WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Фінансова санація та управління нею - Реферат

Фінансова санація та управління нею - Реферат


Реферат на тему:
Фінансова санація та управління нею
?
Санація - це система фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційно-правових, соціальних заходів, спрямованих на відновлення платоспроможності, ліквідності та прибутковості підприємства-боржника. Метою інституту санації у процедурі провадження справи про банкрутство є задоволення вимог кредиторів в іншому, ніж це передбачено ліквідаційною процедурою, порядку: на основі реалізації плану фінансового оздоровлення боржника.
План санації може бути у формі:
а) плану реорганізації (як правило, без збереження юридичної особи боржника);
б) плану фінансової санації (зі збереженням юридичної особи боржника). План санації повинен містити:
1. Аналіз причин фінансової кризи.
2. Оцінку фінансового стану боржника до початку санації.
3. Заходи щодо нормалізації фінансового стану боржника (спрямовані на відновлення платоспроможності, ліквідності та прибутковості).
4. Інформацію про те, наскільки реалізація плану санації поліпшує шанси задоволення претензій кредиторів у порівнянні з вихідною ситуацією.
5. Порівняльні розрахунки задоволення претензій кредиторів у разі реалізації плану санації та у разі задоволення вимог шляхом проведення ліквідаційних процедур.
6. Прогнозні показники фінансово-майнового стану боржника у процесі та після реалізації плану санації із вказівкою строків відновлення платоспроможності та погашення претензій кредиторів.
Винести ухвалу про проведення санації боржника та призначити керуючого санацією має право Арбітражний суд на клопотання комітету кредиторів.
Кандидатури керуючого санацією та інвестора (інвесторів) можуть бути запропоновані комітету кредиторів будь-яким із кредиторів, представником органу, уповноваженого управляти майном боржника. Керуючим санацією може бути запропонована особа, яка виконувала повноваження розпорядника майна, або керівник підприємства, якщо на це є згода комітету кредиторів та (або) інвесторів.
Одночасно з винесенням ухвали про санацію арбітражний суд своєю ухвалою призначає керуючого санацією за наявності у нього ліцензії.
З дня винесення ухвали про санацію:
- припиняються повноваження керівника боржника, управління боржником переходить до керуючого санацією;
- припиняються повноваження органів управління боржника юридичної особи. Органи управління боржника протягом трьох днів з дня прийняття рішення про санацію та призначення керуючого санацією зобов'язані забезпечити передачу керуючому санацією бухгалтерської та іншої документації боржника, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей;
- арешт на майно боржника та інші обмеження дій боржника щодо розпорядження його майном можуть бути накладені лише в межах процедури санації.
Після закінчення або дострокового припинення процедури санації неустойка (штрафи, пеня), а також суми завданих збитків, які боржник зобов'язаний сплатити кредиторам за грошовими зобов'язаннями та зобов'язаннями щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), можуть бути заявлені до оплати в розмірах, що були на день прийняття рішення про санацію, з урахуванням положень мирової угоди щодо відстрочки та (або) розстрочки, прощення боргів.
Керуючий санацією має право: самостійно розпоряджатися майном боржника з урахуванням обмежень, передбачених чинним законодавством; укладати від імені боржника мирову угоду та інші цивільно-правові угоди; відмовлятися від виконання договорів боржника у випадках, передбачених чинним законодавством.
Одним з важливих напрямків санації боржника є реструктуризація підприємства. Це здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства шляхом його поділу, зміни форми власності, управління, організаційно-правового статусу тощо. Виділяють дві форми реструктуризації:
- фінансова передбачає заходи щодо зміни суми або терміну сплати боргу, а також реорганізацію інших статей балансу, щоб дати підприємству час відновити платоспроможність;
- операційна передбачає заходи щодо поліпшення показників підприємства для відновлення його платоспроможності завдяки скороченню витрат, продажу активів, розширенню каналів збуту, покращенню якостей продукції і т.д.
У практичній діяльності можна використовувати наступні методи фінансової реструктуризації.
1. Перепланування боргу:
- старий борг заморожується (мораторій);
- частина або увесь старий борг сплачується у погоджену майбутню дату.
2. Реструктуризація боргу:
- кредиторам пропонується капітал (акції) в обмін на борг
" вартість, що сприймається (майбутня вартість, меншість власників акцій);
" інтерес у довгостроковій життєздатності, який можливо обміняти на гроші;
- новий стратегічний інвестор отримує контрольний пакет акцій в обмін на інвестиції.
3. Скорочення боргу:
- частина або увесь борг списується;
- зменшує витрати боржника та доходи кредитора.
4. Реструктуризація балансу та обмін активів - негайна передача об'єктів невиробничої, зокрема соціальної сфери.
Механізм дії фінансової реструктуризації поданий на рис. 9.1. Реструктуризація кожного підприємства має свої особливості. Вони зумовлені його фінансово-економічним станом, наміченими завданнями, фінансовими та іншими можливостями тих, хто здійснює реструктуризацію. Типовий зміст плану реструктуризації можна представити наступними розділами.
Зміст плану реструктуризації
1 Загальна характеристика підприємства
1.1 Коротка історія
1.2 Структура власності
1.3 Організаційна структура (з декількома реченнями про ключових керівників)
1.4 Короткий огляд продукції (ринків)
1.5 Теперішнє становище
1.6 Цілі реструктуризації
2 Аналіз ліквідації (сума грошей, яку реально можна отримати від продажу активів з метою сплати боргів)
3 Підсумки руху готівки за

 
 

Цікаве

Загрузка...