WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Товарно-цінова та збутово-сервісна політика фірми - Реферат

Товарно-цінова та збутово-сервісна політика фірми - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Товарно-цінова та збутово-сервісна політика фірми"
ПЛАН
Вступ
1. Поняття товарної політики фірми
2. Формування товарного асортименту
3. Сервісна політика фірми
4. Цінова політика і цінова стратегія фірми
5. Збутова політика фірми
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
Менеджмент (англ. management -- управління, завідування, організація) це управління виробництвом або комерцією; сукупність принципів, методів, коштів і форм управління, що розробляються і що застосовуються з метою підвищення ефективності виробництва і збільшення прибутку.
Сучасний менеджмент включає дві невід'ємні частини: теорію керівництва; практичні способи ефективного управління, або мистецтво управління.
Важливе місце в діяльності будь-якої фірми посідають товарно-цінова та збутово-сервісна політика фірми, власне вони визначають головні засади успіху фірми.
Дані питання безпосередньо стосуються маркетингової сторони діяльності фірми і тому знання менеджерами основних маркетингових підходів у цих напрямках є досить важливими.
Так, наприклад, товарна політика фірми повинна орієнтуватися на виконання хоча б двох умов: обов'язкової - задоволення потреб цільових ринків; бажаної - досягнення успіху у підприємницькій діяльності шляхом задоволення потреб цільових ринків.
Ще одним важливим напрямком діяльності сучасної фіорми є надання сервісу клієнтам. Товар фірми, як правило, передбачає наявність тих чи інших послуг. Сервіс може бути незначним, а може відігравати і вирішальну роль.
Також вкрай важливе місце посідають підходи щодо цінової та збутової політики фірми.
1. Поняття товарної політики фірми
Товарна політика фірми - це комплекс заходів, у межах яких один чи кілька товарів використовують як основні інструменти виробничо-збутової діяльності фірми; передбачення певного напрямку дій товаровиробника або наявність у нього певних принципів поведінки.
Мета товарної політики - заздалегідь забезпечити узгодженість таких рішень і заходів:
o формування асортименту та управління ним;
o підтримка конкурентоспроможності товарів на відповідному рівні;
o знаходження для товарів оптимальних товарних ніш (сегментів);
o розробка і впровадження стратегії маркірування й обслуговування товарів.
Отже, основне завдання товарної політики - створити такий товар (окремий виріб, послугу чи їх сукупність) і так ним керувати, щоб інші елементи маркетингової діяльності були непотрібні взагалі або їх використовували як допоміжні для досягнення цілей підприємства.
Структурно маркетингова товарна політика складається з трьох частин (рис. 1):
1) розробки товару (створення нових чи модифікація існуючих). Модифікація - це внесення змін у технологічні, конструктивні, нормативні, екологічні та естетичні параметри товару;
2) обслуговування товару (забезпечення сталості відповідних характеристик товару, що користується попитом. Особливо важливим є контроль за якістю продукції на всіх етапах -від розробки до продажу);
3) елімінування - зняття товару з виробництва.
Рис. 1. Структура товарної політики фірми
Для прийняття рішення про зняття товару з ринку доцільно керуватися певними критеріями. Основними з них є такі:
o економічна вагомість продукту для підприємства (частка в обороті, грошові надходження від реалізації, рентабельність);
o позиція продукту на ринку (частка ринку, ринковий потенціал);
o майбутні перспективи продукту (стадія життєвого циклу, очікувані технологічні зміни).
Товарна стратегія - це курс товарної політики, розрахований на перспективу, який передбачає розв'язання принципових завдань. Це означає, що будь-яке рішення у певній сфері слід приймати з урахуванням не лише поточних інтересів, а й впливу такого рішення на кінцеві результати.
2. Формування товарного асортименту
Формування асортименту передбачає визначення конкретних товарів, їх окремих серій, співвідношення між "старими" та "новими" товарами, "наукомісткими" чи "звичайними" тощо. Формування асортименту пов'язане з проблемами цін, якості, гарантій, сервісу тощо.
Проте перед тим як почати формувати асортимент, підприємство повинно розробити асортиментну концепцію.
Асортиментна концепція - це цілеспрямована розробка оптимального асортименту товарної пропозиції на основі вимог певних груп покупців (сегментів ринку), а також необхідності забезпечення найефективнішого використання підприємством сировинних, технологічних, фінансових та інших ресурсів.
Асортиментна концепція має вигляд системи показників, які характеризують можливості оптимального розвитку виробничого асортименту певного виду товару. Зокрема, це такі показники:
o різноманіття видів товарів (з урахуванням типології споживачів);
o рівень і частота оновлення асортименту;
o рівень і співвідношення цін на товари певного виду. Мета асортиментної концепції - зорієнтувати підприємство на випуск товарів, які найбільшою мірою відповідають структурі та різноманітності попиту конкретних покупців.
Система формування асортименту складається з таких основних етапів:
o визначення поточних і перспективних потреб покупців;
o аналіз способів використання продукції та особливостей поведінки покупця;
o аналіз існуючих аналогів-конкурентів;
o критична оцінка виробів підприємства, які пропонуються на ринку (у такому самому асортименті, що і в попередніх пунктах) з позицій покупця;
o з'ясування того, якими виробами необхідно доповнити асортимент, а які вилучити з нього (наприклад, через зміни рівня конкурентоспроможності), або диверсифікувати продукцію за рахунок інших напрямків виробництва підприємства, що не відповідають його нинішньому профілю;
o розгляд пропозицій щодо створення нових виробів, удосконалення існуючих, а також про нові способи та сфери їх використання;
o розробка специфікації нової продукції або поліпшення якості тієї, яку підприємство виготовляє, та її узгодження з вимогами покупців;
o вивчення можливостей виробництва нових чи вдосконалення існуючих виробів (включаючи питання цін, рентабельності та ін.);
o тестування продуктів (з урахуванням потенційних споживачів) з метою з'ясування сприйняття покупцями їх основних параметрів;
o розробка рекомендацій виробничим підрозділам підприємства щодо якості, ціни, сервісу відповідно до результатів досліджень;
o оцінка наявного асортименту, а також планування асортименту та управління ним (оскільки жодні плани не зможуть нейтралізувати наслідки помилок, допущених при плануванні асортименту).
Завдання планування і формування асортименту полягають у тому, щоб підготувати "споживчу" специфікацію на виріб, передати її проектно-конструкторському відділу, а потім прослідкувати за тим, щоб дослідний зразок був

 
 

Цікаве

Загрузка...