WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Взаємозв’язок прибутку підприємства з рухом грошових коштів. Визначення оптимального рівня грошових коштів. Управління дебіторською заборгованістю (ре - Реферат

Взаємозв’язок прибутку підприємства з рухом грошових коштів. Визначення оптимального рівня грошових коштів. Управління дебіторською заборгованістю (ре - Реферат

коштів в активах підприємства невисока, невеликий додатковий приплив їх може бути вкрай корисний, у протилежному випадку - навпаки. Перед фінансовим менеджером стоїть завдання визначити розмір запасу коштів виходячи з того, щоб ціна ліквідності не перевищила маржинального процентного доходу від державних цінних паперів.
З позиції теорії інвестування кошти являють собою один з окремих випадків інвестування в товарно-матеріальні цінності. Тому до них застосовні загальні вимоги. По-перше, необхідний базовий запас коштів для виконання поточних розрахунків. По-друге, необхідні визначені кошти для покриття непередбачених витрат. По-третє, доцільно мати визначену величину вільних коштів для забезпечення можливого чи прогнозованого розширення діяльності.
Таким чином, до грошових коштів можна застосувати моделі, розроблені в теорії управління запасами, які дозволяють оптимізувати величину грошових коштів. Мова йде про те, щоб оцінити: а) загальний об'єм грошових коштів та їх еквівалентів; б) яку їх частку потрібно тримати на розрахунковому рахунку, а яку - у вигляді швидкореалізованих цінних паперів; в) коли і в якому обсязі здійснювати взаємну трансформацію грошових коштів та швидкореалізованих активів.
Визначення мінімально необхідної потреби в грошових активах для здійснення поточної господарської діяльності спрямоване на встановлення нижньої межі залишку необхідних грошових активів у національній та іноземній валютах.
Розрахунок мінімально необхідної суми грошових активів (без обліку їхнього резерву у формі короткострокових фінансових вкладень) ґрунтується на планованому грошовому потоці від господарських операцій, зокрема, на обсязі витрати грошових активів за цими операціями у майбутньому періоді.
Мінімально необхідна потреба в грошових активах для здійснення поточної господарської діяльності може бути визначена за наступною формулою:
де ДАmin - мінімально необхідна потреба в грошових активах для здійснення поточної господарської діяльності в майбутньому періоді;
ПРДА - передбачуваний обсяг платіжного обороту для поточних господарських операцій у майбутньому періоді (відповідно до плану надходження і витрати коштів підприємства);
ОДА - оборотність грошових активів (у разах) в аналогічному за терміном звітному періоді (вона може бути скорегована з урахуванням планованих заходів з прискорення обороту грошових активів).
Диференціація мінімально необхідної потреби в грошових активах для основних видів поточних господарських операцій здійснюється тільки на тих підприємствах, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність. Мета такої диференціації полягає в тому, щоб із загальної мінімальної потреби в ДА виділити валютну їхню частину для того, щоб забезпечити формування необхідних підприємству валютних фондів. Основою здійснення такої диференціації є запланований обсяг витрати ДА для внутрішніх і зовнішньоекономічних операцій.
Виявлення діапазону коливань залишку грошових активів на окремих етапах майбутнього періоду ґрунтується на підсумкових показниках плану надходження і витрат коштів у розрізі окремих місяців (за річним планом) чи декад (за квартальним планом). Діапазон коливань залишку ДА виражається при цьому стосовно мінімального і середнього їхнього показника в майбутньому періоді (табл. 5.2).
Таблиця 5.2 - Діапазон коливань залишку грошових активів підприємства в майбутньому періоді (відповідно до плану надходження і витрат коштів)
Місяць Залишок грошових
активів на кінець
місяця,
тис. грн. Відхилення місячного
показника від середнього Відхилення місячного показника
від мінімального
(в іншому місяці)
тис. грн. (+,-) проценти (+,-) тис. грн. проценти
1 1,30 -0,16 -10,9 0,05 4,0
2 1,25 -0,21 -14,4 - -
3 1,34 -0,12 -8,2 0,09 7,2
4 1,42 -0,04 -2,7 0,17 13,6
5 1,51 +0,05 +3,4 0,26 20,8
6 1,48 +0,02 +1,4 0,23 18,4
7 1,44 -0,02 -1,4 0,19 15,2
8 1,52 +0,06 +4,1 0,27 21,6
9 1,54 +0,08 +5,5 0,29 23,2
10 1,56 +0,10 +6,8 0,31 24,8
11 1,53 +0,07 +4,8 0,28 22,4
12 1,58 +0,12 +8,2 0,33 26,4
В середньому за місяць 1,46 - - - -
У процесі виявлення діапазону коливань залишку ДА визначаються наступні їхні значення в плановому періоді:
мінімальний залишок (1,25 тис. грн.);
максимальний залишок (1,58 тис. грн.);
середній залишок (1,46 тис. грн.).
У практиці закордонного фінансового менеджменту застосовуються і більш складні моделі визначення мінімального, оптимального, максимального і середнього залишків ДА, які використовуються в тих випадках, якщо в зв'язку з невизначеністю майбутніх платежів план надходження і витрат коштів не може бути розроблений у помісячному (подекадному) розрізі.
Так, відповідно до моделі Баумола залишки ДА на майбутній період визначаються в наступних розмірах:
а) мінімальний залишок ДА приймається нульовим;
б) оптимальний (він же максимальний) залишок розраховується за формулою:
, (5.14)
де ДАmах - оптимальний залишок ДА у планованому періоді;
РК - середня сума витрат для обслуговування однієї операції з короткостроковими фінансовими вкладеннями;
ОДА - загальна витрата грошових активів у відповідному періоді;
СПКФВ - ставка відсотка по короткострокових фінансових вкладеннях у розглянутому періоді (виражена десятковим дробом).
в) середній залишок грошових активів відповідно до цієї моделі планується як половина оптимального (максимального) їхнього залишку.
Відповідно до моделі Міллера-Орра залишки грошових активів на майбутній період визначаються в наступних розмірах:
а) мінімальний залишок грошових активів приймається в розмірі мінімального їхнього резерву в звітному періоді (це значення повинно бути вище нуля);
б) оптимальний залишок грошових активів розраховується за формулою:
, (5.15)
де ОТ - сума максимального відхилення грошових активів від середнього в звітному періоді;
в) максимальний залишок грошових активів відповідно до цієї моделі приймається в триразовому розмірі ДАопт. Перевищення цього залишку визначає необхідність трансформації зайвих грошових активів у короткострокові фінансові вкладення;
г) середній залишок грошових активів розраховується в цьому випадку за формулою:
де ДАср - середній залишок грошових активів у планованому періоді;
ДАmin, ДАmах - відповідно мінімальний і максимальний залишки грошових активів, розраховані раніше.
Корегування потокуплатежів з метою зменшення максимальної і середньої потреби в залишках грошових активів здійснюються шляхом його оперативного регулювання (перенесення терміну окремих платежів по завчасному узгодженню з контрагентами).
На першому етапі регулюються декадні терміни витрати коштів (в міру їх надходження), що дозволяє мінімізувати залишки грошових активів у рамках кожного місяця (кварталу). Критерієм оптимальності цього етапу регулювання потоку платежів виступає мінімальний розмір середньоквадратичного відхилення залишку грошових активів підприємства від середнього їхнього значення.
На другому етапі розмір середнього залишку грошових активів оптимізується з обліком резервного запасу цих активів, що передбачається. При цьому спочатку визначається максимальний залишок грошових активів з урахуванням нерівномірності платежів і резервного запасу, а потім - їхній середній залишок.
Вивільнена в процесі коректування потоку платежів сума грошових активів реінвестується в короткострокові фінансові вкладення чи

 
 

Цікаве

Загрузка...