WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Аналіз фінансового стану підприємства - Реферат

Аналіз фінансового стану підприємства - Реферат

рахунок власних коштів
Бажано, щоби значення Ка наближалося до одиниці.
З позиції довготермінової перспективи платоспроможність підприємства характеризується структурою джерел коштів та залежністю від зовнішніх суб'єктів господарювання. З кількісної сторони її можна оцінити за допомогою відповідних показників.
Коефіцієнт автономії (Ка) характеризує можливість підприємства виконати свої зовнішні зобов'язання за рахунок власних коштів
Доповненням до попереднього коефіцієнта можна вважати показник концентрації залученого капіталу (Кзк)
Сума Ка і Кзк завжди дорівнює одиниці.
Для найбільш загальної оцінки платоспроможності (фінансової рівноваги) розраховується співвідношення залученого і власного капіталу (Кзв)
Зростання цього показника свідчить про посилення залежності підприємства від інвесторів та кредиторів, що знижує його фінансову стійкість.
Для визначення структури капіталу розраховують показник довгострокового залучення позичених коштів (Кдз)
Збільшення даного показника в динаміці - негативна тенденція, зростає залежність від зовнішніх інвесторів та потреба в обслуговуванні залучених коштів.
Розрахувавши наведені показники, надалі необхідно провести аналіз усіх чинників, що впливають на їх величину. При цьому слід пам'ятати, що для підприємств будь-якої форми власності кредитори і контрагенти будуть віддавати перевагу підприємствам з великою часткою власного капіталу та високим рівнем фінансової автономії.
Величина дебіторської і кредиторської заборгованості визначається в основному умовами розрахунків підприємства з покупцями та постачальниками. Дебіторська заборгованість аналізується з метою прийняття управлінських рішень, спрямованих на її скорочення та стягнення сумнівної дебіторської заборгованості. Аналіз проводиться по окремих покупцях з урахуванням дати виникнення заборгованості, суми та терміну неплатежів. За даними звітності (форми 1, 2) можна визначити деякі показники, що характеризують стан дебіторської заборгованості. Серед них коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, періодпогашення дебіторської заборгованості, частка дебіторської заборгованості у загальному обсязі поточних активів, частка сумнівної дебіторської заборго-ваності у загальному обсязі заборгованості. Аналіз цих показників рекомендується проводити з допомогою методів порівняння, групування, елімінування та факторного аналізу.
При управлінні дебіторською заборгованістю важливо брати до уваги два підходи:
- порівняння додаткового прибутку з втратами за рахунок зміни політики розрахунків за реалізовану продукцію;
- оптимізація величини і термінів погашення дебіторської та кредиторської заборгованості.
Перший підхід передбачає - якщо продавати продукцію з відстрочкою платежів, то необхідно порівнювати витрати від появи додаткової дебіторської заборгованості з приростом прибутку в результаті збільшення виручки від реалізації.
Другий підхід передбачає максимальне використання усіх можливостей скорочення фінансового циклу - залучення для фінансування дебіторської заборгованості коштів, призначених для розрахунку з кредиторами за товари.
Аналіз кредиторської заборгованості може проводитись з використанням наведеної вище методики аналізу дебіторської заборгованості.
Кредитоспроможність підприємства характеризується поточним фі-нансовим станом, своєчасним розрахунком за раніше отримані кредити та швидкістю мобілізації, при необхідності, коштів з різних джерел. Оцінка кредитоспроможності підприємства проводиться з метою вирішення питання про можливість надання йому кредиту банком. Для цього використовуються показники, які дають повне уявлення про результати фінансової діяльності підприємства-позичальника. Беручи до уваги велику кількість різнорідних показників, можна розраховувати класність окремих позичальників, використовуючи інформацію табл. 7.3.
Таблиця 7.3 - Визначення класності підприємства-позичальника
Клас Порядок кредитування
А Немає жодних сумнівів щодо своєчасності і повноти погашення позичальником кредиту і сплати процентів за ним. Першокласні клієнти банку, яким можуть бути надані певні пільги при кредитуванні.
Б Немає претензій до своєчасного і повного погашення позики (процентів) на момент класифікації, але можливі реорганізація і диверсифікація виробництва, зміна спеціалізації і кон'юнктури не дозволяють віднести підприємство-позичальник до класу А. Встановлений звичайний порядок кредитування.
В Періодичні затримки погашення позики (процентів) не вселяють довіри банку. Підприємство-позичальник може отримати окремі види позик.
Г Слід очікувати неповернення повної суми позики в строк і на умовах, передбачених кредитним договором (високоризиковане кредитування).
Д Кредитування неприпустиме (видані позики підлягають поверненню в судовому порядку). Некредитоспроможні підприємства.
ЛIТЕРАТУРА
1. Конституція України.-К., 1996.
2. Закон України "Про власність" // Відомості Верховної Ради України.- 1991-№20.
3. Закон України "Про підприємництво" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14.
4. Закон України "Про господарські товариства" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 49.
5. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом". 784-ХІУ від 30.06.1999.
6. Указ Президента України "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" // Урядовий кур'єр. - 1994. - № 31-32.
7. Закон України "Про банки й банківську діяльність" // Урядовий кур'єр від 17.01.2001.
8. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.1991.
9. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" // Інформаційний бюлетень. Асоціація українських банків. - 1996.- №12.
10. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом - М.: Финансы и статистика, 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...