WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Реальні інвестиції та оцінка їх ефективності - Реферат

Реальні інвестиції та оцінка їх ефективності - Реферат

значення показників, що характеризують інвестиційні проекти, фактично виконують роль критеріїв ефективності в процесі добору проектів. Таким чином, перш ніж приступити до формування переліку критеріїв ефективності, розробіть докладний реальний стратегічний план діяльності компанії. Міжнародна практика оцінки економічної ефективності капітальних вкладень істотно базується на концепції тимчасової вартості грошей і заснована на наступних принципах:
1. Оцінка повернення інвестованого капіталу виробляється на основі показника грошового потоку (cash flow), що формується за рахунок чистого прибутку й амортизаційних відрахувань у процесі використання інвестиційного проекту.
2. Інвестований капітал так само, як і грошовий потік, приводиться до теперішнього часу або до визначеного розрахункового року (який, як правило, передує початку реалізації проекту).
3. Процес дисконтування капітальних вкладень і грошових потоків проводиться за різними ставками дисконту, що визначаються в залежності від особливостей інвестиційних проектів.
4. При визначенні ставки дисконту враховуються структура капітальних вкладень і вартість окремих складових капіталу.
В практичній діяльності фінансовому менеджеру доводиться робити вибір із декількох можливих для реалізації інвестиційних проектів. Таке завдання виникає тоді, коли є вибір серед привабливих інвестиційних проектів, а підприємство не може брати участь у всіх з причини обмеженості фінансових ресурсів. Розглянемо найбільш типові ситуації, що вимагають оптимізації розподілу інвестицій Оптимізація може бути просторовою і часовою [19].
Просторовій оптимізації характерні наступні ознаки:
загальна сума фінансових ресурсів на конкретний період часу (рік) обмежена зверху;
сумарний обсяг необхідних інвестицій для реалізації декількох взаємонезалежних інвестиційних проектів перевищує наявні ресурси підприємства;
необхідно скласти "інвестиційний портфель", максимізуючи сумарний можливий приріст капіталу.
В залежності від того, піддаються чи не піддаються поділу проекти, можливі різні способи вирішення даної задачі.
Проекти, що піддаються поділу
Мається на увазі, що можна реалізовувати на тільки повністю весь проект, але і будь-яку його частину. При цьому розглядається відповідна частка інвестицій (ПІ) і грошових надходжень (ГП). Послідовність дій в цьому випадку така:
1. Для кожного проекту визначається індекс рентабельності
; (6.1)
2. Проект впорядковується в міру зниження Ir.
3. В інвестиційний портфель включаються перших "р" проектів, які в сумі в повному обсязі можуть бути профінансовані.
4. Черговий проект береться не в повному обсязі, а лише в тій частині, в якій він може бути профінансований.
Приклад
Підприємство має можливість інвестувати в плановому році 55 тис. грн. Процентна ставка 10%. Необхідно скласти оптимальний інвестиційний портфель з таких альтернативних проектів:
Проекти Початкові інвестиції Грошовий потік
А 30 6; 11; 13; 12
Б 20 4; 8; 12; 5
В 40 12; 15; 15; 15
Г 15 4; 5; 6; 6
Розрахуємо два фінансових показники для кожного проекту
Проекти Ir ЧТВ
А 1,084 2,51
Б 1,134 2,68
В 1,121 4,82
Г 1,091 1,37
По мірі зниження Ir проекти впорядкуються наступним чином: Б; В; Г; А.
Найбільш оптимальною буде стратегія
Проекти П І Частини інвестицій, що включаються в портфель, % ЧТВ
Б 20 100 2,68
В 35 87,5 4,22
Всього 55 6,90
Можна перевірити, що будь-яка інша комбінація погіршує результати, зменшує ЧТВ. Зокрема, перевіримо варіант, коли проект В, що має найвищу ЧТВ, включається в портфель у повному обсязі.
В 40 100,0 4,82
Б 15 75,0 2,01
Всього 55 6,83
Проекти, що не піддаються поділу
В цьому випадку оптимальну комбінацію знаходять послідовним переглядом усіх можливих варіантів з розрахунком ЧТВ для кожного варіанту. Комбінація, що має сумарну ЧТВ, буде оптимальною.
Повернемося до нашого приладу. Можливі наступні комбінації проектів в інвестиційному портфелі: А +Б ; А+Г ; Б+Г ; В+Г . Розрахуємо сумарну ЧТВ для кожного варіанту.
?
Комбінації варіантів Сумарні інвестиції Сумарне ЧТВ
А+Б 50 ( 30 + 20 ) 5,19(2,51+2,68)
А+Г 45 (30+15) 3,88(2,51+1,37)
Б+Г 35 (20+15) 4,05(2,68+1,37)
В+Г 55 (40+15) 6,19(4,82+1,37)
Оптимальною комбінацією є варіанти В+Г.
Часова оптимізація характеризується наступним:
загальна сума фінансових ресурсів, доступних для фінансування в плановому році, обмежена зверху;
є декілька незалежних інвестиційних проектів, які з причини обмеженості фінансових ресурсів не можуть бути реалізовані в плановому році одночасно, але в наступному за плановим році проекти, що залишилися, або їх частини можуть бути реалізовані;
необхідно оптимально розподілити проекти на два суміжних роки.
Приклад
Вихідні дані беремо з попереднього прикладу. Необхідно скласти оптимальний інвестиційний портфель на два роки, якщо обсяг інвестицій на плановий рік обмежений сумою 70 тис.грн.
Розрахуємо втрати ЧТВ у випадку, якщо кожний з аналізованих проектів буде відстрочений на один рік
Проекти ЧТВ в першому році Дисконто-ваний множник (і=10%) ЧТВ в наступно-му році Втрати ЧТВ Величина відкладених на рік інвестицій Індекс можли-вих
втрат
1 2 3 4 5 6 7(5:6)
А 2,51 0,9091 2,28 0,23 30 0,0077
Б 2,68 0,9091 2,44 0,24 20 0,0120
В 4,82 0,9091 4,38 0,44 40 0,0110
Г 1,37 0,9091 1,25 0,12 15 0,0080
Індекс можливих втрат показує, яка відносна величина втрат у випадку відкладання проекту на один рік. З таблиці видно, що найменші втрати будуть у тому випадку, коли відкласти на рік проект А, потім Г, В, Б.
Таким чином, інвестиційний портфель 1-го року повинен включати проекти Б і В в повному обсязі, а також частину проекту Г. Другу частину проекту Г і проект А необхідно включити в портфель другого року.
Проекти Інвестиції Частина інвестицій, що включається в портфель, % ЧТВ
1-й рік
Б
В
Г 20
40
10 100
100
67 2,68
4,82
0,92
Всього 70 8,42
2-й рік
Г
А 5
30 33
100 0,41
2,28
Всього 2,69
Сумарна ЧТВ при формуванні портфеля за два роки складе (8,42+2,69) 11,11 тис. грн., а загальні втрати будуть 0,27 тис. грн. (2,51+2,68+4,82+1,37-11,11).
Більш складні варіанти оптимізації інвестиційного портфеля можливо формувати з допомогою математичних методів.
ЛIТЕРАТУРА
1. Конституція України.-К., 1996.
2. Закон України "Про власність" // Відомості Верховної Ради України.- 1991-№20.
3. Закон України "Про підприємництво" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14.
4. Закон України "Про господарські товариства" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 49.
5. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом". 784-ХІУ від 30.06.1999.
6. Указ Президента України "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" // Урядовий кур'єр. - 1994. - № 31-32.
7. Закон України "Про банки й банківську діяльність" // Урядовий кур'єр від 17.01.2001.
8. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.1991.
9. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" // Інформаційний бюлетень. Асоціація українських банків. - 1996.- №12.
10. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом - М.: Финансы и статистика, 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...