WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Основи фінансового менеджменту - Реферат

Основи фінансового менеджменту - Реферат

Особливо важливо для фінансового менеджера вміти читати бухгалтерський баланс, тому що останній є конкретним звітним документом, що характеризує використання фінансових засобів суб'єкта господарювання.
Фінансовий менеджер повинен уміти розбиратися у фінансовій інформації (вітчизняній і зарубіжній), аналізувати результати фінансової діяльності й ефективність заходів щодо вкладення капіталу, складати фінансовий план, розраховувати і прогнозувати результати від використання капіталу, оцінювати раціональність і ефективність розроблюваних фінансових програм, складати звіт з використання фінансових ресурсів.
Як правило, фінансовий менеджер є найманим працівником, що залучається до управлінської діяльності за контрактом. У контракті, укладеному між фінансовим менеджером і керівни-ком-власником, обумовлюються умови роботи фінансового менеджера, порядок і розмір оплати його праці. Фінансовий менеджер як вищий службовець, крім заробітної плати, може одержувати винагороду у вигляді відсотка від прибутку. Така винагорода називається тантьєма. Розмір тантьєми визначається вищим органом керування суб'єкта: зборами акціонерів, зборами засновників товариства, правлінням підприємства з іноземними інвестиціями, зборами членів кооперативу.
4 Фінансовий механізм та його структура
Зміст фінансового менеджменту полягає в ефективному використанні фінансового механізму для досягнення цілей колективу підприємства. Фінансовий механізм - це система управління фінансами, призначена для організації взаємодії фінансових відносин і грошових фондів з метою оптимізації діяльності суб'єкта господарювання. Структуру фінансового механізму, на думку авторів [27], формують п'ять взаємопов'язаних елементів: фінансові методи, фінансові важелі, правове, нормативне та інформаційне забезпечення (рис. 1.3).
Фінансовий метод можна визначити як спосіб впливу фінансових відносин на господарський процес. Фінансові методи діють у двох напрямках: по лінії керування рухом фінансових ресурсів і по лінії ринкових комерційних відносин, пов'язаних з порівнянням витрат і результатів, з матеріальним стимулюванням і відповідальністю за ефективне використання грошових фондів. Ринковий зміст у фінансові методи вкладається не випадково. Це обумовлено тим, що функції фінансів усфері виробництва і звертання тісно пов'язані з комерційним розрахунком. Комерційний розрахунок являє собою порівняння в грошовій (вартісній) формі витрат і результатів господарської діяльності. Метою застосування комерційного розрахунку є одержання максимальних доходів при певних витратах капіталу в умовах конкурентної боротьби. Реалізація зазначеної мети вимагає порівняння розмірів вкладеного (авансованого) у виробничо-торгову діяльність капіталу з фінансовими результатами цієї діяльності. При цьому необхідно розрахувати і зіставити різні варіанти вкладення капіталу за заздалегідь прийнятими критеріями вибору (максимум доходу на гривню капіталу, мінімум грошових витрат і фінансових втрат і ін.). Дія фінансових методів виявляється в утворенні і використанні грошових фондів.
Правове забезпечення функціонування фінансового механізму включає законодавчі акти, постанови, накази, циркулярні листи й інші правові документи органів керування.
Нормативне забезпечення функціонування фінансового механізму утворять інструкції, нормативи, норми, тарифні ставки, методичні вказівки і роз'яснення і т.п.
Інформаційне забезпечення функціонування фінансового механізму складається з різного роду і виду економічної, комерційної, фінансової й іншої інформації. До фінансової інформації належать повідомлення про фінансову стійкість і платоспроможність своїх партнерів і конкурентів, про ціни, курси, дивіденди, відсотки на товарному, фондовому і валютному ринках і т.п. Повідомлення про становище справ на біржових, позабіржових ринках, про фінансову і комерційну діяльність будь-яких гідних уваги суб'єктів, різні інші вісті. Той, хто володіє інформацією, володіє і фінансовим ринком. Інформація (наприклад, про постачальників, про покупців і ін.) може бути одним з видів інтелектуальної власності (ноу-хау) і вноситися як внесок у статутний капітал акціонерного товариства.
Фінансовий менеджер, що володіє досить високою кваліфікацією, завжди намагається одержати будь-яку інформацію, навіть найгіршу, чи якісь ключові моменти такої інформації, чи відмову від розмови на дану тему (мовчання - це теж мова спілкування) і використати їх з користю для себе. Інформація збирається по крихтах. Ці крихти, зібрані воєдино, мають уже повновагову інформаційну цінність. Наявність у фінансового менеджера надійної ділової інформації дозволяє швидше приймати фінансові і комерційні рішення, впливати на правильність таких рішень, що, природно, веде до збільшення прибутку. Належне використання інформації при укладанні контрактів зводить до мінімуму імовірність фінансових втрат. Будь-яке рішення ґрунтується на інформації. Якість інформації має важливе значення. Чим більш розпливчаста інформація, тим невизначеніше рішення. Якість інформації повинна оцінюватися при її одержанні, а не при передачі. Інформація старіє швидко, тому її варто використовувати оперативно.
?
ЛIТЕРАТУРА
1. Конституція України.-К., 1996.
2. Закон України "Про власність" // Відомості Верховної Ради України.- 1991-№20.
3. Закон України "Про підприємництво" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14.
4. Закон України "Про господарські товариства" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 49.
5. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом". 784-ХІУ від 30.06.1999.
6. Указ Президента України "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" // Урядовий кур'єр. - 1994. - № 31-32.
7. Закон України "Про банки й банківську діяльність" // Урядовий кур'єр від 17.01.2001.
8. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.1991.
9. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" // Інформаційний бюлетень. Асоціація українських банків. - 1996.- №12.
10. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом - М.: Финансы и статистика, 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...