WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Взаємозв’язок прибутку підприємства з рухом грошових коштів. Визначення оптимального рівня грошових коштів. Управління дебіторською заборгованістю (ре - Реферат

Взаємозв’язок прибутку підприємства з рухом грошових коштів. Визначення оптимального рівня грошових коштів. Управління дебіторською заборгованістю (ре - Реферат

в інші види активів.
Забезпечення прискорення обороту грошових активів визначає необхідність пошуку резервів такого прискорення на підприємстві. Основними з цих резервів є:
- прискорення інкасації коштів, при якому скорочується залишок грошових активів у касі;
- скорочення розрахунків готівкою (наявні грошові розрахунки збільшують залишок грошових активів у касі і скорочують термін користування власними грошовими активами на період проходження платіжних документів постачальників);
- скорочення обсягу розрахунків з постачальниками за допомогою акредитивів і чеків, тому що вони відволікають на тривалий період грошові активи з обороту в зв'язку з необхідністю попереднього їхнього резервування на спеціальних рахунках у банках.
Забезпечення рентабельного використання тимчасово вільного залишку грошових активів може бути здійснене за рахунок наступних заходів:
- узгодження з банком умов поточного збереження залишку коштів з виплатою депозитного відсотка (наприклад, шляхом відкриття контокорентного рахунку в банку);
- використання короткострокових грошових інструментів (у першу чергу, депозитних внесків у банках) для тимчасового збереження вільних грошових активів;
- використання високоприбуткових короткострокових фондових інструментів для розміщення резерву грошових активів (короткострокових депозитних сертифікатів, облігацій, казначейських зобов'язань, векселів), але за умови достатньої їхньої ліквідності на фондовому ринку.
Мінімізація втрат використовуваних грошових активів від інфляції здійснюється окремо по коштах у національній та іноземній валютах.
У національній валюті протиінфляційний захист грошових активів забезпечується в тому випадку, якщо норма рентабельності з використовування тимчасово вільного їхнього залишку не нижче темпу інфляції.
У іноземній валюті протиінфляційний захист грошових активів забезпечується вибором відповідної валюти.
Управління дебіторською заборгованістю
На рівень дебіторської заборгованості впливають наступні основні фактори:
оцінка і класифікація покупців у залежності від виду продукції, обсягу закупівель, платоспроможності клієнтів, історії кредитних відносин і передбачуваних умов оплати;
контроль розрахунків з дебіторами, оцінка реального стану дебіторської заборгованості;
аналіз і планування грошових потоків з урахуванням коефіцієнтів інкасації.
Керування дебіторською заборгованістю передбачає насамперед контроль за оборотністю засобів у розрахунках. Прискорення оборотності в динаміці розглядається як позитивна тенденція. Велике значення мають добір потенційних покупців і визначення умов оплати товарів, що передбачаються в контрактах.
Добір здійснюється за допомогою таких неформальних критеріїв, як дотримання платіжної дисципліни в минулому; прогнозні фінансові можливості покупця з оплати купленого ним обсягу товарів; рівень поточної платоспроможності; рівень фінансової стійкості; економічні і фінансові умови підприємства-продавця (затовареність, ступінь потреби в готівці і т.п.). Необхідна для аналізу інформація може бути отримана з публічно представленої фінансової звітності, від спеціалізованих інформаційних агентств, з неформальних джерел.
В основі керування дебіторською заборгованістю - два підходи:
- порівняння додаткового прибутку, пов'язаного з тією чи іншою схемою спонтанного фінансування, з витратами і втратами, що виникають при зміні політики реалізації продукції;
- порівняння й оптимізація величини і термінів дебіторської і кредиторської заборгованостей. Дані порівняння проводяться за рівнем кредитоспроможності, часу відстрочки платежу, стратегії знижок, доходів і витрат по інкасації.
Оцінка реального стану дебіторської заборгованості, тобто оцінка імовірності безнадійних боргів - одне з найважливіших питань керування оборотним капіталом. Ця оцінка ведеться окремо по групах дебіторської заборгованості з різними термінами виникнення. Фінансовий менеджер може при цьому використовувати накопичену на підприємстві статистику, а також скористатися послугами експертів-консультантів.
З метою максимізації припливу коштів підприємству варто розробляти варіанти моделей договорів із гнучкими умовами форми оплати і гнучким ціноутворенням. Можливі різні варіанти: від передоплати чи часткової передоплати до передачі на реалізацію і банківської гарантії.
Пропозиція знижок виправдана в трьох основних ситуаціях.
1. Зниження ціни приводить до розширення продажу, а структура витрат така, що це відображається на збільшенні загального прибутку від реалізації даної продукції. Інакше кажучи, товар високоеластичний і має досить високу частку постійних витрат.
2. Система знижок інтенсифікує приплив коштів в умовах дефіциту на підприємстві. При цьому можливе короткострокове критичне зниження цін аж до негативного фінансового результату від проведення окремих угод.
3. Система знижок за прискорення оплати більш ефективна, ніж система штрафних санкцій за прострочену оплату.
Мова знову йде про спонтанне фінансування. В умовах інфляції воно веде до зменшення поточної вартості реалізованої продукції, тому варто точно оцінити можливість надання знижки по достроковій оплаті.
Розглянемо приклад порівняльної оцінки двох варіантів короткострокового фінансування підприємством-продавцем:
- надання знижки заради якнайшвидшого покриття потреби в коштах;
- одержання кредиту без надання знижок.
Вихідні дані:
o інфляційний ріст цін - у середньому 2% за місяць;
o договірний термін оплати - 1 місяць;
o при оплаті за фактом відвантаження на початку місяця знижка 3%;
o банківський відсоток по короткостроковому кредиту - 40% річних;
o рентабельність альтернативних вкладень капіталу - 10% річних.
Розрахунок наведений у табл. 5.3.
Розрахунок показує, що при наданні знижки фірма може одержати доход більший, ніж при використанні кредиту.
Таблиця 5.3 - Розрахунокфінансового результату
Показник Надання знижки Кредит
1. Індекс цін 1,02 1,02
2. Коефіцієнт дисконтування 0,98 0,98
3. Втрати від знижки з кожної 1000 грн., грн. 30
4. Втрати від інфляції з кожної 1000 грн., грн.
1000-1000х0,98 = 20
5. Доход від альтернативних вкладень капіталу, грн. (1000-30)х0,1х0,98 =
= 95,06 (1000х0,1)х0,98 = 98
6. Оплата відсотків, грн. - 1000х0,4/12 = 33,33
7. Фінансовий результат, грн. 95,06-30 = 65,06 98-20-33,33 =44,67
ЛIТЕРАТУРА
1. Конституція України.-К., 1996.
2. Закон України "Про власність" // Відомості Верховної Ради України.- 1991-№20.
3. Закон України "Про підприємництво" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14.
4. Закон України "Про господарські товариства" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 49.
5. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом". 784-ХІУ від 30.06.1999.
6. Указ Президента України "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" // Урядовий кур'єр. - 1994. - № 31-32.
7. Закон України "Про банки й банківську діяльність" // Урядовий кур'єр від 17.01.2001.
8. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.1991.
9. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" // Інформаційний бюлетень. Асоціація українських банків. - 1996.- №12.
10. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом - М.: Финансы и статистика, 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...