WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація керівництва. Розподіл завдань керівником - Реферат

Організація керівництва. Розподіл завдань керівником - Реферат


Реферат з менеджменту
Організація керівництва. Розподіл завдань керівником
Дослідження схем формальних організацій показує, що існує рівень вертикального і горизонтального поділу праці. Вертикальна схема поділу показана на рисунку 14.1. Керівник верхнього рівня управляє діяльністю керівників середнього і нижчого рівнів, тобто, формально він має більшу владу і статус. Так представляє управління вертикальний поділ праці у формальній організації на макрорівні.
Рис. 14.1. Вертикальний поділ праці
Вертикальна диференціація пов'язана з ієрархією організації всередину. Чим більше ступенів існує між вищим рівнем і оперативними працівниками, тим більш складною є дана організація.
Вертикальна структура складається з рівнів влади, побудованих в ієрархічному порядку. Влада розподіляється за посадами і керівниками, що займають ці посади. Ціль розглядається як орієнтир для потоку зв'язків і влади. Щоб зрозуміти взаємини, які існують в організації, варто точно сформулювати мету на макрорівні.
Макроорієнтація стосується головним чином, всієї організації на противагу тому, що пов'язано з окремими видами робіт, які існують в організації.
Горизонтальна диференціація відбиває ступінь поділу праці між окремими одиницями. Чим більше в організаціях різних сфер, що вимагають спеціалізованих знань і умінь, тим більш горизонтально складною вона є.
Горизонтальна спеціалізація спрямована на диференціацію функцій і охоплює: визначення роботи (поєднання різних окремих завдань) і визначення взаємозв'язку між різними видами робіт, що можуть виконуватися однією чи багатьма особами.
Охоплення контролем - це кількість підлеглих, які звітують
перед одним керівником. Функціоналізація - це різноманітність
завдань, що повинні бути виконані, аби досягти цілей організації.
При цьому працівники, пов'язані з функціями, можуть бути
бухгалтерами, адміністраторами, керівниками виробничих ланок тощо.
Горизонтальний поділ праці поданий на рисунку 14.2, де відбиті приклади підходів до охоплення контролю і функціонал ізації. Керівник вищого рівня (КВР) має прямий контроль над трьома керівниками: КСР - керівник середнього рівня (виробництво), КСР - керівник середнього рівня (бухгалтерський облік), КСР - керівник середнього рівня (маркетинг). У свою чергу, КСР мають прямий контроль над відповідними КНР - керівниками нижчого рівня, а ті - безпосередньо над визначеним числом виконавців. Це можна розглядати як функціоналізацію, у результаті якої утворюються ті чи інші спеціалізовані підрозділи.
Коли загальне завдання організації розподілене між її ічленами таким чином, шо кожна людина виконує свою особливу діяльність, то люди стають експертами у своїй діяльності, що, в свою чергу, веде до зростання ефективності й продуктивності організації. Всі нижчеперераховані фактори виражають переваги спеціалізації:
1. Можуть бути використані менш кваліфіковані робітники. Оскільки складне завдання розділене на більш прості та дрібні види діяльності, робітники, що ними займаються, не обов'язково повинні мати високу кваліфікацію. Крім того, робітники з невисокою кваліфікацією оплачуються нижче.
2. Добір і навчання спрощуються. Оскільки майстерність, необхідна для особливого виду діяльності, мінімальна, то простіше знайти людей, які вже мають певний рівень майстерності. Навчання нових робітників у цьому випадку вимагає менше часу.
3. Швидше здобувається необхідний досвід. Оскільки завдання при спеціалізації повторюються, робітник одержує велику практику і стає експертом досить швидко.
4. Зростає ефективність. Робітники не втрачають часу, коли переходять з одного виду діяльності на інший. Також є можливість більш ефективно використовувати робітників у тих видах діяльності, де їх майстерність найвища.
5. У розпорядженні є більше число працівників. Більше потенційних робітників є внаслідок того, що при спеціалізації виникає менше складних видів робіт.
6. Підвищується швидкість виконання роботи. Кожен робітник виконує більший обсяг робіт, тому завдання виконується швидше.
7. Можливе одночасне виконання операцій. Оскільки одному робітнику не доручають більше, ніж одне завдання, то немає необхідності затримувати друге завдання до завершення першого.
8. Спеціалізація збільшує вибір. Є можливість вибору завдань, тому робітник може вибирати чи йому слід доручати завдання відповідно до його бажання чи кваліфікації.
Необхідно розрізняти масштаб і глибину робіт. Масштаб робіт - це кількість виконуваних робіт, їх обсяг. Співробітник, що виконує, наприклад, вісім завдань, має більш широкий масштаб робіт, ніж той, хто виконує чотири різних завдання. Щодо глибини робіт, то це визначення до обсягу контролю, що працівник використовує, щоб змінювати чи впливати на свою роботу. Глибина контролю має особистісний характер. Наприклад, керівник відділу маркетингу в промисловій компанії має більшу глибину робіт, ніж бухгалтер, що відає поточним обліком виробництва. Або, наприклад, дослідник-аналітик у компанії виконує значне число операцій і не систематично контролюється адміністрацією. Однак у нього досить широкий масштаб робіт і велика глибина. Вирішуючи конкретні проблеми поділу праці в структурі управління, необхідно ретельно враховувати не тільки функціональну спрямованість і масштаби виконуваних робіт, але й їх глибину.
Глибина діяльності - це рівень контролю, який робітник здійснює над своєю діяльністю. Глибина пов'язана зі свободою планувати й організовувати свою роботу, працювати на власному місці, перемішатися навколо свого робочого місця і взаємодіяти з іншими. Там, де правила суворі, робота в основному здійснюється відповідно до сталого правила, і за робітниками ретельно спостерігають, але, з іншого боку, глибина діяльності невелика.
Розмах діяльності визначається часом, циклом діяльності і числом включених у неї операцій. Робота, шо містить менше повторень і більше операцій, має ширший розмах. Робота кравця, шо включає зняття мірок, моделювання, розкрій тканини, пошиття і примірювання готового одягу, ширша за своїм розмахом, ніж робота оператора з пошиття на машині, що зшиває шви на чоловічих костюмах. Час для зшивання швів на костюмі набагато коротший, ніж час, необхідний для створення і пошиття костюма. Крім того, перед кравцем стоїть набагато більше різноманітних завдань, ніж перед оператором з пошиття.
Різна діяльність може змінюватися за своєю глибиною і розмахом. Наприклад, глибина діяльності більш значна, коли кравець винаходить модель, а не коли він займається розкроєм тканини. Наскільки діяльність спеціалізована, залежить від її глибини і розмаху. Чим менша глибина і менший розмах, тим більш робота спеціалізована, чи може бути спеціалізована.
Менеджери, які бажають застосовувати принцип спеціалізації у своєму прагненні забезпечити кращий поділ праці, можуть досліджувати розмах і глибину діяльності, з якою вони мають справу, і використовувати результати такого дослідження як базис длявизначення придатного рівня спеціалізації. Де діяльність глибока і масштабна, там, ймовірно, є можливість для реорганізації роботи з метою використання більшої спеціалізації.
Другий шлях, відповідно до якого менеджери можуть оцінити можливість отримання користі від спеціалізації, полягає у вивченні характеристик робочих завдань.
Характеристика завдань. Деякі дослідники робили спробу описати характеристики завдань чи принципи вимірів

 
 

Цікаве

Загрузка...