WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація керівництва. Загальна характеристика діяльності керівника - Реферат

Організація керівництва. Загальна характеристика діяльності керівника - Реферат

Однією з причин формуванняцієї тенденції є підвищення попиту на менеджерів з різнобічними навичками й помітне зростання витрат часу на завдання, які виходять за межі традиційних обов'язків менеджера. Оплата за результати праці, а не за посаду дозволяє винагороджувати менеджерів, здатних розв'язувати такі завдання.
5. Виконання робіт міжфункціональними командами. Багато з менеджерів надають дедалі більшого значення роботі в командах як усередині організації, так і поза нею. Всередині організацій це виражається у створенні команд із спеціалістів різного профілю для виконання окремих проектів, у розвитку робочих взаємовідносин без поділу людей на начальників та підлеглих, і навіть, у появі "віртуальних команд", не пов'язаних просторовими та часовими обмеженнями. Прикладами командної роботи поза організацією можуть бути стратегічні альянси, які утворюються організаціями зі своїми постачальниками, споживачами, й навіть, конкурентами. Нині у Великобританії командна робота істотно більше розвинута в малих організаціях. Можливо, це пояснюється тим, що у більших організаціях сильнішим є опір бюрократичних структур або тим, що великі організації бажають попередньо вивчити досвід менших організацій.
6. Безперервність менеджерського навчання (замість періодичних тренінгів).
Згідно з думкою респондентів, традиційні підходи до навчання менеджменту та тренінгів менеджментів поступово застарівають. Підвищення кваліфікації менеджерів не зводитиметься до окремих ізольованих заходів, таких як, наприклад, проходження молодою людиною курсу менеджменту в коледжі або програми тренінгу менеджерів після його закінчення з подальшими епізодичними відрядженнями на курси підвищення
кваліфікації. Замість цього навчання менеджмент перетвориться на безперервний процес, шо керується запитами організації, які постійно змінюються. На організацію має вплив зовнішнє середовище, що спричиняє зміни в обов'язках менеджера.
7. Географічне розосередження персоналу, управління яким здійснюватиметься за допомогою нових інформаційних технологій.
Нині багато організацій намагаються реалізувати у себе концепцію "телероботи", яка дозволяє працівникам самим управляти своїм часом і визначати географічне розташування свого робочого місця. Робота вдома відома давно, новим тут є створення мереж, які зв'язують за допомогою інформаційних технологій розосереджених по цілому світу найманих пра-цівників і контрактників з ядром організації. Проте в Європі частка організацій, які практикують "телероботу", порівняно невелика. Це, мабуть, означає, що широке використання віддаленого або розосередженого персоналу за підтримки інформаційних технологій - справа майбутнього.
8. Зосередження менеджменту переважно на управлінні людьми.
Ця тенденція - підтвердження слушності відомих тез про те, що "люди є головним ресурсом" і найважливішим джерелом даної вартості та різноманітності діяльності. Менеджери повинні вміти не тільки ефективно використовувати навички та здібності своїх підлеглих, а й допомагати їм розвивати нові навички та здібності на благо їх самих та організації загалом.
9. Збільшення попиту на універсальних менеджерів на відміну від вузьких спеціалістів, та спеціалістів, які володіють технічними навичками.
У результаті скорочення кількості рівнів управління та зростання кількості людей, що працюють у функціональних підрозділах, посилиться потреба у доброму знанні менеджерами різновидів робіт, які виконує організація в цілому. Це означає здатність менеджера бачити проблеми "з висоти пташиного польоту", тобто, вміння піднестися над проблемами свого відділу й зрозуміти, як він вписується в організацію загалом. Вже тепер у низці невеликих організацій, через обмежену кількість управлінських посад, менеджерам доводиться оволодівати різноманітними навичками й виконувати одночасно безліч ролей.
10. Використання позаштатних співробітників, які працюють на контрактних засадах, при збереженні в організації невеликого штату постійних працівників для ведення основного виду діяльності.
У 1994 році у Великобританії, тільки 50 відсотків найманих працівників входили до постійного штату і працювали в режимі повної зайнятості; зниження їх частки виглядає як встановлена тенденція. Позаштатні працівники можуть постачати організації напівфабрикати або надавати послуги, перебравши на себе, наприклад, виконання деяких допоміжних функцій (бухгалтерський облік, маркетинг та ін.). Звертання до позаштатних працівників супроводжується змінами в структурі організації і, зокрема, скороченням постійного штату та збільшенням частки працівників, зайнятих неповний робочий день або тих, котрі працюють за тимчасовими контрактами. Останній варіант є найбільш обтяжливим для менеджерів, які повинні організовувати взаємодію ядра організації з тимчасовими працівниками.
11. Підвищена увага не тільки до акціонерів, а й до більш широкого кола власників ресурсів, наприклад, місцевих жителів.
У низці великих організацій вже здійснюються так звані програми корпоративної відповідальності, які відображають необхідність приділяти більшу, ніж раніше, увагу тому, як діяльність організацій впливає на зовнішнє середовище. Ці програми включають в себе соціальну допомогу або допомогу у наданні комунальних послуг місцевому населенню, а також контроль за станом навколишнього середовища в районах розташування заводів.
12. Меншадиверсифікаціядіяльності. Організації XXI століття, мабуть, зосередять свою увагу на тих сферах бізнесу, які є головними джерелами добавленої вартості, спеціалізуючись у тих галузях діяльності, де вони найбільш компетентні [66, с. 78 - 81].
Використана література
1. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посіб. - К: КНЕУ, 2000. - 360 с
2. Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - 480 с.
3. Голиков Е. А. Менеджмент и логистика: Учеб. пособие. - М.: Издат. дом "Дашков и К0", 1999. - 412 с.
4. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посіб. - К: КНЕУ, 2000. - 360 с
5. Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - 480 с.
6. Голиков Е. А. Маркетинг и логистика: Учеб. пособие. - М.: Издат. дом "Дашков и К0", 1999. - 412 с.
7. Котлер Ф. Основы менеджменту: Пер. с англ. - М: Прогресс, 1991. - 736 с.
8. Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент. - СПб: Питер Ком, 1998. - 896 с.
9. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. - СПб.: Питер, 2000. - 320 с.
10. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М: Дело, 1992. - 702 с.
11. Пешкова Е. П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. - М.: "Ось-89", 1996. - 80 с.
12. Промисловий менеджмент. Теорія та господарські ситуації: Підручник / За ред. А. О. Старостіної. - К.: Іван Федоров, 1987. - 400 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...