджменту у колишніх республіках Югославії, а нині незалежних багатонаціональних (поліетнічних) державах, ділить їх на дві групи. Першу становлять Словенія та Македонія, які практично уникнули війни, не рахуючи того, що Словенія у червні 1991 р. опинилася, хоч і

 
 

Цікаве

Загрузка...