WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Основи фінансового менеджменту - Реферат

Основи фінансового менеджменту - Реферат

об'єкта керування. Тому фінансовий менеджмент повинен базуватися на знанні стандартних прийомів керування, умінні швидко і правильно оцінювати конкретну фінансову ситуацію, здатності швидко знайти оптимальний, якщо не єдиний, вихід з цієї ситуації. У фінансовому менеджменті готових рецептів немає і бути не може. Він учить тому, як, знаючи методи, прийоми, способи рішення тих чи інших господарських задач, домогтися відчутного успіху для конкретного господарського суб'єкта.
3 Фінансовий менеджмент як орган керування
Фінансовий менеджмент як економічний орган управління господарського суб'єкта являє собою частину апарату керування, частину управління цим господарюючим суб'єктом. На великих підприємствах, в акціонерних товариствах таким апаратом керування може бути фінансова дирекція на чолі з фінансовим директором чи головним фінансовим менеджером. Фінансова дирекція є однієї з центральних служб апарату керування, що створюються управлінням чи дирекцією господарського суб'єкта. Фінансова дирекція складається з різних підрозділів, наприклад, фінансового відділу, планово-економічного відділу, бухгалтерії, лабораторії (бюро, сектор) економічного аналізу, відділу внутрішньогосподарського підряду, відділу валютних операцій і ін. Дирекція і кожен її підрозділ функціонують на основі Положення про фінансову дирекцію чи підрозділ. Положення про фінансову дирекцію містить у собі загальні моменти організації дирекції, завдання дирекції, її структуру, функції дирекції, взаємини з іншими підрозділами (дирекціями)і службами господарського суб'єкта права і відповідальність дирекції.
Фінансова дирекція і її підрозділи виконують наступні основні функції:
забезпечують фінансову діяльність (використання фінансових ресурсів, одержання прибутку і т.п.) господарського суб'єкта і його підрозділів;
розробляють фінансову програму розвитку господарського суб'єкта і його підрозділів;
визначають інвестиційну політику, спрямовану як на розвиток свого виробничо-торгового процесу шляхом прямого вкладення капіталу і випуску власних цінних паперів (акцій, облігацій), так і на вкладення в статутний капітал інших суб'єктів, що господарюють, придбання цінних паперів (в основному акцій) інших емітентів з метою отримання доходів і одержання прав на керування цими суб'єктами господарювання;
розробляють кредитну політику, спрямовану на випуск векселів, надання комерційних, фінансових кредитів і видачу позик іншим суб'єктам господарювання;
визначають кошторис витрат фінансових засобів для всіх підрозділів господарського суб'єкта;
забезпечують валютну політику господарського суб'єкта (одержання і витрата валюти, валютні розрахунки і кредити, страхування від валютних ризиків і т.п.);
розробляють плани фінансових заходів, фінансові плани господарського суб'єкта і його підрозділів;
беруть участь у розробці бізнес-плану суб'єкта;
ведуть фінансові розрахунки з постачальниками, покупцями, підрядниками, банком, податковою службою;
здійснюють страхування від фінансових ризиків, заставні, трастові, лізингові й інші фінансові операції;
визначають показники комерційного розрахунку і внутрішньогосподарського підряду, контролюють їхню реалізацію;
аналізують фінансово-комерційну діяльність і валютну самоокупність господарського суб'єкта і його підрозділів;
ведуть бухгалтерський і статистичний у сфері фінансів облік, складають баланси.
В управлінні фінансовою діяльністю головною дійовою особою є фінансовий менеджер - професіональний спеціаліст, який здійснює кваліфіковане керівництво фінансовою діяльністю підприємства. На великих підприємствах, в акціонерних товариствах зазвичай формується група фінансових менеджерів, за кожним з яких закріплюються визначені обов'язки, визначений напрямок роботи. Очолює таку групу провідний фінансовий менеджер. Якщо таких груп кілька, то їх очолює головний фінансовий менеджер. На невеликому підприємстві, в товаристві задля економічної доцільності може працювати тільки один фінансовий менеджер. Виробнича діяльність фінансового менеджера регламентується його посадовою інструкцією. Посадова інструкція встановлює загальні вимоги до працівника, його обов'язки, права і відповідальність.
Функціональними обов'язками фінансового менеджера можуть бути:
організація фінансової роботи на підприємстві;
розробка прогнозів, проектів і планів вкладення капіталу (пряме вкладення, венчурне вкладення, вкладення в цінні папери), оцінка різних варіантів вкладення капіталу з урахуванням ступеня ризику і розміру одержуваного доходу, вибір оптимального варіанта;
розробка перспективних і поточних фінансових планів (баланс доходів і витрат), планів надходження і витрати іноземної валюти;
участь у розробці бізнес-плану господарського суб'єкта у частині фінансових показників, а також фінансових нормативів (норматив витрат, норматив використання фінансових засобів, норматив оборотних коштів і т.п.);
організація комерційного розрахунку і внутрішньогосподарського підряду - визначає показники комерційного розрахунку і внутрішньогосподарського підряду, розраховує їхню величину, здійснює організацію;
проведення кредитної політики;
здійснення валютної політики;
формування фінансової документації (банківської, статистичної і т.п.);
аналіз фінансового стану господарського суб'єкта і ефективності використання фінансових ресурсів, фінансових заходів;
контроль за виконанням планових фінансових показників.
До фінансового менеджера пред'являються визначені кваліфікаційні вимоги, тобто що він повинен знати і що він повинен уміти робити. Ці вимоги становлять кваліфікаційну характеристику працівника, що звичайно додається до його посадової інструкції.
Фінансовий менеджер повинен знати теорію фінансів, кредиту і фінансового менеджменту, бухгалтерський облік, чинне законодавство України в галузі фінансової, кредитної, банківської, біржової і валютної діяльності, порядок здійснення операцій на фінансовому ринку (ринку капіталу, ринку кредитних ресурсів, ринку цінних паперів, валютному ринку), основи економіки господарського суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, оподатковування, методику і методологію економічного аналізу.

 
 

Цікаве

Загрузка...