WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Застосування систем інтелектуальної підтримки прийняття рішень для менеджерів вищої ланки - Курсова робота

Застосування систем інтелектуальної підтримки прийняття рішень для менеджерів вищої ланки - Курсова робота

користувачу самостійно доповнити комплекс своїх таблиць (базу фактів) елементами штучного інтелекту (базою знань, машиною виведення, інтерфейсом користувача).
У технологічному аспекті процес побудови такої інтелектуальної системи кінцевого користувача полягає у:
1. Постановці мети управління (кінцевий результат, на який спрямована
думка людини);
2. Зборі і збереженні фактів (база даних) про об'єкт;
3. Спрощенні фактів і застосуванні до них певної структуризованної групи
правил оцінки (база знань);
4. Виведенні висновків про ситуацію.
Комп'ютер може регулярно підтримувати етапи 2, 3 і 4, якщо менеджер один раз ввів у базу знань правила оцінки ситуації і створив механізм виведення. Для швидкоговпровадження елементів СШІ в невелику СППР є зручним програмний пакет електронної таблиці, що не відноситься до класу спеціальних засобів побудови СШІ, однак, як ми уже відзначали, його справедливо називають системою підтримки прийняття управлінських рішень або обмеженим генератором підтримки прийняття рішень.
Інтелектуалізація електронних таблиць як сховищ головних економічних даних про об'єкт управління дозволяє після введення числових даних у таблицю автоматично одержувати в ній не тільки числовий результат, але і символьну оцінку ситуації, одночасно виконуючи імітаційне моделювання (програвання) можливих ситуацій.
Досвід побудови інтелектуальних електронних таблиць (засобами Lotus 1-2-3, QuattroPro, EXCEL) дозволяє виділити цьому процесі наступні етапи:
1. Дані про об'єкт управління зберігають у форматах електронних таблиць, куди звичайним чином вводять формули розрахунку аналітичних показників, які автоматично перераховуються, при зміні початкових даних. Це забезпечує роботу за принципом "що..., якщо...?" (у кількісному, числовому представленні).
2. Для переходу до якісних оцінок фахівець застосовує процедуру спрощення фактів і формулює правила оцінки ситуації, орієнтуючись на головні показники.
Місце кожного показника в таблиці задано адресою клітинки, тому особливих сховищ для головних фактів і особливих запитів для їхнього одержання не потрібно. Менеджер зводить правила міркувань про факти в окрему ділянку або окремий лист таблиці (базу знань). База знань є тут інформаційним об'єктом, виділеним у самостійний блок і схованим.
3. У структурі правила виділяються дві клітинки (два блоки): ЯКЩО , ТО . Обидві частини правила виражені символами. Кожен рядок у базі знань являє собою одне правило. В електронній таблиці одне правило займає мінімум два стовпці. Наприклад, у стовпці "ЯКЩО" зберігається фраза "Коефіцієнт співвідношення позикових і власних засобів перевищує одиницю при низькій обіговості", а в стовпці "ТО" - "Фінансова автономність і стійкість критична". Вміст клітинки "ТО" повинен виводитися як висновок, а клітинки "ЯКЩО" - як пояснення. Частина "ТО" може бути розширена шляхом додавання в ту ж клітинку тексту чи рекомендацій можливих альтернативних рішень. Правила можна редагувати (обновляти, розширювати, видаляти), однак це повинно бути доступно тільки кваліфікованому користувачу чи експерту.
4. Кожне правило повинне виявляти себе тільки у разі виконання умов, перерахованих у частині "ЯКЩО". Це забезпечується введенням логічних формул в окрему зону таблиці, що називається вікном висновку. Постійним вмістом вікна висновку є формули з використанням функції "ЯКЩО", які у сукупності утворюють механізм виведення. Користувач створює його, орієнтуючись на адреси (чи імена) головних показників і адреси (чи імена) правила в блоці бази знань. Замість реальних адрес краще використовувати імена клітинок, наприклад, Прибуток, Запаси, ... Резолюція 7, Резолюція 2, і т.п. При цьому можна будувати дуже складні і прозорі для розуміння логічні конструкції, перевіряючи одночасно кілька різних умов для виведення одного висновку. Механізм виведення надійно працює при будь-яких числових значеннях фактів, миттєво виводячи з бази знань на екран відповідні їм висновки в текстовому вигляді. (Обмеженням ЕХСEL 97 є неможливість використання в одній клітці більше восьми вкладень IF, у той час як у пакеті QuartoРго4 допускалося 10 вкладень.)
Висновки.
Рішення - це вибір альтернативи. Прийняття рішень зв'язуючий процес, необхідний для виконання будь-якої управлінської функції.
Запрограмовані рішення, типові частіше за все для ситуацій, що повторюються, приймаються з дотриманням конкретної послідовності етапів. Нові або складні ситуації вимагають незапрограмованих рішень, в цьому випадку керівник сам вибирає процедуру прийняття рішень.
Рішення можуть прийматися за допомогою інтуїції, думки або методом раціонального вирішення проблем. Останній сприяє підвищенню імовірності прийняття ефективного рішення в новій складній ситуації.
Етапи раціонального розв'язання проблем діагноз, формулювання обмежень і критеріїв прийняття рішень, виявлення альтернатив, їх оцінка, остаточний вибір. Процес не є завершеним, поки через систему зворотного зв'язку не буде засвідчений факт реального розв'язання проблеми завдяки зробленому вибору.
На прийняття рішень, крім всього, впливає маса зовнішніх і внутрішніх обставин, таких як ціннісні орієнтації менеджера, середа прийняття рішень і інші.
Рішення можна розглядати як продукт управлінської праці, а його прийняття - як процес, ведучий до появи цього продукту. Правильно ухвалювати рішення - це область науки і може бути пізнана з книг. Прийняття ж правильних рішень це область управлінського мистецтва. Здатність і уміння робити це розвивається з досвідом, придбаним керівником протягом всього життя. Сукупність знання і уміння складають компетентність будь-якого керівника і в залежності від рівня останнього кажуть про ефективно або неефективно працюючому менеджерові.
Список використаної літератури:
1. І.В Іванова Менеджер- професійний керівник навч.пос. Київський національний торгово-економічний інститут Київ 2002р
2. Батюк А.Е -Інформаційні системи.Навч.пос. Львів :Національний університет "ЛП" ,інтелект захід 2004р , 520с
3. Дес Дерлод: Ключові управлінські рішення.Пер.з англ,-К.-Всеувито, наукова думка 2001р.,242ст.
4. Том Ламберт: Ключові проблеми керівника.Пер.з англ,-К.-Всеувито, наукова думка 2001р.,242ст.
5. Ситник В.Ф- Системи підтримки прийняття рішень: навч пос.-К:КНЕУ.2004р.-614с.
6. В.М Гужва Інформационние системи і технології на підприємстві Навч.пос.-К:КНЕУ,2001р-400с.
7. Береза А.М -Основи створення інформаційних систем Навч. Пос.-К.:КНЕУ, 2000р
8. М.Ребшток, К.Хильдебрант :Sab r3 для менеджерів
9. Желена Информационные системы для руководителей. - М.: Финансы и статистика, 1989р. - 1476 с.
10. Компьютеризация информационных процессов на промышленных предприятиях. - К.: Техника, 1991. - 216 с.
11. http://www.BankReferatov.ru

 
 

Цікаве

Загрузка...