WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Етнополітичний менеджмент: теоретичне обґрунтування та емпірична реальність - Реферат

Етнополітичний менеджмент: теоретичне обґрунтування та емпірична реальність - Реферат


Реферат на тему:
Етнополітичний менеджмент: теоретичне обґрунтування та емпірична реальність
?
Угорська Республіка. Специфічним для цієї держави є те, що проблемами національних меншин на центральному рівні у ній опікується не одне міністерство. Відділ зі зв'язків із громадськістю, що функціонує в структурі канцелярії прем'єр-міністра, відповідає за взаємодію з організаціями цивільного суспільства, у тому числі і за забезпечення контактів з неурядовими асоціаціями меншин. Іншим структурним елементом виступає Офіс з питань національних і етнічних меншин, підпорядкований Міністерству юстиції, на який покладено функції правового контролю за правовим регулюванням і законодавством з питань національних меншин. Уряд Угорщини створив Офіс з метою координування завдань у сфері національних і етнічних меншин, що проживають на території Угорщини. Офіс меншин - незалежна урядова організація з національною юрисдикцією. Нагляд за її діяльністю здійснює міністр юстиції. Очолює згадану структуру директор, якого призначає і звільняє прем'єр-міністр на підставі рекомендації міністра юстиції. Офіс меншин відповідає за таке:
o вироблення політики і ухвалення урядових рішень у сфері національних і етнічних меншин;
o проведення на постійній основі оцінки дотримання прав національних і етнічних меншин і ситуації з меншинами;
o проведення досліджень, необхідних для ухвалення урядових рішень у сфері меншин;
o координацію виконання урядових програм щодо меншин.
Офіс меншин бере участь у розробці урядових програм, спрямованих на реалізацію положень Закону "Про права національних і етнічних меншин". Реалізація цього завдання гарантує координацію дій при внесенні змін до Закону, а також здійснення моніторингу виконання завдань у сфері меншин, за які несуть відповідальність окремі міністерства і відомства. На підставі положень Закону уряд зобов'язаний надавати раз на два роки комплексний звіт і звітувати перед парламентом про стан меншин. За підготовку урядового звіту несе відповідальність офіс меншин.
Офіс підтримує постійні зв'язки з Уповноваженим (омбудсменом) з питань меншин, національними органами самоврядування меншин та іншими організаціями, які представляють інтереси етнонаціональних меншин. З метою дотримання принципів, установлених у міжнародних договорах і конвенціях, Офіс меншин підтримує відношення з країнами меншин, що проживають на території Угорщини. Він має такі підрозділи:
o відділ з питань болгарської, волоської, вірменської і сербської меншин;
o відділ з питань меншини циган;
o відділ з питань хорватської і словенської меншин;
o відділ з питань польської, російської, словацької і української меншин;
o відділ з питань румунської меншини;
o відділ з юридичних питаних і питань місцевих органів влади;
o відділ міжнародних відносин;
o відділ дослідження, інформації, документації і аналізу меншин;
o фінансовий відділ.
Директор виконує завдання голови Ради опікунів Громадського Фонду меншин. Представник Офісу меншин - член Ради опікунів Громадського Фонду циган і Ганді. Представники Офісу меншин є членами угорсько-хорватського, угорсько-румунського, угорсько-словенського, і угорсько-українського міждержавних комітетів меншин.
Угорською діаспорою опікується Офіс угорських жителів. Головною функцією Офісу є координація урядових дій, пов'язаних з меншинами за кордоном. До його завдань належать:
o участь у підготовці урядових рішень, пов'язаних з угорськими меншинами, у формуванні і забезпеченні реалізації політики у сфері меншин;
o співпраця з міністерствами (та іншими органами загальнонаціонального характеру) у їхніх діях, пов'язаних із угорськими меншинами, ініціювання відповідних рішень;
o опрацювання пропозицій/рекомендацій до програм законодавчих ініціатив і забезпечення контактів з відповідними комітетами і фракціями парламенту;
o участь в аналізі законопроектів, що стосуються угорських меншин, у підготовці міжнародних угод і безпосередньому ініціюванні підписання міжнародних угод;
o подання пропозицій із найважливіших напрямів бюджетної підтримки угорських меншин, і координація діяльності громадських фондів, що стосуються цих меншин.
У 1999 році з метою розширення співробітництва між угорськими меншинами, які проживають за кордоном і політичними силами й інститутами Угорщини, було створено як консультативну організацію Угорську Постійну Конференцію, у складі якої сформовано такі спеціальні комітети: з питань культури; економіки; соціальних питань і охорони здоров'я; питань громадянства і самоврядування; європейської інтеграції. Зусилля спеціальних комітетів зосереджено на вирішенні поточних проблем меншин, а розроблені ними пропозиції надсилаються безпосередньо урядові. Обслуговування роботи комітетів забезпечують відповідні міністерства, хоча певну адміністративну й координаційну робота покладено безпосередньо на Постійну Конференцію і її Секретаріат. Результатом роботи Постійної Конференції стала розробка закону, прийнятого в 2001 році "Про угорців, які проживають в сусідніх країнах". Починаючи з 2001 року, Офіс угорських жителів виконує функції щодо забезпечення впровадження положень цього Закону в життя. Офіс очолює голова, якого призначає на посаду і звільняє з посади прем'єр-міністр за рекомендацією міністра закордонних справ. Голова несе відповідальність за керівництво діяльністю Офісу, пов'язане з угорськими меншинами за кордоном, і виконання ним урядових рішень і представляє Офіс перед міністерствами, зовнішніми органами, безпосередньо здійснює керівництво діяльністю Секретаріату Угорської
Постійної Конференції. Структура Офісу об'єднує п'ять головних територіальних департаментів (Румунія; Словаччина; Україна; Сербія і Чорногорія; Словенія і Хорватія) для виконання завдань, безпосередньо пов'язаних з угорською діаспорою в цих регіонах; а також шість функціональних департаментів (стратегії і оцінки; преси і документації; юридичних питань, адміністративних і людських ресурсів; економічного розвитку і інформаційних послуг; розвитку освіти, культури і релігійних відносин; бюджетного) та секретаріат Угорської Постійної Конференції.
Відповідно до Закону "Про права національних і етнічних меншин" уряд створив Громадський Фонд меншин, головний офіс якого розміщено в Будапешті. Для керівництва ним призначається піклувальна рада, до складу якої входять по одному представнику від кожного національного органу самоврядування меншин, обраного на їх загальних зборах, а в разі відсутності національного органу, представника обирає організація меншини; по одному представнику, призначеного кожною політичною партією, яка представлена в парламенті; по одному представникові, призначеному Міністерством внутрішніх справ, Міністерством закордонних справ, Міністерством культурної спадщини, Координаційною Радою з питань дітей і молоді, а також президент Академії наукУгорщини. Також Законом визначено механізм здійснення контролю за діяльністю Громадського Фонду - його здійснює Наглядовий комітет, що складається з двох представників, призначених парламентом (причому один - від опозиції); представника, призначеного адміністративним Державним секретарем в канцелярії прем'єр-міністра; і одного представника від Міністерства фінансів. Питання національних меншин перебувають у сфері функціональних повноважень відділу громадської освіти і зв'язку з меншинами в Міністерстві освіти; відділу з питань національних і етнічних меншин в Міністерстві культурної національної спадщини; відділу програм ринку праці і відділу соціального забезпечення в Міністерстві соціальної політики і питань сім'ї. Секретаріат з питань церкви в Міністерстві культурної національної спадщини координує урядові завдання, пов'язані з релігійним життям меншин. Секретаріат, яким керує помічник заступника державного секретаря, забезпечує взаємодію з релігійними громадами меншин. У 1995 році Урядом Угорщини було створено міжміністерський комітет, до складу якого увійшли представники усіх міністерств і органів, які відповідають за

 
 

Цікаве

Загрузка...