WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Фінансова модель інвестиційного проекту - Реферат

Фінансова модель інвестиційного проекту - Реферат

млн.грн.
Показник Роки
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Борг на початок року 50,000 43,120 36,400 25,929 7,989 0 0
Погашення кредиту 6,880 6,720 10,470 17,941 7,989 0 0
Накопичуваний %
кредиту 4,000 3,450 2,912 2,074 639 0 0
Борг на кінець року 43,120 36,400 25,929 7,989 0 0 0
Протягом усієї роботи над проектом і особливо над питаннями фінансування проекту треба мати на увазі наявність двох типів інвесторів, що фінансують проекти:
- інвестори в акціонерний капітал проекту, які стають його співвласниками. Їх у першу чергу турбує високий відсоток на вкладений капітал, тобто високоприбуткове виробництво протягом усього періоду дії проекту;
- кредитори, які дають кошти в борг і не стають, звичайно, співвласниками проекту. Їх турбує лише надійне, своєчасне повернення боргу з відсотками.
Зрозуміло, що у фінансуванні проекту можуть взаємодіяти обидві групи в різних співвідношеннях. Оскільки їх інтереси дещо відрізняються, цей фактор слід враховувати при розкритті фінансових питань проекту і наданні пропозицій інвесторам.
Власників акціонерного капіталу найбільше цікавлять два основних показникиприбутковості проекту:
- чиста теперішня вартість (ЧТВ);
- внутрішня ставка доходу (ВСД).
Нижче розкривається зміст цих показників і наводяться формули для їх розрахунку.
Показник "чиста теперішня вартість", який ще інколи називається "чиста потокова вартість", являє собою суму дисконтованих фінансових підсумків (ФП) за усі роки проекту, рахуючи від дати початку інвестування.
, (4.1)
де: ФПt - фінансовий підсумок (Сash Flow) у році t;
t - відповідний рік роботи проекту (0, 1, 2, 3,...n);
n - строк функціонування проекту, років;
і - ставка дисконту, частка одиниці.
Фінансовий підсумок розраховується за формулою:
ФПt = В t - С t, (4.2)
де: В t - повні вигоди у рік t;
С t - повні витрати у рік t, з урахуванням інвестицій, зроблених у цей рік.
Значення t=0 являє собою рік, який передує першому року роботи проекту, і коли була зроблена первісна інвестиція. Цю інвестицію можна розглядати як повні витрати Со у рік t=0. Враховуючи те, що у цей рік ще не було ніяких вигод, тобто B=0, фінансовий підсумок за цей рік (ФП)O = В O - С O = - С O, тобто дорівнює первісній інвестиції зі знаком мінус.
Якщо підставити формулу 4.2 у вираз 4.1, то останній буде мати вигляд:
. (4.3)
ЧТВ показує, чи отримає інвестор прибуток від проекту з урахуванням дисконтування потоків готівки і його ризикованості. Теоретично, якщо ЧТВ більше нуля, то у проект можна інвестувати, але реально інвестори будуть в ньому зацікавлені лише тоді, коли ЧТВ буде мати велике позитивне значення.
Треба відмітити, що на розмір ЧТВ дуже впливає ставка дисконту, що закладається в розрахунок. Чим більший ризиковий проект і чим вищий рівень інфляції, тим вищим треба прийняти значення ставки дисконту. Спеціалісти Британського інвестиційного банку "Вега Інтернешнл Кепітал" рекомендують при первісній оцінці проектів в Україні ставку дисконту вибирати в діапазоні 0,15-0,20.
Іншим важливим показником оцінки прибутковості проекту є "внутрішня ставка доходу" (ВСД), який ще зветься "внутрішня норма окупності" і "внутрішня норма рентабельності". Це значення розраховується шляхом прирівнювання дисконтованих чистих вигод до нуля, тобто ВСД дорівнює такому "i", яке задовольняє умови:
, (4.4)
Це рівняння вирішується методом підбору різних значень "i" до тих пір, поки права частина цього рівняння не стане дорівнювати 0. Визначивши цифрове значення ВСД, інвестор вирішує, чи досить воно високе, тобто чи достатньо прибуткова ця інвестиція з урахуванням припущених ризиків проекту. Якщо припущені ризики проекту невеликі, то досить імовірно, що інвестор погодиться інвестувати навіть при відносно невисокому значенні ВСД. І навпаки, якщо проект вбачається дуже ризикованим, інвестор може погодитися інвестувати в нього тільки тоді, коли значення ВСД досить високе. У рамках цих методичних рекомендацій неможливо привести чітку аналітичну залежність між цими двома параметрами (ВСД та ризиком проекту), проте в реальному житті інвестор часто також не користується такою жорсткою аналітичною залежністю між ними.
"Коефіцієнт повернення боргу" (КПБ) є стандартним та найважливішим показником, який цікавить потенційних кредиторів проекту. Він підраховується як відношення суми вільної готівки, згенерованої проектом за поточний рік, до суми основного боргу, що за умовами позики повинна бути мінімально погашена у цьому році. Очевидно, що при КПБ<1 позичальник не зможе виконати умови позики. Найчастіше кредитори вимагають, щоб розрахункові значення КПБ були значно вищі від 1,0 (1,3-1,5 і більше) в кожному році, поки не погашена позика. Тоді проект має певний "запас міцності" на випадок непередбачених обставин.
ЛIТЕРАТУРА
1. Конституція України.-К., 1996.
2. Закон України "Про власність" // Відомості Верховної Ради України.- 1991-№20.
3. Закон України "Про підприємництво" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14.
4. Закон України "Про господарські товариства" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 49.
5. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом". 784-ХІУ від 30.06.1999.
6. Указ Президента України "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" // Урядовий кур'єр. - 1994. - № 31-32.
7. Закон України "Про банки й банківську діяльність" // Урядовий кур'єр від 17.01.2001.
8. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.1991.
9. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" // Інформаційний бюлетень. Асоціація українських банків. - 1996.- №12.
10. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом - М.:

 
 

Цікаве

Загрузка...