WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Фінансовий план як засіб управління фінансами підприємства - Реферат

Фінансовий план як засіб управління фінансами підприємства - Реферат

бюджету капітальнихвкладень і бюджетного балансу. Фінансовий бюджет складається з врахуванням інформації, що міститься в бюджетному звіті про прибутки і збитки.
Бюджет руху коштів - це план грошових надходжень і платежів. При розрахунку бюджету руху коштів принципово важливо визначити час фактичних надходжень і платежів, а не час виконання господарських операцій.
Не применшуючи важливості кожного етапу бюджетування та доцільності складання оперативного бюджету на підприємстві, особливу увагу слід приділяти бюджетуванню капіталовкладень.
Протягом свого життєвого циклу підприємство приймає різні проектні пропозиції, кожна з яких потребує розробки бюджету. Ці пропозиції можна класифікувати таким чином:
- капіталовкладення, що зменшують поточні витрати на виробництво продукції;
- капіталовкладення, що розширюють обсяги виробництва існуючої продукції чи сприяють впровадженню нової;
- капіталовкладення, що пов'язані із заміною обладнання;
- капіталовкладення, що дають переваги чи додаткові вигоди.
Капіталовкладення як на практиці, так і в теорії становлять ядро будь-якого бізнесу. Приріст обсягів виробництва та підвищення продуктивності залежать безпосередньо від ефективності капіталовкладень. Підприємство, яке не має бюджету з капіталовкладень, нераціонально використовує кошти через вкладання їх у всі можливі справи - фінансування малоперспективних проектів і відкладання на потім програм із високим потенціалом.
Завершальним кроком у процесі підготовки загального бюджету служить розробка бюджетного бухгалтерського балансу, що характеризує зміни у фінансовому і майновому становищі підприємства за умови виконання запланованих у попередніх бюджетах господарських і фінансових операцій.
Для управління грошовими потоками важливе значення має аналіз та планування руху грошових коштів, що дозволяє деталізувати джерела одержання капіталу і напрямки його використання за відповідний період. З метою одержання інформації при формуванні бухгалтерської звітності передбачено складати "Звіт про рух грошових коштів" (РГК). У ньому наводяться дані про рух коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
Усі три розглянутих види діяльності формують єдину суму грошових ресурсів підприємства, нормальне функціонування якого неможливо без постійного переливання грошових потоків з однієї сфери в іншу. Саме існування трьох сфер діяльності організації спрямоване на забезпечення її працездатності. Навіть прибуткова виробничо-господарська діяльність не завжди може приносити достатню суму грошей для придбання позаоборотних засобів (чи нерухомості, устаткування). У подібній ситуації необхідні нові позики, вартість яких повинна компенсуватися майбутніми доходами від інвестицій. В умовах кризи неплатежів підприємства змушені вишукувати додаткове короткострокове фінансування оборотного капіталу. Але витрати на подібні заходи не можуть компенсуватися майбутніми доходами, тому що гроші не були використані для інвестицій.
Існує два способи складання Звіту про РГК: прямий і непрямий. Прямий метод вважається більш складним, але більш інформативним, тому що він заснований на вивченні всіх грошових операцій і визначенні, до якого виду діяльності вони належать: основного, інвестиційного чи фінансового. Непрямий метод простіший, оскільки він оперує змінами даних, що відображені у балансі та звіті про фінансові результати.
Проведемо розрахунок руху грошових коштів на умовному прикладі з метою оцінки фінансової привабливості підприємства в 2000 році.
?
Вихідні дані.
Підприємство протягом 1999-2000 рр. випускало продукцію двох видів - А і Б. Фінансові результати роботи підприємства в 1999 р. наведені у табл. 8.1.
Таблиця 8.1 - Основні фінансово-економічні показники роботи підприємства в 1999 р., тис.грн.
Показник Сума Дані балансового звіту
на 31 грудня 1999 р. Сума
1. Виручка від реалізації 135 7. Акціонерний капітал 210
2. Виробнича собівартість реалізованої продукції 80 8. Нерозподілений прибуток 26
3. Торгові та адміністративні витрати 25 Усього 236
4. Прибуток до виплати податків 30 9. Позаоборотні активи:
обладнання і техніка
амортизація
250
30
5. Податок на прибуток 9 Усього 220
6. Чистий прибуток 21 10. Оборотні активи:
запаси готової продукції
запаси сировини і матеріалів
дебітори
грошові засоби
6,025
0,65
20
5,325
Усього 33
11. Короткострокові зобов'язання:
кредиторська заборгованість
податки 17
6,5
10,5
Усього чистий оборотний капітал
16
Усього активів 236
?
Таблиця 8.2 - Дані про обсяги виробництва у 2000 р.
Показник Продукція
А Б
1. Реалізація продукції
Ціна реалізації, грн./шт.
Кількість проданих одиниць, шт., по кварталах:
І
ІІ
ІІІ
ІV
Загальна кількість за рік
11
1500
1000
1000
1500
5000
14
2000
2000
2000
2000
8000
2. Виробництво
Запаси готової продукції, шт.
750
1000
Умови формування запасів готової продукції: запаси на кінець звітного періоду повинні бути на рівні 50% очікуваного продажу в наступному кварталі.
У виробництві використовуються два основні матеріали: Х і У. На виготовлення одиниці продукції А витрачається дві одиниці матеріалу Х, на виробництво продукції Б - три одиниці матеріалу У. Підприємство закуповує матеріал Х за ціною 0,5 грн./шт., матеріал У - за ціною 0,3 грн./шт.
Таблиця 8.3 - Витрати на оплату праці у структурних підрозділах
Центри витрат Витрати праці на одиницю продукції, люд-год Цехова зарплата, грн./год. Вартість праці за одиницю продукції, грн.
А Б А Б
Підготовча дільниця 0,2 0,5 2 0,4 1,0
Машинний цех 0,5 0,5 2 1,0 1,0
Усього 1,4 2,0
Накладні витрати, тис.грн.
- умовно-постійні;
o амортизація - 10
o страхування - 4
o заробітна плата - 6
Усього - 20
- умовно-змінні;
o продукція А - 0,5
o продукція Б - 1,0
- збутові та адміністративні
витрати - 40
Щоквартальні капітальні вкладення, тис.грн.
І - 10
ІІ - 15
ІІІ - 8
ІV - 20
Усього за рік 53
Грошовий потік
Надходження виручки від реалізації: 50% продажу оплачується готівкою в даному кварталі; 50% - в наступному кварталі. Оплата грошових витрат:
- виробнича робоча сила, основні виробничі матеріали та змінні накладні витрати оплачуються щомісячно;
- постійні накладні витрати, адміністративні та торгові витрати оплачуються щоквартально рівними сумами;
- податки, які треба сплатити, становлять 10,5 тис.грн. і будуть оплачені рівними сумами поквартально протягом року (на основі реструктуризації боргів і за узгодженням з податковими органами);
- капітальні вкладення оплачуютьсяпоквартально;
- кредиторська

 
 

Цікаве

Загрузка...