WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Основи фінансового менеджменту - Реферат

Основи фінансового менеджменту - Реферат

ресурсів, видатків, доходів, попиту і пропозицій на капітал. Фінансова система є відкритою системою, оскільки обмінюється інформацією з зовнішнім середовищем.
Фінансовий менеджмент включає в себе стратегію і тактику управління. Фінансова стратегія підприємства визначає, яким чином і на яких умовах будуть залучатися фінансові ресурси, як буде відбуватися розрахунок за залученими коштами і як буде будуватися амортизаційна політика, як будуть використовуватися залучені підприємством фінанси для досягнення стійкого високого дивіденду або поступового росту курсу акцій на фондових біржах тощо.
Тактика - це конкретні методи і прийоми для досягнення поставленої мети в конкретних умовах. Завданням тактики є вибір найбільш оптимального рішення інайбільш привабливих в даній господарській ситуації інструментів управління.
2 Функції фінансового менеджменту
В основі фінансового менеджменту лежать форми поділу праці, у яких відображається функціональний зміст управлінської діяльності. Функції фінансового менеджменту визначають формування структури керуючої системи. Розрізняють два основних типи функцій фінансового менеджменту: функції об'єкта керування і функції суб'єкта керування.
До функцій об'єкта керування у фінансовому менеджменті належать наступні конкретні функції:
організація грошового обігу, постачання фінансовими засобами й інвестиційними інструментами (цінностями), постачання основними й оборотними фондами (тобто устаткуванням, сировиною, матеріально-технічним забезпеченням), організація фінансової роботи і т.д. Функції суб'єкта керування являють собою загальний вид діяльності, що виражає напрямок здійснення впливу на відносини людей у господарському процесі й у фінансовій роботі. Ці функції, тобто конкретний вид управлінської діяльності, послідовно складаються із збору, систематизації, передачі, збереження інформації, вироблення й ухвалення рішення, перетворення його в команду. Функції суб'єкта керування у фінансовому менеджменті включають планування, прогнозування, організацію, регулювання, координування, стимулювання, контроль.
Планування у фінансовому менеджменті відіграє істотну роль. Адже, щоб дати команду, треба скласти завдання, програму дії, а для цього необхідно розробити план фінансових заходів, одержання доходів, ефективного використання фінансових ресурсів. Функція керування - фінансове планування - охоплює весь комплекс заходів як щодо вироблення планових завдань, так і щодо втілення їх у життя. Фінансове планування являє собою також процес розробки людьми конкретного плану фінансових заходів, тобто звичайний вид діяльності людини. Для того, щоб ця діяльність була успішною, виробляються методологія і методика розробки фінансових планів.
Прогнозування у фінансовому менеджменті являє собою розробку на тривалу перспективу змін фінансового стану об'єкта в цілому і різних його частин. Прогнозування, на відміну від планування, не ставить завдання безпосередньо здійснити на практиці розроблені прогнози. Ці прогнози являють собою передбачення відповідних змін. Особливістю прогнозування є також альтернативність у побудові фінансових показників і параметрів, що визначає варіантність розвитку фінансового стану об'єкта керування на основі тенденцій, що намітилися. Прогнозування може здійснюватися як на основі екстраполяції минулого в майбутнє з урахуванням експертної оцінки тенденції зміни, так і на основі прямого передбачення змін. Ці зміни можуть виникнути зненацька. Керування на основі передбачення цих змін вимагає вироблення у фінансового менеджера визначеного чуття ринкового механізму й інтуїції, а також застосування гнучких негайних вирішень.
Організація у фінансовому менеджменті - об'єднання людей, що спільно реалізують фінансову програму на основі визначених правил і процедур. До цих правил і процедур належать: створення органів керування, побудова структури апарату керування, установлення взаємозв'язку між управлінськими підрозділами, розробка норм, нормативів, методик і т.п.
Регулювання у фінансовому менеджменті являє собою вплив на об'єкт керування, за допомогою якого досягається стан стійкості фінансової системи у випадку виникнення відхилення від заданих параметрів. Регулювання охоплює головним чином поточні заходи щодо усунення виниклих відхилень від графіків, планових завдань, установлених норм і нормативів.
Координація у фінансовому менеджменті - погодженість робіт усіх ланок системи керування, апарату керування і фахівців. Координація забезпечує єдність відносин об'єкта керування, суб'єкта керування, апарату керування й окремого працівника.
Стимулювання у фінансовому менеджменті - спонукання працівників фінансової служби до зацікавленості в результаті своєї праці. За допомогою стимулювання здійснюється керування розподілом матеріальних і духовних цінностей у залежності від кількості і якості витраченої праці.
Контроль у фінансовому менеджменті являє собою перевірку організації фінансової роботи, виконання фінансових планів і т.п. За допомогою контролю збирається інформація про використання фінансових засобів і про фінансовий стан об'єкта, розкриваються додаткові фінансові резерви і можливості, вносяться зміни у фінансові програми, організацію фінансової роботи, фінансового менеджменту. Контроль припускає аналіз фінансових результатів. Аналіз, у свою чергу, є частиною процесу планування фінансів. Отже, фінансовий контроль служить зворотним боком фінансового планування і повинен розглядатися як його складова частина: контроль за виконанням фінансового плану, за виконанням прийнятих рішень.
Підходи до рішення управлінських задач можуть бути найрізноманітнішими, тому фінансовий менеджмент має багатоваріантність. Багатоваріантність фінансового менеджменту означає поєднання стандарту і неординарності фінансових комбінацій, гнучкість і неповторність тих і інших способів дії в конкретній господарській ситуації. Головне у фінансовому менеджменті - правильна постановка мети, що відповідає фінансовим інтересам об'єкта керування. Фінансовий менеджмент дуже динамічний. Ефективність його функціонування багато в чому залежить від швидкості реакції на зміни умов фінансового ринку, фінансової ситуації, фінансового стану

 
 

Цікаве

Загрузка...