WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Вартість і структура капіталу - Реферат

Вартість і структура капіталу - Реферат

випадку розрахунок вартості позикового капіталу проводиться за формулою:
, (4.13)
де Дг - середньорічна сума дисконту по облігації;
Но - номінал облігації, що підлягає погашенню;
Керування вартістю приваблюваного капіталу в цьому випадку зводиться до розробки відповідної емісійної політики, що забезпечує повну реалізацію емітованих облігацій на умовах, не вище середньоринкових.
3. Вартість товарного (комерційного) кредиту оцінюється в розрізі двох форм його надання: а) кредит у формі короткострокової відстрочки платежу: б) кредит у формі довгострокової відстрочки платежу, оформленої векселем.
а) вартість товарного (комерційного) кредиту, наданого у формі короткострокової відстрочки платежу, на перший погляд представляється нульовою, тому що увідповідності зі сформованою комерційною практикою відстрочка розрахунків за поставлену продукцію в межах обумовленого терміну (як правило, до одного місяця) додатковою платою не обкладається. Інакше кажучи, зовні ця форма кредиту виглядає як безкоштовно надана постачальником фінансова послуга.
Однак насправді це не так. Вартість кожного такого кредиту оцінюється розміром знижки з ціни продукції, при здійсненні наявного платежу за неї. Якщо за умовами контракту відстрочка платежу допускається в межах місяця з дня постачання (одержання) продукції, а розмір цінової знижки за наявний платіж складає 5%, це і буде місячна вартість товарного кредиту, а в розрахунку на рік ця вартість становитиме 60%.
Таким чином, на перший погляд безкоштовне надання такого товарного кредиту може виявитися найдорожчим за вартістю залучення джерелом позикового капіталу.
Розрахунок вартості товарного кредиту, наданого у формі короткострокової відстрочки платежу, здійснюється за формулою:
, (4.14)
де ВКткк - вартість товарного (комерційного) кредиту, наданого на умовах короткострокової відстрочки платежу, %;
ЦС - розмір цінової знижки при здійсненні наявного платежу за продукцію, %;
ПО - період надання відстрочки платежу за продукцію, у днях.
З огляду на те, що вартість залучення цього виду позикового капіталу носить прихований характер, основу керування цією вартістю складає обов'язкова оцінка її в річній ставці кожного наданого товарного кредиту і її порівняння з вартістю залучення аналогічного банківського кредиту. Практика показує, що в багатьох випадках вигідніше узяти банківський кредит для постійної негайної оплати продукції й одержання відповідної цінової знижки, ніж користуватися такою формою товарного (комерційного) кредиту.
б) вартість товарного (комерційного) кредиту у формі довгострокової відстрочки платежу з оформленням векселя формується на тих же умовах, що і банківського, однак повинна враховувати при цьому втрату цінової знижки за наявний платіж даної продукції. Керування вартістю цієї форми товарного кредиту, як і банківської, зводиться до пошуку варіантів постачань аналогічної продукції, які мінімізують розміри цієї вартості.
Вартість внутрішньої кредиторської заборгованості підприємства при визначенні середньозваженої вартості капіталу враховується за нульовою ставкою, тому що являє собою безкоштовне фінансування підприємства за рахунок цього виду позикового капіталу. Сума цієї заборгованості умовно прирівнюється до власного капіталу тільки при розрахунку нормативу забезпеченості підприємства власними оборотними коштами. У всіх інших випадках ця частина так званих "стійких пасивів" розглядається як короткостроковий позиковий капітал (у межах одного місяця). Це пояснюється тим, що терміни виплат цієї нарахованої заборгованості не залежать від підприємства і вона не відноситься до керованого фінансування з позицій оцінки вартості капіталу.
З урахуванням оцінки вартості окремих складових елементів позикового капіталу і питомої ваги кожного з цих елементів у загальній його сумі може бути визначена середньозважена вартість позикового капіталу підприємства.
3 Управління структурою капіталу
Структура капіталу являє собою співвідношення власних і позикових фінансових засобів, використовуваних підприємством у процесі своєї господарської діяльності. Структура капіталу визначає багато аспектів не тільки фінансової, але й операційної та інвестиційної його діяльності, впливає на кінцеві результати цієї діяльності. Вона впливає на коефіцієнт рентабельності активів і власного капіталу (тобто на рівень економічної і фінансової рентабельності підприємства), визначає систему коефіцієнтів фінансової стійкості і платоспроможності (тобто рівень основних фінансових ризиків) і в кінцевому рахунку формує співвідношення ступеня прибутковості і ризику в процесі розвитку підприємства.
Формування структури капіталу нерозривно пов'язане з урахуванням особливостей кожної з його складових частин. Власний капітал характеризується наступними основними позитивними особливостями:
- простотою залучення, тому що рішення, пов'язані зі збільшенням власного капіталу (особливо за рахунок внутрішніх джерел його формування), приймаються власниками і менеджерами підприємства без необхідності одержання згоди інших суб'єктів;
- більш високою здатністю генерувати прибуток у всіх сферах діяльності, тому що при його використанні не потрібна сплата позичкового відсотка у всіх його формах;
- забезпеченням фінансової стійкості розвитку підприємства, його платоспроможності у довгостроковому періоді, а відповідно і зниженням ризику банкрутства.
Разом з тим йому властиві такі недоліки:
- обмеженість обсягу залучення, а отже, і можливостей істотного розширення операційної та інвестиційної діяльності підприємства в періоди сприятливої кон'юнктури ринку на окремих етапах його життєвого циклу;
- висока вартість у порівнянні з альтернативними позиковими джерелами формування капіталу;
- невикористовувана можливість приросту коефіцієнта рентабельності власного капіталу за рахунок ефекту фінансового левериджа, тому що без залучення позикового капіталу неможливо забезпечити перевищення коефіцієнта фінансової рентабельності діяльності підприємства над економічною.
Таким чином, підприємство, що використовує тільки власний капітал, має найвищу фінансову стійкість (його коефіцієнт автономії дорівнює одиниці), але обмежує темпи свого розвитку (тому що не може забезпечити формування необхідного додаткового обсягу активів у періоди сприятливої кон'юнктури ринку) і не використовує фінансові можливості приросту прибутку на вкладений капітал (тобто не одержує ефект фінансового левериджа).
Позиковий капітал характеризується наступними позитивними особливостями:
- досить широкими можливостями залучення, особливо при високому кредитному рейтингу підприємства, наявності чи застави гарантії поручителя;
- забезпеченням росту фінансового потенціалу

 
 

Цікаве

Загрузка...