WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Фінансовий план як засіб управління фінансами підприємства - Реферат

Фінансовий план як засіб управління фінансами підприємства - Реферат

заборгованість на кінець року залишається незмінною (6,5 тис.грн.).
Розрахунок фінансової привабливості
Насамперед визначимо показники привабливості підприємства для акціонерів та інвесторів у 1999 році.
1 Рентабельність акціонерного капіталу
2 Рентабельність інвестиційного капіталу
Rін.к
Далі визначаємо зміни фінансово-економічного стану підприємства в 2000 році.
Щоквартальна виручка від реалізації, тис.грн.
І А (11 грн/шт · 1500 шт) = 16,5
Б (14 грн/шт · 2000 шт) = 28,0
44,5
ІІ 39,0
ІІІ 39,0
ІV 44,5
Усього за рік 167,0
Таблиця 8.4 - Затрати на придбання сировини та матеріалів
Показник Квартал За рік
І ІІ ІІІ ІV
Виробництво готової продукції
Продукція А
Запаси на кінець звітного періоду 50% від 1000 шт. = 500
500
750
750
750
+ Продаж 1500 1000 1000 1500 5000
- Запаси на початок звітного періоду
750
500
500
750
750
Необхідний випуск 1250 1000 1250 1500 5000
Продукція Б
Запаси на кінець звітного періоду 1000 1000 1000 1000 1000
+ Продаж 2000 2000 2000 2000 8000
- Запаси на початок звітного періоду 1000 1000 1000 1000 1000
Необхідний випуск 2000 2000 2000 2000 8000
Споживання основних виробничих матеріалів по кварталах, од.
Матеріал Х 2х1250=2500 2000 2500 3000 10000
Матеріал У 6000 6000 6000 6000 24000
Закупівля основних виробничих матеріалів по кварталах
Матеріал Х
Необхідні закупки, од. 1250х2=2500 2000 2500 3000 10000
Вартість закупок, тис. грн. 2500х0,5грн=1,25 1,0 1,25 1,5 5,0
Матеріал У
Необхідні закупки, од. 6000 6000 6000 6000 24000
Вартість закупок, тис. грн. 6000х0,3грн=1,8 1,8 1,8 1,8 7,2
Загальна вартість матеріалів, тис.грн. 3,05 2,8 3,05 3,3 12,2
Таблиця 8.5 - Розрахунок витрат на пряму оплату праці
Показник Квартал За рік
І ІІ ІІІ ІV
1 Трудозатрати, люд-год
1.1 Підготовча дільниця
А 1250х0,2=250 200 250 300 1000
Б 2000х0,5=1000 1000 1000 1000 4000
Усього 1250 1200 1250 1300 5000
1.2 Машинний цех
А 1250х0,5=625 500 625 750 2500
Б 2000х0,5=1000 1000 1000 1000 4000
Усього 1625 1500 1625 1750 6500
2 Витрати на оплату праці, тис.грн.
2.1 Підготовча дільниця 1250х2=2,5 2,4 2,5 2,6 10,0
2.2 Машинний цех 1625х2=3,25 3,0 3,25 3,5 13,0
Усього 5,75 5,4 5,75 6,1 23,0
Таблиця 8.6 - Накладні витрати, тис.грн.
Показник Квартал За рік
І ІІ ІІІ ІV
Змінні витрати
Продукція А 1250х0,5грн./шт.=0,625 0,5 0,625 0,75 2,5
Продукція Б 2000х1 грн./шт.=2,0 2,0 2,0 2,0 8,0
Усього 2,625 2,5 2,625 2,75 10,5
Постійні витрати
(20:4=5) 5 5 5 5 20
Усього накладних витрат 7,625 7,5 7,625 7,75 30,5
?
Таблиця 8.7 - Питомі змінні витрати, грн./шт.
Показник Продукція
А Б
Сировина і матеріали 0,5х2=1 0,3х3=0,9
Виробнича робоча сила 1,4 2
Змінні накладні витрати 0,5 1
Усього 2,9 3,9
Запаси на кінець звітного періоду
Сировина і матеріали
Х: 0,5 грн. х 1500 = 750 грн.
У: 0,3 грн. х 3000 = 900 грн.
Усього: 1650 грн.
Готова продукція
А: 2,9 грн./шт. х 750 = 2175 грн.
Б: 3,9 грн./шт. х 1000 = 3900 грн.
Усього: 6075 грн.
Вартість реалізованої продукції, тис.грн.
Запаси сировини і матеріалів на початок звітного періоду 1,65
+ Закупки матеріалів 12,2
= Наявність сировини і матеріалів для виробництва 13,85
- Запаси сировини і матеріалів на кінець звітного періоду 1,65
= Вартість використаних сировини і матеріалів 12,2
+ Витрати на виробничу робочу силу 23
+ Заводські накладні витрати 30,5
= Вартість випущеної продукції 65,7
+ Запаси готової продукції на початок звітного періоду 6,025
- Запаси готової продукції на кінець звітного періоду 6,0725
= Усього вартість реалізованої продукції 65,65
?
Таблиця 8.8 - Розрахунок грошового потоку, тис.грн.
Показник Квартал За рік
І ІІ ІІІ ІV
1 2 3 4 5 6
Змінні затрати
Початкове сальдо 5,325 11,4 14,075 20,275
Надійшло коштів:
Дебітори 20
50% поточного продажу 44,5:2=22,25 20,875 19,5 20,875 83,75
50% продажу наступного кварталу 0 22,25 20,875 19,5 62,625
Загальна виручка 42,25 43,125 40,375 40,375 166,125
Усього надійшло 47,575 54,525 54,45 60,65
1 2 3 4 5 6
Платежі:
За сировину і матеріали 3,05 2,8 3,05 3,3 12,2
Оплата праці 5,75 5,4 5,75 6,1 23,0
Накладні витрати (без амортизації) 7,625-10/4=5,125 5 5,125 5,25 20,5
Збутові і адміністративні витрати 10 10 10 10 40
Капітальні вкладення 10 15 8 20 53
Податок на прибуток 2,25 2,25 2,25 3,75 10,5
Усього виплат 36,175 40,45 34,175 48,4 159,2
Кінцеве сальдо грошових коштів 11,4 14,075 20,275 12,25
Розрахунок прибутку, тис.грн.
Виручка від реалізації 167
- Вартість реалізованої продукції 65,65
- Збутові та адміністративні витрати 40
= Прибуток до сплати податків 61,35
- Податки 18,405
= Чистий прибуток 42,945
?
Пасиви, тис.грн.
Акціонерний капітал 210
Нерозподілений прибуток
Початкове сальдо 26
Прибуток 2000р. 42,945
Усього 278,945
Активи, тис.грн.
Позаоборотні активи 250+53=303
- Амортизація 40
= Усього позаоборотних активів 263
Оборотні активи
Запаси сировини і матеріалів 1,65
+ Запаси готової продукції 6,075
+ Дебітори 20,875
+ Сальдо грошових коштів 12,25
= Усього оборотних активів 40,85
- Кредиторська заборгованість 6,5
- Податки 18,405
= Усього чистого оборотного капіталу 15,945
Усього активів 278,945
Розрахунок рентабельності
Рентабельність акціонерного капіталу
Рентабельність інвестиційного капіталу
Rін.к
Як показали розрахунки, рентабельність підприємства значно зросла, а значить, підприємство у 2000 р. стало більш фінансово привабливим.
ЛIТЕРАТУРА
1. Конституція України.-К., 1996.
2. Закон України "Про власність" // Відомості Верховної Ради України.- 1991-№20.
3. Закон України "Про підприємництво" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14.
4. Закон України "Про господарські товариства" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 49.
5. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом". 784-ХІУ від 30.06.1999.
6. Указ Президента України "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" // Урядовий кур'єр. - 1994. - № 31-32.
7. Закон України "Про банки й банківську діяльність" // Урядовий кур'єр від 17.01.2001.
8. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.1991.
9. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" // Інформаційний бюлетень. Асоціація українських банків.- 1996.- №12.
10. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом - М.: Финансы и статистика, 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...