WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Товарно-цінова та збутово-сервісна політика фірми - Реферат

Товарно-цінова та збутово-сервісна політика фірми - Реферат

управляти затратами, зниження їх до мінімуму, забезпечуючи отримання потрібного рівня якості, а також визначення чітких залежностей між затратами і об'ємами продажу, щоб можна було на основі цихзалежностей більш чітко поставити завдання маркетологам;
" від спеціалістів по маркетингу - уміння вибрати продукт (послуги), а також сегменти ринку, які можуть стати основою комерційної політики фірми при існуючих у ній конкурентних переваг.
При ринковій організації збуту продукції рівень ціни визначає можливий об'єм продажу і можливий масштаб виробництва. Але і економічна теорія і бухгалтерський облік визнають, що від масштабу виробництва прямо залежить величина окремих затрат на виробництво одиниці продукції. При рості певних масштабів випуску знижується сума постійних затрат, яка припадала на одиницю продукції, отже, і величина середніх затрат на його випуск.
Співставлення підходів до ціноутворення, розглянутих в бізнес-ситуації, підводить до розуміння того, що грамотний менеджер неповинний ставати на шлях пасивного ціноутворення, коли його рішення в цій області визначається необхідністю покрити фактичні затрати і отримати бажану величину прибутку при уже складених умовах діяльності.
Пасивне ціноутворення - це встановлення цін строго на основі затратного методу або тільки під впливом цінових рішень конкурентів.
Найбільш розумний підхід - активне ціноутворення, коли через управління цінами досягається потрібна величина і відповідна їй величина середніх затрат, що в підсумку виводить фірму на бажаний рівень прибутковості операцій.
Активне ціноутворення - це установлення ціни в рамках політики управління збутом з ціллю досягнення найбільш вигідних об'ємів продажу, середніх затрат на виробництво і цільового рівня прибутковості операцій.
5. Збутова політика фірми
Політика фірми в галузі збуту стосується завдань, які взаємозв'язані з тими каналами збуту, по яких товар надходить до кінцевого споживача. Головним завданням цієї політики є оптимальне формування системи розподілу.
Зусилля всіх учасників товароруху об'єднані загальним прагненням забезпечити легко доступність товарів і послуг на ринках збуту через ефективний розподіл та збут, заручитися лояльністю споживача й одержати відповідні прибутки.
Система товароруху складається з внутрішніх (збутові підрозділи фірми; служба сервісу; фірмові магазини) та зовнішніх (фірми, що забезпечують перевезення; посередники та їх склади; збутова мережа (магазини) елементів.
Основні функції внутрішніх елементів системи товароруху:
1. Оброблення замовлень покупця.
2. Технічний контроль виробів, одержаних від постачальників.
3. Формування партій товарів на замовлення покупців.
4. Зберігання продукції.
5. Формування оптимальних транспортних партій.
6. Упакування продукції відповідно до вимог транспортних і. складських служб.
7. Оформлення митних документів і страхування.
8. Відвантаження і контроль за рухом вантажів.
9. Обслуговування в процесі експлуатації.
Канал збуту - організації та особи, які пов'язані з рухом і обміном товарів і послуг і є учасниками збуту або посередниками.
Функції каналів збуту:
1. Участь у проведенні маркетингових досліджень. Враховуючи максимальне наближення до ринку, учасники товароруху мають повне уявлення про характер і нужду споживачів.
2. Транспортування, зберігання і збут товарів і послуг.
3. Визначення часу і форми оплати закупівель.
4. Участь у плануванні товарного асортименту і розробці нових товарів.
5. Участь у системі ціноутворення фірми.
6. Обслуговування споживачів.
Прийняття рішення про канал збуту передбачає:
· вибір типу каналу збуту;
· визначення його довжини, ширини, інтенсивності;
· аналіз факторів впливу;
· вибір оптимального каналу збуту.
До основних типів каналів збуту належать прямі й непрямі
Прямі канали збуту пов'язані з просування товарів і послуг від виробника до споживача без залучення незалежних посередників. Вони використовуються підприємствами, які хочуть контролювати всю свою маркетингову діяльність, прагнуть до тісного контакту зі споживачами і мають обмежені цільові ринки.
Непрямі канали збуту - це багаторівневі канали, які характеризуються використанням маркетингових посередників для здійснення функцій товароруху. Вони, переважно, використовуються підприємствами, які для збільшення своїх ринків і обсягів збуту згідні відмовитися від багатьох збутових функцій та витрат і відповідно від певної частки контролю над каналами збуту та контактів зі споживачами.
Висновки
Отже, з вищесказаного можна зробити наступні висновки:
Формування товарного асортименту передбачає визначення конкретних товарів, їх окремих серій, співвідношення між "старими" та "новими" товарами, "наукомісткими" чи "звичайними" тощо. Формування асортименту пов'язане з проблемами цін, якості, гарантій, сервісу тощо.
Товарна політика фірми - це комплекс заходів, у межах яких один чи кілька товарів використовують як основні інструменти виробничо-збутової діяльності фірми; передбачення певного напрямку дій товаровиробника або наявність у нього певних принципів поведінки.
Завдання планування і формування асортименту полягають у тому, щоб підготувати "споживчу" специфікацію на виріб, передати її проектно-конструкторському відділу, а потім прослідкувати за тим, щоб дослідний зразок був випробуваний, у разі потреби модифікований і доведений до вимог, які задовольнятимуть споживачів.
З товарною та збутовою політикою фірми пов'язана діяльність сервісної служби, основна мета якої - підтримувати працездатність випущеного виробу протягом усього періоду його експлуатації. А щоб посісти чільне місце серед конкурентів, фірма повинна запропонувати споживачеві комплекс сервісних послуг.
Під сервісом (обслуговуванням) розуміють систему забезпечення, яка дає покупцю (споживачеві) змогу добрати оптимальний варіант придбання і споживання технічно складного виробу, економічно вигідно експлуатувати його протягом обумовленого терміну, що диктується інтересами споживача.
Політика фірми в галузі збуту стосується завдань, які взаємозв'язані з тими каналами збуту, по яких товар надходить до кінцевого споживача. Головним завданням цієї політики є оптимальне формування системи розподілу.
Список використаної літератури
1. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підруч. - К.: Вид-во КНЕУ, 1998.
2. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 2004.
3. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. - К.: Вид-во КНЕУ, 2004.
4. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: Навч. посіб. - К.: Вид-во КНЕУ, 2001.
5. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. К.: Академвидав, 2003.
6. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учебное пособие. - К.: Знання, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...