WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Основи фінансового менеджменту - Реферат

Основи фінансового менеджменту - Реферат


Реферат на тему:
Основи фінансового менеджменту
?
План
1. Суть фінансового менеджменту
2. Функції фінансового менеджменту
3. Фінансовий менеджмент як орган керування
4. Фінансовий механізм та його структура
?
1 Суть фінансового менеджменту
Господарський механізм нашої держави неухильно рухається в напрямку утворення саморегульованої економіки, використання різних форм власності та ринкових важелів. Для забезпечення успіху в цих, ще досить незвичних для наших господарників, умовах необхідно пильно стежити за найменшими змінами в сфері фінансів. Той, хто хоче займатися бізнесом, повинен вивчати дедалі складніші методи з метою можливо найточнішого передбачення ситуації у конкурентній боротьбі. Адже ситуації постійно змінюються як в самій організації, так і навколо неї. Своєчасне виявлення змін в житті суспільства, фінансовій сфері дає змогу оперативно формувати відповідні реакції на ці зміни.
В умовах ринкової економіки суттєво підвищується значимість ефективного управління фінансовими ресурсами. Від того, наскільки ефективно і доцільно вони трансформуються в основні та обігові фонди, а також в засоби стимулювання робочої сили, залежить фінансовий рівень підприємства в цілому, його власників та працівників. Фінансові ресурси в цих умовах набувають першочергового значення, оскільки це єдиний вид ресурсів підприємства, що трансформується безпосередньо і з мінімальним часовим лагом в будь-який інший вид ресурсів. Роль фінансових ресурсів важлива на всіх рівнях управління (стратегічному, тактичному, оперативному), але найбільшого значення вони набувають в плані стратегії розвитку підприємства.
Керування є процесом вироблення і здійснення керуючих впливів. Керуючий вплив - це вплив на об'єкт керування, призначений для досягнення мети керування. Вироблення керуючих впливів включає збір, передачу й обробку необхідної інформації, прийняття рішень. Здійснення керуючих впливів охоплює передачу керуючих впливів і при необхідності перетворення їх у форму, безпосередньо сприйману об'єктом керування.
Менеджмент у всіх своїх рішеннях керується економічними міркуваннями. Тому будь-яка дія менеджменту - це захід економічного характеру. В основі менеджменту лежать цілеспрямований пошук, безупинне навчання й організація роботи для найбільш ефективного використання всіх ресурсів, у тому числі фінансових. Фінансовий менеджмент є частиною загального менеджменту.
Фінансовий менеджмент можна визначити як систему раціонального й ефективного використання капіталу, як механізм керування рухом фінансових ресурсів. Фінансовий менеджмент спрямований на збільшення фінансових ресурсів, інвестицій і нарощування обсягу капіталу. У загальному вигляді фінансовий менеджмент можна представити наступною схемою (рис. 1.1).
Рисунок 1.1 - Загальна схема фінансового менеджменту
Дана схема дає загальне уявлення про фінансовий менеджмент як про механізм керування рухом фінансових ресурсів. Кінцева мета такого керування відповідає цільовій функції господарського суб'єкта - одержанню прибутку.
Будь-який вид підприємницької діяльності починається з пошуку відповіді на такі три ключові запитання:
1. Якою повинна бути величина і оптимальний склад активів підприємства, щоби досягнути поставлених перед ним цілей та завдань?
2. Де знайти джерела фінансування і яким має бути їх оптимальний склад?
3. Як організувати поточне і перспективне управління фінансовою діяльністю, щоби забезпечити платоспроможність і фінансову стійкість підприємства?
Вирішуються ці питання в колі фінансового менеджменту, що є однією з важливих підсистем загальної системи управління підприємством.
Фінансовий менеджмент має справу з фінансами організації, її грошовими коштами, залученими у виробничо-господарську діяльність, і спрямований на підготовку рішень, що приймаються в зв'язку з формуванням та функціонуванням оптимальної структури фінансових коштів організації з метою максимізації прибутку. Логіка його функціонування показана на рис. 1.2.
Отже, об'єктом управління у фінансовому менеджменті є сукупність умов здійснення грошового обігу, кругообігу вартості, руху фінансових ресурсів і фінансових відносин між господарюючими суб'єктами та їх підрозділами в господарському процесі. Суб'єкт управління - це група спеціалістів, яка за допомогою фінансових інструментів, методів та відповідної фінансової інформації здійснює цілеспрямований вплив на функціонування об'єкта. Вплив суб'єкта на об'єкт управління характеризується такими властивостями.
КЕРУЮЧА ПІДСИСТЕМА
Організаційна структура фінансового управління Кадри фінансового підрозділу Фінансові інструменти Фінансові методи Інформація фінансового характеру Технічні засоби управління фінансами
ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ
Джерела фінансових ресурсів Фінансові ресурси Фінансові відносини
Рисунок 1.2 - Структура і процес функціонування підсистеми фінансового управління на підприємстві
По-перше, будь-який об'єкт управління являє собою системну сукупність взаємодіючих елементів, що складають єдине ціле. Фінансова система входить у соціально-економічну систему, в основі якої лежать інтереси людей. Сукупність суспільних, колективних і особистих інтересів впливає на становище системи і процес її розвитку. Оскільки кожному елементу фінансової системи властиві свої особливості, то можна сформулювати таке правило фінансового менеджменту: завжди необхідно забезпечувати фінансову стійкість системи в цілому, а не тих чи інших її елементів або підсистем.
По-друге, вплив суб'єкта на об'єкт управління може здійснюватися тільки за умови циркулювання відповідної інформації між керуючою і керованою підсистемами. Процес управління незалежно від його конкретного змісту завжди передбачає отримання, передачу, переробку та використання інформації (див. рис. 1.2).
По-третє, фінансова система є складною, динамічною і відкритою. Складність фінансової системи визначається неоднорідністю складових елементів, різнохарактерністю зв'язків між ними та структурними особливостями. Динамічність фінансової системи зумовлена тим, що вона перебуває в постійному динамічному розвитку, має справу з постійно змінною величиною фінансових

 
 

Цікаве

Загрузка...