WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Суть та фінансова оцінка банкрутства - Реферат

Суть та фінансова оцінка банкрутства - Реферат

підприємств, що перебувають у кризовому стані, дав змогу виділити дві основні категорії:
- періодично неплатоспроможні підприємства, тобто підприємства, що тимчасово перебувають у кризовому стані й мають потенційні можливості вийти з нього;
- підприємства-банкрути.
До підприємств, неплатоспроможність яких може бути оцінена як періо-дична, доцільно вжити певні антикризові заходи, в результаті здійснення яких такі підприємства можуть бути виведені зі стану неплатоспроможності. Якщо ж господарюючий суб'єкт фактично є банкрутом, то його подальше існування видається економічно недоцільним, оскільки воно безповоротно поглинає матеріальні, трудові, енергетичні ресурси, які могли б знайти раціональніше використання.
З метою запобігання фінансовій кризі на підприємстві та виявлення причин, що її зумовлюють, необхідно розробляти систему попереднього регулювання загрози банкрутства та комплекс попереджувальних заходів.
Питання діагностики банкрутства підприємства на сьогодні одне з цент-ральних векономічній науці. Це зумовлено тим, що:
- по-перше, банкрутство певного суб'єкта господарювання має суттєві негативні наслідки не лише для його власників, а й для широкого кола гос-подарських партнерів (постачальників, сумісників), робітників і держави в цілому у зв'язку з порушенням (чи подальшою розбалансованістю) макро-економічної рівноваги;
- по-друге, від об'єктивності оцінки ступеня ймовірності банкрутства підприємства залежить його інвестиційна привабливість, вартість підприєм-ства, що також негативно позначається на економічних інтересах держави;
- по-третє, розробка ефективної методології діагностики ймовірності банкрутства сприятиме об'єктивнішій оцінці життєздатності підприємств, доцільності їх санації для відновлення нормальної життєдіяльності в інтересах як самого підприємства, так і держави в цілому.
Проблема розробки методології діагностики загрози банкрутства має загальнодержавний характер, повинна розв'язуватися спільними зусиллями органів влади та науковців країни. В Україні розроблені й затверджені перші нормативно-рекомендаційні документи для подання методологічної допомоги зацікавленим особам та підприємствам - потенційним банкрутам, а саме: методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможних підприємств та організацій (наказ № 37 від 20.03.97 р.) і методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій (наказ № 22 від 23.02.98 р.).
У сучасній економічній літературі розроблені й пропонуються для практичного використання діагностичних процедур банкрутства два підходи.
1. Система фінансових коефіцієнтів. До складу фінансових коефіцієнтів, що пропонуються для використання, різні дослідники включають різну кількість і перелік показників. Вони розраховуються на матеріалах звітного (чи аналітичного) балансу підприємства, прості для розрахунку і практичного використання. Але їм притаманна суттєва вада - статичність оцінки, неможливість розглядати виникнення ситуації банкрутства як результат розвитку кризи підприємства.
Затверджена методика аналізу господарсько-фінансової діяльності не-платоспроможних підприємств охопила найпоширеніші та найзагальновідоміші показники. Їх перелік, характеристика і алгоритм розрахунку, а також нормативні значення наведені в таблиці 9.1.
Поданий перелік показників-індикаторів загрози банкрутства не є ви-черпним. Вивчення спеціальної літератури дасть змогу студентам констатувати, що поза увагою розробників методики залишилося багато цікавих і корисних показників.
2. Спеціальні узагальнюючі показники загрози банкрутства. Аналіз системи фінансових показників дозволяє виявити слабкі місця в економіці підприємства, охарактеризувати стан його справ (ліквідність, фінансову стійкість, ефективність використовуваних ресурсів, віддачу активів і ринкову активність). Але на основі такого аналізу зробити надійний однозначний висновок про те, чи дане підприємство обов'язково збанкрутує в найближчий час або, навпаки, виживе, зазвичай дуже важко. Надійність висновків про банкрутство може бути суттєво підвищена, якщо доповнити фінансовий аналіз прогнозуванням ймовірності банкрутства підприємства з використанням методів багатомірного статистичного аналізу.
Процес побудови моделі прогнозування ймовірності банкрутства підприємства з використанням методу дискримінантного аналізу включає в себе наступні етапи:
1. Формування вибірки підприємств аналогічного типу, що складалась із збанкрутілих та незбанкрутілих підприємств.
2. Визначення складу показників, що характеризують фінансовий стан підприємств.
3. Розбивка сформованої сукупності підприємств на дві групи: підприємства-банкрути і підприємства, які подолали кризу, їх опис за допомогою вибраної системи фінансових показників.
4. Формалізоване подання вихідних даних у вигляді деяких формальних конструкцій.
5. Побудова дискримінантної функції і її ідентифікація.
6. Визначення статистичних оцінок параметрів розподілу дискримінантної функції.
Постановка і вирішення задачі прогнозування банкрутства запропоновані американським економістом Е. Альтманом. При цьому використовуються два фінансових показники:
1) коефіцієнт покриття Кп, рівний відношенню поточних активів до короткострокових зобов'язань;
2) коефіцієнт фінансової залежності Кфз, рівний відношенню позичкових коштів до загальної вартості активів.
Перший показник характеризує ліквідність, другий - фінансову стабільність. Очевидно, що при рівності усіх інших умов ймовірність банкрутства тим менша, чим більший Кп і менший Кфз, і навпаки.
Прийомами дискримінантного аналізу були визначені параметри лінійної і дискримінантної функції
Z1 = - 0,3877 - 1,0736 Кп + 0,0579 Кфз (9.1)
Рівняння граничної прямої, що відділяє групу підприємств-банкрутів від групи підприємств, які побороли кризу, Z=0. Для підприємств, у яких Z=0,

 
 

Цікаве

Загрузка...