WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Вдосконалення соціально-трудового планування на підприємстві - Курсова робота

Вдосконалення соціально-трудового планування на підприємстві - Курсова робота

є виокремлення управлінцями часу на збори для колективного обговорення ідей, для вирішення проблем чи просто відпочинку. Очевидно, що це приведе до позитивного результату, оскільки постійні суперечки не тільки затягують виробничий процес через послаблення взаємодії, але й понижують рівень продуктивності праці на психологічному рівні.
4. Слідкувати за рівнем стабільності кадрів. Тут взаємозвязок між стабільністю та ефектом, як і в попередньому випадку, також прямопропорційний, оскільки звільнення з посади працівника несе за собою втрати з приводу пошуку відповідної заміни та простоювання обладнання. Крім того, отримання певних професійних навиків на новому робочому місці найнятим працівником потребує також додаткового часу, а, отже, призупинення діяльності в тій чи іншій мірі. Щодо ТзОВ "ІТС" за весь час тутспостерігається нульова плинність кадрів, що є позитивним аспектом діяльності товариства.
5. Здійснити економіко-організаційні заходи - прослідкувати як на економію робочої сили впливають фактори удосконалення управління та організації виробництва, збільшення реалього фонду робочого часу та структурних змін.
6. Провести техніко-технологічні заходи, а саме обрахувати економію робочої сили за рахунок підвищення технічного рівня виробництва, стуктурного зрушення виробництва.
3.3 Обгрунтування та розрахунок економічного ефекту від запропонованих заходів
У цьому розділі ми проведемо оцінку, запланованих нами заходів. Спочатку обрахуємо ефект від забезпечення оснащеності робочого місця (табл.3.1)
Таблиця 3.1 - Розрахунок місячного ефекту після покращення оснащеності робочого місця
Працівники Економія часу,год Місячна економія часу,год Середньогд.продуктив. праці, тис.грн/людгод Витрати, тис.грн Місячний дохід від впровадження заходу, тис.грн Місячний прибуток/ витрати, тис.грн
програмісти 1,0 22,0 0,02 0,8 0,44 -0,36
монтажники 0,5 11,0 0,6 0,22 -0,38
ремонтники 0,5 11,0 0,5 0,22 -0,28
Всього 2,0 44,0 1,9 0,88 -1,02
Оскільки за місяць діяльності товариство не може покрити ще 1,02 тис грн після впровадження заходу, то можемо обчислити, що повністю витрати воно покриє через 2 місяці та 5 днів. Відповідно, до кінця року,а саме за 10 місяців діяльності, прибуток підприємства після автоматизації робочого місця складе 8,8 тис.грн.
Наступним кроком розрахуємо ефект від розробки інструктивних матеріалів (табл 3.2).
Отримані результати свідчать, що за рік підприємство зможе мобілізувати ще 2,1 тис.грн. Крім того, як бачимо, товариство покриває витрати у зв'язку з введенням заходу за 3,6 місяця.
Таблиця 3.2 - Розрахунок ефекту від розробки інструктивних матеріалів
Витрати ПП, тис.грн/
люд.год Загальна сума витрат, тис.грн. Зниження браку за місяць,тис.грн Річне зниження рівня браку, тис.грн Ефект, тис.грн
Час,год Друк, тис.грн
30,0 0,02 0,6 0,25 3,0 2,1
0,3 0,3
Результат від самореклами очевидний, оскільки при вартості однієї візитки 15грн і випуску щомісясно 300 штук - за рік витрати складуть 0,54 тис.грн. Це скоротить витрати, які були пов'язані з оплатою рекламодавцю з агенції(вартість візитки-25грн) на 0,36 тис.грн. Крім того, зважаючи на вигідне місце розташування підприємства, воно може надавати послуги ксерення: якщо вартість за один листок встановити 0,15 грн , тоді в середньому від 100-150 копій щоденно підприємство за місяць отримає додаткових 0,22 тис.грн і за рік, відповідно, 2,64 тис.грн (тут вже вирахувано вартість фарби та аркушів). Отже, загалом за рік діяльності товариства цей захід принесе 2,28 тис.грн.
Надаючи послуги з ремонту комп'ютерів на замовлення, підприємство може мобілізувати, приймаючи, що пов'язані з цим місячні надходження в середньому складуть 0,36 тис.грн , - 4,320 тис.грн за рік).
Виявилося, що безпосередньо до програміста з замовленнями в середньому 3,0 тис.грн , звертаються 10-12 компаній в рік. Якщо фірма обере вірну політику,то працівнику не доведеться приховувати отримані доходи, бо, навіть,при ставці 75% підприємство отримає чистий прибуток від двох працівників у розмірі 16,5 тис грн.
Щоб виявити ефект, що виражається в економії робочої сили під впливом організаційно - економічник факторів, дослідимо його динаміку в часі. Відповідні обрахунки наведено в таблиці 3.3.
В таблиці 3.4 обрахуємо зміну продуктивності праці, що призвела до економії чисельності, та додатковий обсяг наданих послуг.
Таблиця 3.3 - Економія робочої сили за рахунок організаційно - економічних факторів

Показник Одиниці виміру Значення
2003 2004
1 Економія робочої сили за рахунок факторів удосконалення управління та організації виробництва люд. 0,106 0,039
2 економія робочої сили за рахунок збільшення реалього фонду робочого часу люд. -0,448 -0,758
3 економія чисельності за рахунок впливу структурних змін люд. -4,005 -1,66
Таблиця 3.4 - Зміна продуктивності праці та додатковий обсяг наданих послуг
№ Показник Одиниця виміру 2003 2004
1 Зміна продуктивності праці % 27,8 9,5
2 Додатковий обсяг послуг тис.грн 198,77 85,202
З таблиці 3.3 видно, що значного впливу організаційно -економічні фактори не нанесли підприємству. Результати обрахунків свідчать, що лише у випадку збільшення структурних змін, підприємство в 2-му році може відмовитись від послуг 4-ьох працівників, а в третьому - від одного.
При такому ж впливі заходів удосконалення управління та організації виробництва і збільшення реалього фонду робочого часу підприємство може позволити собі відмовитись від одного працівника лише у другому випадку у третьому році(економія становить 0,758 люд.). В решті випадків економія неістотна - 0,106 люд. в другому році та 0,039люд. в третьому при впровадженні заходів щодо удосконалення управління та 0,448 люд. в другому році при збільшенні реального фонду робочого часу.
Якщо зважати на економію робочого часу при впровадженні усіх заходів економіко - організаційного характеру, то можемо побачити(таблиця 3.2), що в другому році економія робочого часу була наслідком підвищення продуктивності праці на 27,8%, що збільшує обсяг наданих послуг на 198,77 тис.грн.. Аналогічно в третьому році економія відбулася за рахунок зросту продуктивності праці на 9,5%, що збільшує обсяг наданих послуг на 85,202 тис.грн.
Щоб економія робочого часу на підприємстві була дійсно відчутною, необхідно підвищити вплив організаційно - економічних факторів в поєднанні з ростом продуктивності праці.
Дослідимо вплив на зміну економії робочого часу техніко - технологічних факторів, які відіграють безпосередню роль у виробництві, вагомо змінюючи кінцеві результати діяльності.
Обрахуємо економію робочої сили за рахунок підвищення технічного рівня виробництва, стуктурного зрушення виробництва. Отримані результати занесемо в таблицю

 
 

Цікаве

Загрузка...